Download

Uniconta standard

Du kan prøve Uniconta helt gratis i 30 dager.
PS! Ønsker du å konvertere fra enten Microsoft Dynamics C5 eller e-conomic kan du også hente vårt gratis konverteringsverktøy.

Uniconta Dashboard

Adgang til Uniconta Windows Dashboard forutsetter, at du allerede har opprettet en bruker i Uniconta

Serverutgave

I større firmaer, ønsker man ikke at hver bruker har sin egen kopi, men installerer programmer på en felles server. For å understøtte dette, har vi nå utviklet en installasjonsprosess, hvor vi benytter “InstallShield”, som installerer en komplett Uniconta Windows klient på en lokasjon, som er angitt av brukeren. Denne installasjonen sjekker ikke om det har kommet nye versjoner ved oppstart, så derfor skal disse oppdateres manuelt av administratoren. Selvom vi uploader en ny serverversjon og legger til nye klienter, så vil gamle klienter og API ‘er fortsatt kunne kjøre problemfritt mot vår nye server. Man kan bare ikke se de nye felt eller benytte de nye funksjoner.

Uniconta standard

Du kan prøver Uniconta helt gratis i 30 dager. Uniconta kan kun kjøre i Safari og krever at Silverlight er installert.

Silverlight

Denne driver er nødvendig for å kunne kjøre Uniconta.

Kjører kun Windows

Følgende kan ikke avvikles på Mac, kun i Windows:

 • Uniconta Rapportgenerator
 • Uniconta Dashboard for Windows
 • Uniconta Conversion Tool (konverteringsverktøy til Microsoft Dynamics C5 og e-conomic)
 • Out of Browser (OOB) versjoner virker ikke pga. av de oppdaterte sikkerhetskrav i de nyeste versjoner av OS

Mobil/Tablet

Uniconta WebPortal er den ideelle løsning til selgere, som tar opp ordre, innscanner sine bilag og følger utviklingen i salget. I tillegg er Uniconta WebPortal ideel for sjefen, som løpende ønsker å følge virksomhetens resultat.

 • Bilagshåndtering
 • Start Uniconta WebPortal på din mobil eller tablet. Straks gis mulighet for at bilag kan fotograferes og uploades til Unicontas Innboks.
 • Full integrert i Uniconta
 • Alt hva som lages i Unicontas WebPortal blir umiddelbart oppdatert i Uniconta. Det er samme system, så det er ingen tidsforsinkelse. Dermed sikres det at alt alltid er korrekt oppdatert.

Forutsetninger

Anvendelse av Uniconta WebPortal forutsetter at du er opprettet som bruker med Uniconta til Windows eller Mac

Konvertering

Ønsker man å konvertere fra Dynamics C5 eller e-conomic, tilbyr vi et gratis konverteringsverktøy, som sikrer sikker overførsel av data til Uniconta.

Denne procsesser i tre trinn:

  Trin 1: Lag en multi-eksport fra C5 eller e-conomic, så alle data er klare til å bli innlest i Uniconta.

  Trin 2: Installer Uniconta og opprett en bruker. Dette gjøres ved å hente og installere Uniconta til Windows eller Mac.

  Trin 3: Igangsett konverteringen med Uniconta’s konverteringsprogram. Når konverteringen er avsluttet, vil du bli bedt om å logge inn og har deretter adgang til ditt regnskap med de konverterte data.

Veiledning til konvertering

Du kan se, hva du får med ved en konvertering: Konvertering til Uniconta

Forutsetninger

Konvertering fra Microsoft Dynamics C5 eller e-conomic forutsetter at du er opprettet som bruker med Uniconta til Windows eller Mac

Top