Jørn Rejndrup

Opret nul-faktura

december 2nd, 2019 | Projekt, Unipedia

Opret nul-faktura. En nul-faktura er en nulstilling af projektet op til en bestemt dato. For at lukke en periode skal man normalt slut fakturere et projekt. Hvis ikke et restbeløb skal faktureres eller krediteres, så kan ‘Opret nul-faktura’ benyttes. Det er en måde at lukke perioden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner […]

Bogføring i kassekladder

november 12th, 2019 | Økonomi, Unipedia

Økonomi/Bogføring: Anbefalinger I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks: (Læs mere om vores Anbefalinger) Daglig kladde Bank Stående kladder (f.eks. en løn kladde) Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes […]

Kom godt igang med Projekt og TimeSag

oktober 12th, 2019 | Kom igang, Unipedia

Velkommen til Projekt/Timesags opsætning Før Projekt/Timesag kan bruges skal det slås til under:  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere her. Før igangsætning skal der tages stilling til følgende: Skal der benyttes “Igangværende arbejde” i Finans? Skal der benyttes “Aconto fakturering”? Skal der bruges “Nulfaktura” Hvordan skal Projektarter sættes op? Skal der benyttes tidsregistrering via “Ugekladde” med […]

Indkøbsfølgeseddel

september 30th, 2019 | Debitor, Rapporter, Unipedia

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Dashboard. Diverse formler

september 7th, 2019 | Dashboard, Unipedia

Der kan laves egne felter, der kan kalkulere på basis af eksisterende data Calculated fields For at tilføje et calculated field Højreklik på Tabelnavn Eksempler Dette års tal til dato YTDate = ToDecimal(Iif(IsThisYear([Date]), [Amount], 0)) Sidste års tal til dato LYToDate =ToDecimal(Iif(IsThisYear(AddYears([Date], 1)) And AddYears([Date], 1) <= Today(), [Amount], 0)) Index Index = ToDouble(Sum([NetAmount]) / […]

Lønsystemer og ny ferielov

september 5th, 2019 | Økonomi, Unipedia

Uniconta understøtter den nye ferielovgivning. Læs mere her. Uniconta har ikke viden om diverse lønsystemers håndtering af den nye ferielov. Opsætning af integrationer kan kræve oprettelse af nye konti i Uniconta. Vi henviser til de enkelte leverandørers hjemmesider   Dataløn: https://www.dataloen.dk/loen/ny-ferielov-overgangsordning   Gratisal: https://gratisal.dk/da/funktioner/ny-ferielov/   Salary: https://help.salary.dk/da/collections/1850461-ny-ferielov-inkl-overgangsordning   Zenegy: https://zenegy.com/knowledge-dashboard/zenegy-materiale/den-nye-ferielov/   Danløn: www.danlon.dk/ny-ferielov

Kald i Uniconta – Reduced Speed/reduceret trafikhastighed

juli 4th, 2019 | Generelt, Unipedia

Ved start af Uniconta kan dette skærmbillede fremkomme: Dette kan ske, hvis der er udviklet tillægsløsninger i Uniconta, der ikke følger Unicontas anbefalinger for udvikling. En Uniconta bruger uden egne tillægsløsninger bruger ca. 250 kald per dag. I Uniconta standardpakken er der 5.000 gratis kald per dag. Uniconta måler antal kald per dag. For hver […]

Anbefalinger til Uniconta. Daglig brug.

juli 3rd, 2019 | Generelt, Unipedia

Uniconta opererer på kladdeniveau, der opdaterer til serveren, når der trykkes på gem eller med et bestemt interval når “Auto Gem” er slået til. Modsat opdateres fra serveren, når der trykkes på “Opdater” eller “Ryd Filter”. Forlades et skærmbillede og det åbnes igen vil dette ikke nødvendigvis resultere i en opdatering af data. Det betyder […]

Kode dokumentation for formelberegning i projekt

juli 3rd, 2019 | Unipedia, Værktøjer

Kostværdi: (på kostværdien for følgende typer) Kostværdi = Materialer + Fremmed arbejde + Arbejdsløn + Udgifter + Diverse + Andet Kode: public double CostValue { get { return _MaterialsCost + _ExternalWorkCost + _LabourCost + _ExpensesCost + _MiscellaneousCost + _OtherCost; } }   Salgsværdi: (på salgsværdien for følgende typer) Salgsværdi = Materialer + Fremmed arbejde + […]

Godkend timeregistrering

juni 17th, 2019 | Projekt, Unipedia

Her godkendes medarbejdernes timer. En godkender skal være at op under “Opsætning af godkender”. Læs mere her Er godkenderen ikke sat op vises denne besked Godkendelse sker fra denne oversigt Godkendelse kan grupperes efter forskellige opdeliger. Herunder Dimensioner. En dimesionsopsætning kunne være 1) Geografi 2) Afdeling 3) Ansvarlig Partner 4) Gruppeleder Af skærmbilledet fremgår medarbejderens […]

Alle dokumenter

juni 17th, 2019 | Generelt, Unipedia

Når man vedhæfter et dokument eller et fysisk bilag gemmes gemmes det på Uniconta serveren eller med en reference til en path. Under Firma/Alle dokumenter kan alle dokumenter på firmaet ses. Vælges en Tabel vises kun dokumenter fra denne Tabel. Vælges ingen Tabel vises Dokumenter fra alle Tabeller i en liste. Det er angivet hvor […]

Eksport af Finansposter

april 18th, 2019 | Økonomi, Revisionsaktiviteter, Unipedia

Eksport af Finansposter bruges til at eksportere posteringer fra Uniconta regnskabet til kundens regnskab. Har kunden et Uniconta regnskab kan Univisor gives gratis adgang. Start med at danne en rapport for den perioder der skal exporteres Tryk på Ny Export Alle poster der bliver eksporteret vises. Posterne kan nu gemmes i forskellige filformater Datev er […]