news

Jørn Rejndrup

Anlægsaktiv

februar 24th, 2020 by

Spring til Layout, Skabeloner, Søg Anlægsaktiver. Anlægmodulet i Uniconta er designet til at lette registrering og afskrivningen af virksomhedens anlægsaktiver. Uniconta Anlæg gør det nemt at følge og styre værdien af et anlæg gennem hele dets livscyklus. Systemet automatiserer bogførings opgaver i form af anskaffelse, op- og nedskrivning-, anskaffelse- og salg/skrotning af virksomhedens anlægsaktiver. Opstart af Anlæg gøres […]

AnlægAktivgruppe

februar 24th, 2020 by

Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter Anlægsaktivgrupper bruges til opdeling og kontering. Der angives en gruppe (Valgfri tekst) Et Navn (Valgfri tekst) Det vælges om denne gruppe er standard. Dvs. Vælges ingen gruppe på et projekt sættes denne automatisk Konteringen sættes op under konti. Indtastes ingen kontonumre, så føres ingen konti med over i Finanskladderne.

Afstem debitor, kreditor og lager

februar 12th, 2020 by

I Uniconta afstemmes via Dashboards Der er to Dashboards, som kan benyttes: Dashboards findes her: Debitorer og Kreditorer afstemmes via Dashboard’et: “Std. Debitorer og Kreditorer. Afstemning” Lager afstemmes via Dahboard’et: “Uniconta Std Lagerafstemning 2020”

Salgsordre med Periodisering

februar 6th, 2020 by

En faktura kan periodiseres over en valgt periode. Først skal der opsættes en Periodisering, der bogfører den enkelte postering i de valgte perioder. Læs mere om Fordeling her. På fordelingskontoen bestemmes hvor indtægten skal posteres når der periodiseres. I Model skal vælges Periodisering. Fordelingsprocenten skal være 100,00 Der skal ikke sættes et antal periodiseringsperioder. Det […]

Bogførte kladder Projekt

december 3rd, 2019 by

Bogførte kladder viser en liste over de kladder der er bogført via Projektkladden Gå til Projekt/Rapporter/Bogførte kladder Fra oversigten er det muligt at se de bogførte posteringer Finans poster fra kladden samt Projekttransaktionerne. OBS: Har man bogført en Projekt kladde forkert, er det muligt at slette en kladde og posteringerne falder tilbage på plads, og […]

Igangværende arbejder

december 2nd, 2019 by

Igangværende arbejder viser en oversigt over de eksterne projekter . Fra billedet kan der  dannes Acontofaktura.: Læs mere. Opret Slutfaktura.: Læs mere. Opret Nulfaktura.: Læs mere. Posteringer på projekterne kan vises. Posteringer.: Læs mere. Debitoroplysninger kan slås op. Herudover kan der vises forskellige grupperinger. Tilsidst kan det bestemmes om Prrojekter uden saldi eller ej skal […]

Opret Nulfaktura

december 2nd, 2019 by

Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter Opret Nulfaktura. Nulfaktura er en nulstilling af projektet op til en bestemt dato. For at lukke en periode skal man normalt slut  fakturere et projekt. Hvis ikke et restbeløb skal faktureres eller krediteres, så kan “Opret Nulfaktura” benyttes. Det er en måde at lukke perioden på, uden at sende kunden en […]

Bogføring i kassekladder

november 12th, 2019 by

Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter, Anbefalinger Økonomi/Bogføring I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks: Daglig kladde Bank Stående kladder Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes via layout. Se eventuelt Lynguide til […]

Kom godt igang med Projekt og TimeSag

oktober 12th, 2019 by

Velkommen til Projekt/Timesags opsætning Før Projekt/Timesag kan bruges skal det slås til under:  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere her. Før igangsætning skal der tages stilling til følgende: Skal der benyttes “Igangværende arbejde” i Finans? Skal der benyttes “Aconto fakturering”? Skal der bruges “Nulfaktura” Hvordan skal Projektarter sættes op? Skal der benyttes tidsregistrering via “Ugekladde” med […]

Følgesedler – Indkøb

september 30th, 2019 by

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!