Jørn Rejndrup

Gem og rediger instillinger for en rapport

januar 6th, 2021 | Rapport generator, Unipedia

Når man gemmer, og ændre i instillingerne, for sine rapporter skal man tage stilling til, navnet og hvem der må benytte disse rapporter.   Feltnavn Beskrivelse Navn Navnet på din rapport. Bemærk: En rapport kan have det samme navn, så brug evt. et versionsnr. eller giv din rapport et mere sigende navn end ”Faktura” Kommentar […]

Kreditering i Projekt

december 30th, 2020 | Projekt, Unipedia

Skal der laves et kreditering i Projekt, så kan det gøres på flere måder. Opret en Slutfaktura fra Rapporten “Igangværende arbejde” eller Opret Ordre fra Projekt oversigten. Opret en Salgsordre i Debitor modulet. Påfør Projektnummer og arten indtægt. Denne metode kræver at der er oprettet en vare der peger på en Projektart til krediteringen. Opret […]

Hvor gemmes Password

juli 9th, 2020 | Generelt, Unipedia

Uniconta gemmer password og login-id i ”Windows credentials manager”, når man klikker ”husk mig”. Der er også der skype, office og alle andre Microsoft programmer gemmer deres credentials. Det betyder at man kan gå herind, og så fjerne det, så password ikke længere skal huskes. Windows credentials manager findes ved at taste “Kontrolpanel” Så vælges […]

Fakturering i Projekt

juni 18th, 2020 | Introduktion, Unipedia

Her beskrives de muligheder for fakturering på salgsordre via projekt i Uniconta Følgende gælder ved Projektfakturering Hvis der laves en Salgsordre med en art med typen “indtægt” på ordrehovedet, så fås en indtægtslinie og en “materiale” linie for hver linie på ordren Hvis der laves en “Opret ordre eller Opret slutfaktura” fra Projekt så fås […]

Kontering Projekt og Finans

maj 26th, 2020 | Kom igang, Unipedia

Ved brug af Uniconta projekt er det nødvendig at sikre opsætningen af konteringen. Principperne er følgende.: Der er overordnet to former for fakturering Acontofakturering og Fakturering. Selve tanken i Uniconta er at en “Slut Faktura” / “Opret ordre” afslutter en periode eller et Projekt. Aconto fakturaer er fakturaer, der giver kapital, men ingen indtægt i […]

Projekt fakturering i Valuta

maj 23rd, 2020 | Projekt, Unipedia

Ønskes en faktura i Projekt sendt i kundens valuta kan dette gøres ved at Projekt Debitoren har en anden Valuta end firmavalutaen. Projekt valutaen har ingen indflydelse på faktureringsvalutaen. Det er blot et oplysningsfelt. Det betyder også at der kan samfaktureres på et hovedprojekt, hvis det ønskes. Alle poster på projektet gemmes i firmavalutaen. Konverteringen […]

Udfold stykliste

maj 13th, 2020 | Unipedia

En stykliste kan nu udfoldes og beregnes. I stykliste-menuen kan en stykliste vises fuldt nedbrudt, og samtidig simulere det samlede forbrug ved at man kan angive et ”Antal” af hovedvaren. Listen minder meget om Stykliste-hierarki. Forskellen er, at her vises styklisten i en ”standard-liste”, hvor man kan indsætte egne felter, andre felter og lave totaler. […]

Bank Connect

maj 11th, 2020 | Økonomi, Unipedia

Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Uniconta vil dagligt eller flere gange om dagen hente kontoudtog for de konti der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen eller i en bogføringskladde. Note: Danske Bank og Nordea er ikke en del af Bank Connect. […]

Menu Layout

maj 6th, 2020 | Unipedia, Værktøjer

Der kan i Uniconta designer specielle brugermenuer. Dette gøres i en XML editor under [Menulayout]. Her kan der slettes og indsættes linjer, ligesom eksisterende linjer kan ændres. Text= Labelteksten. Kan findes under Labels i værktøjsmenuen. ControlName = navnet på Controllen, der kaldes. Kan findes på F12 i et skærmbillede. Tilpas menuen Her er vist en […]

Dashboard. Design “Flere Selskaber”

maj 4th, 2020 | Dashboard, Unipedia

Version-86 Joins og Unions på Tværs af regnskaber og ved brug af data fra flere regnskaber. Ud over Joins og Unions i samme selskab, så er det mulig at lave samme øvelse på tværs af regnskaber. Det betyder bl.a at en kunde i samme Pivottable kan sammenligne flere virksomheders finans. OBS.: Unions viser kun data […]

Udligning ved brug af kort og lignende

april 24th, 2020 | Økonomi, Unipedia

Såfremt der bruges kort og der skal afregnes til en kortleverandør men udlignes på debitorer, så kan dette gøres på følgende måde. Her er Visa oprettet som Kreditor og der skal afregnes til Visa. Her er regningen fra Visa modtaget og bliver registreret i kladde. På første linie ligger regningen fra “Visa”. Modposter er her […]

Anvendelse af Uniconta APP

april 5th, 2020 | APP, Unipedia

Anvendelse af Uniconta App Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login Kun projekter som har “Fasen”  “Igangværende” vises i App’en. I startbilledet kan den ønskede funktion vælges. Tryk på Expence/Omkostninger for at registrere bilag. Nu kan det vælges om der skal. Indlægges nyt bilag. Se eksisterende eller om der skal godkendes bilag. I omkostningsbilaget […]