Jørn Rejndrup

Afstem debitor, kreditor og lager

februar 12th, 2020 | Debitor, Unipedia

I Uniconta afstemmes via Dashboards Der er to Dashboards, som kan benyttes: Se VIDEO om dem. Dashboards findes her: Debitorer og Kreditorer afstemmes via Dashboard’et: “Std. Debitorer og Kreditorer. Afstemning” Lager afstemmes via Dahboard’et: “Uniconta Std Lagerafstemning 2020”

Salgsordre med Periodisering

februar 6th, 2020 | Debitor, Unipedia

En faktura kan periodiseres over en valgt periode. Først skal der opsættes en Periodisering, der bogfører den enkelte postering i de valgte perioder. Læs mere om Fordeling her. På fordelingskontoen bestemmes hvor indtægten skal posteres når der periodiseres. I Model skal vælges Periodisering. Fordelingsprocenten skal være 100,00 Der skal ikke sættes et antal periodiseringsperioder. Det […]

Bogførte kladder Projekt

december 3rd, 2019 | Lager, Unipedia

Bogførte kladder viser en liste over de kladder der er bogført via Projektkladden Gå til Projekt/Rapporter/Bogførte kladder Fra oversigten er det muligt at se de bogførte finansposteringer fra kladden samt projekttransaktionerne. OBS: Har man bogført en Projektkladde forkert, er det muligt at slette kladden, og posteringerne falder tilbage på plads. Derefter kan man lave en […]

Igangværende arbejder

december 2nd, 2019 | Projekt, Unipedia

Igangværende arbejder viser standard en oversigt over de eksterne projekter s salgsværdier.   Lokalmenu Navn Beskrivelse Søg Udfyld felterne Fra dato og Til dato og vælg knappen Søg for at få vist en oversigt over igangværende arbejder i den pågældende periode Grupper .. Version-87 Ved hjælp af dropdown menuen [Grupper], kan oversigten grupperes efter debitor, ansvarlig, afdeling osv.   Layout Læs […]

Opret nul-faktura

december 2nd, 2019 | Projekt, Unipedia

Opret nul-faktura. En nul-faktura er en nulstilling af projektet op til en bestemt dato. For at lukke en periode skal man normalt slut fakturere et projekt. Hvis ikke et restbeløb skal faktureres eller krediteres, så kan ‘Opret nul-faktura’ benyttes. Det er en måde at lukke perioden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner […]

Bogføring i kassekladder

november 12th, 2019 | Økonomi, Unipedia

Økonomi/Bogføring: Anbefalinger I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks: (Læs mere om vores Anbefalinger) Daglig kladde Bank Stående kladder (f.eks. en løn kladde) Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes […]

Kom godt igang med Projekt og TimeSag

oktober 12th, 2019 | Kom igang, Unipedia

Velkommen til Projekt/Timesags opsætning Før Projekt/Timesag kan bruges skal det slås til under:  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere her. Før igangsætning skal der tages stilling til følgende: Skal der benyttes “Igangværende arbejde” i Finans? Skal der benyttes “Aconto fakturering”? Skal der bruges “Nulfaktura” Hvordan skal Projektarter sættes op? Skal der benyttes tidsregistrering via “Ugekladde” med […]

Indkøbsfølgeseddel

september 30th, 2019 | Debitor, Rapporter, Unipedia

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Dashboard. Diverse formler

september 7th, 2019 | Dashboard, Unipedia

Der kan laves egne felter, der kan kalkulere på basis af eksisterende data Calculated fields For at tilføje et calculated field Højreklik på Tabelnavn Eksempler Dette års tal til dato YTDate = ToDecimal(Iif(IsThisYear([Date]), [Amount], 0)) Sidste års tal til dato LYToDate =ToDecimal(Iif(IsThisYear(AddYears([Date], 1)) And AddYears([Date], 1) <= Today(), [Amount], 0)) Index Index = ToDouble(Sum([NetAmount]) / […]

Lønsystemer og ny ferielov

september 5th, 2019 | Økonomi, Unipedia

Uniconta understøtter den nye ferielovgivning. Læs mere her. Uniconta har ikke viden om diverse lønsystemers håndtering af den nye ferielov. Opsætning af integrationer kan kræve oprettelse af nye konti i Uniconta. Vi henviser til de enkelte leverandørers hjemmesider   Dataløn: https://www.dataloen.dk/loen/ny-ferielov-overgangsordning   Gratisal: https://gratisal.dk/da/funktioner/ny-ferielov/   Salary: https://help.salary.dk/da/collections/1850461-ny-ferielov-inkl-overgangsordning   Zenegy: https://zenegy.com/knowledge-dashboard/zenegy-materiale/den-nye-ferielov/   Danløn: www.danlon.dk/ny-ferielov

Kald i Uniconta – Reduced Speed/reduceret trafikhastighed

juli 4th, 2019 | Generelt, Unipedia

Ved start af Uniconta kan dette skærmbillede fremkomme: Dette kan ske, hvis der er udviklet tillægsløsninger i Uniconta, der ikke følger Unicontas anbefalinger for udvikling. En Uniconta bruger uden egne tillægsløsninger bruger ca. 250 kald per dag. I Uniconta standardpakken er der 5.000 gratis kald per dag. Uniconta måler antal kald per dag. For hver […]

Anbefalinger til Uniconta. Daglig brug.

juli 3rd, 2019 | Generelt, Unipedia

Uniconta opererer på kladdeniveau, der opdaterer til serveren, når der trykkes på gem eller med et bestemt interval når “Auto Gem” er slået til. Modsat opdateres fra serveren, når der trykkes på “Opdater” eller “Ryd Filter”. Forlades et skærmbillede og det åbnes igen vil dette ikke nødvendigvis resultere i en opdatering af data. Det betyder […]