news

Jørn Rejndrup

Bogføring i kassekladder

november 12th, 2019 by

Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter, Anbefalinger Økonomi/Bogføring I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks: Daglig kladde Bank Stående kladder Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes via layout. Se eventuelt Lynguide til […]

Kom godt igang med Projekt og TimeSag

oktober 12th, 2019 by

  Velkommen til Projekt/Timesags opsætning Før Projekt/Timesag kan bruges skal det slås til under:  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere her. Før igangsætning skal der tages stilling til følgende: Skal der benyttes “Igangværende arbejde” i Finans? Skal der benyttes “Aconto fakturering”? Hvordan skal Projektarter sættes op? Skal der benyttes tidsregistrering via “Ugekladde” med “Ferie/Flextid” samt godkendelse […]

Følgesedler – Indkøb

september 30th, 2019 by

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Dashboard. Diverse formler

september 7th, 2019 by

Der kan laves egne felter, der kan kalkulere på basis af eksisterende data Calculated fields For at tilføje et calculated field Højreklik på Tabelnavn Eksempler Dette års tal til dato YTDate = ToDecimal(Iif(IsThisYear([Date]), [Amount], 0)) Sidste års tal til dato LYToDate =ToDecimal(Iif(IsThisYear(AddYears([Date], 1)) And AddYears([Date], 1) <= Today(), [Amount], 0)) Index Index = ToDouble(Sum([NetAmount]) / […]

Lønsystemer og ny ferielov

september 5th, 2019 by

Uniconta har ikke viden om diverse lønsystemers håndtering af den nye ferielov. Opsætning af integrationer kan kræve oprettelse af nye konti i Uniconta. Vi henviser til de enkelte leverandørers hjemmesider   Dataløn: https://www.dataloen.dk/loen/ny-ferielov-overgangsordning   Gratisal: https://gratisal.dk/da/funktioner/ny-ferielov/   Salary: https://help.salary.dk/da/collections/1850461-ny-ferielov-inkl-overgangsordning   Zenegy: https://zenegy.com/knowledge-dashboard/zenegy-materiale/den-nye-ferielov/   Danløn: www.danlon.dk/ny-ferielov

Kald i Uniconta – Reduced Speed/reduceret trafikhastighed

juli 4th, 2019 by

Ved start af Uniconta kan dette skærmbillede fremkomme: Dette kan ske, hvis der er udviklet tillægsløsninger i Uniconta, der ikke følger Unicontas anbefalinger for udvikling. En Uniconta bruger uden egne tillægsløsninger bruger ca. 250 kald per dag. I Uniconta standardpakken er der 5.000 gratis kald per dag. Uniconta måler antal kald per dag. For hver […]

Anbefalinger til Uniconta. Daglig brug.

juli 3rd, 2019 by

Uniconta opererer på kladdeniveau, der opdaterer til serveren, når der trykkes på gem eller med et bestemt interval når “Auto Gem” er slået til. Modsat opdateres fra serveren, når der trykkes på “Opdater” eller “Ryd Filter”. Forlades et skærmbillede og det åbnes igen vil dette ikke nødvendigvis resultere i en opdatering af data. Det betyder […]

Kode dokumentation for formelberegning i projekt

juli 3rd, 2019 by

Kostværdi: (på kostværdien for følgende typer) Kostværdi = Materialer + Fremmed arbejde + Arbejdsløn + Udgifter + Diverse + Andet Kode: public double CostValue { get { return _MaterialsCost + _ExternalWorkCost + _LabourCost + _ExpensesCost + _MiscellaneousCost + _OtherCost; } }   Salgsværdi: (på salgsværdien for følgende typer) Salgsværdi = Materialer + Fremmed arbejde + […]

Godkend timeregistrering

juni 17th, 2019 by

Her godkendes medarbejdernes timer. En godkender skal være at op under “Opsætning af godkender”. Læs mere her Er godkenderen ikke sat op vises denne besked Godkendelse sker fra denne oversigt Godkendelse kan grupperes efter forskellige opdeliger. Herunder Dimensioner. En dimesionsopsætning kunne være 1) Geografi 2) Afdeling 3) Ansvarlig Partner 4) Gruppeleder Af skærmbilledet fremgår medarbejderens […]

Alle dokumenter

juni 17th, 2019 by

Spring til Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter   Når man vedhæfter et dokument eller et fysisk bilag gemmes gemmes det på Uniconta serveren eller med en reference til en path. Under Firma/Alle dokumenter kan alle dokumenter på firmaet ses. Vælges en Tabel vises kun dokumenter fra denne Tabel. Vælges ingen Tabel vises Dokumenter […]