Jørn Rejndrup

Alle dokumenter

juni 17th, 2019 | Generelt, Unipedia

Når man vedhæfter et dokument eller et fysisk bilag gemmes gemmes det på Uniconta serveren eller med en reference til en path. Under Firma/Alle dokumenter kan alle dokumenter på firmaet ses. Vælges en Tabel vises kun dokumenter fra denne Tabel. Vælges ingen Tabel vises Dokumenter fra alle Tabeller i en liste. Det er angivet hvor […]

Eksport af Finansposter

april 18th, 2019 | Økonomi, Revisionsaktiviteter, Unipedia

Eksport af Finansposter bruges til at eksportere posteringer fra Uniconta regnskabet til kundens regnskab. Har kunden et Uniconta regnskab kan Univisor gives gratis adgang. Start med at danne en rapport for den perioder der skal exporteres Tryk på Ny Export Alle poster der bliver eksporteret vises. Posterne kan nu gemmes i forskellige filformater Datev er […]

Lagertransaktioner Produktion

april 18th, 2019 | Lager, Produktion, Unipedia

Under Lagertransaktioner kan de varer linjer, der dannes når en produktion færdigmeldes ses. Disse linjer kan ses i lagermodulet, men der kan man ikke se de brugerdefinerede felter. I denne rapport vises kun varelinjer fra produktionsmodulet. Her vises de brugerdefinerede felter. Lokalmenu for Lagertransaktioner Opdater Opdaterer skærmbilledet Filter Læs om filter under generelt Layout Giver […]

Ukendte filer i Fysisk indbakke

april 18th, 2019 | Økonomi, Unipedia

Bemærk: Nedenstående er en service fra Uniconta. Vi underviser, og supportere ikke videresendelse fra et 3. parts mailprogram. Kan man ikke få nedenstående til at virke, må man kontakte sin forhandler.   OBS! Videresend som vedhæftet, virker ikke. Den vedhæfter selve mailen, og ikke den originale vedhæftning. Dette virker IKKE for Uniconta. Man modtager altid […]

Log ændringer i felter

marts 31st, 2019 | Firma, Unipedia

I firmamenuen kan man se ændringer i stamdata (ikke transaktionsdata). Dette gælder kun hvis menu punktet er slået under Firma/Vedligeholdelse /”Slå funktioner til/fra“.  Sådan gør du brug “Log ændringer i felter” Vælges under Firma / Vedligeholdelse / Log ændringer i felter Vælg det Kartotek, hvori ændringerne skal se. Ændringer kan ses i stamdata tabeller, ikke […]

Moms

marts 27th, 2019 | Økonomi, Unipedia, Vedligeholdelse

Gå til Økonomi/Vedligeholdelse/Moms Her ses et overblik over alle momskoder, der er til rådighed i det pågældende firma. Momskoder kan tilføjes [Tilføj] eller redigeres [Rediger]. (Klik på skærmbilledet for at udvide.) Opsætningen af momskoder Beskrivelse Moms: Her tastes kort navn på momskoden. F.eks “I25” for indgående moms 25%. Navn: Her tastes navnet på momskoden. Momstype […]

Opsætning af kalender

marts 17th, 2019 | Projekt, Unipedia, Vedligeholdelse

Under opsætning af kalender kan normtids kalenderen tilføjes til en medarbejder per periode. Det betyder, at Normtids historikken kan gemmes per medarbejder. Her er det ikke muligt at rette medarbejder på en kalender. Skal medarbejderen rettes, så skal der laves en ny linje med de rigtige oplysninger og den “forkerte” skal slettes.      

Opsætning af godkender

marts 17th, 2019 | Projekt, Unipedia

Det er mulig at opsætte godkender matrix for TimeKladder. Her bestemmes det hvilken medarbejder der kan godkende andres registreringer. En medarbejder vælges via [Tilføj] Evt. gruppe tilføjes. Perioden denne godkender må godkende fra tilføjes eventuelt. Perioden denne godkender må godkende til tilføjes eventuelt. Godkender tilføjes. Godkender kan nu godkende timekladder. Disse tilgåes under Medarbejder.  

Profiler

marts 15th, 2019 | Brugerrettigheder, Firma, Unipedia

For at få adgang til profil opsætning skal profiler “Slås til” under Slå funktioner til/fra. Læs mere her. Via profiler kan brugere få rettigheder til. Alle skærmbilleder undtagen nogle få eller Ingen skærmbilleder undtagen nogle få. Uniconta opererer også med faste profiler. Læs mere her. Opret den eller de profiler brugerne skal tilknyttes. Tryk på […]

Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel

marts 2nd, 2019 | Unipedia, Værktøjer

I nedenstående eksempel ønsker vi at tilføje en ny hovedmenu gruppe. Oprettelse af Hovedmenu gruppe I eksemplet ønskes Hovedmenuen gruppen oprettet øverst over Økonomi. Hovedmenuer findes under Værktøjer. Tryk på Art fremkommer i højre side Tilføj Ledetekst: Her angives en tekst til menupunktet Argumenter: Her angives argumenterne hvis der er nogen: Linienummer: Angiv hvor menu […]

Detaljer

marts 2nd, 2019 | Lager, Unipedia, Vedligeholdelse

Ved brug af variantstyring, vil man på detaljer have mulighed for at oprette egne felter, benytter individuelle kostpriser og tilknytte et foto på varianten. Det er desuden muligt at indtaste EAN numre for den individuelle variantvare. Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varianter/Detaljer   Læs mere opsætning af varianter her…   Version-86 Tilknyt et foto på varianten Bemærk! Hvis ikke […]

Mærkegruppe

marts 2nd, 2019 | Lager, Unipedia, Vedligeholdelse

Mærkegrupper er en mulighed i Uniconta, hvor man kan opdele sine varer i grupper. Grupperne kan derefter tilføjes på de enkelte varer, på varekortet. Vælg Lager/Vedligeholdese/Mærkegruppe for at få vist en oversigt over mærkegrupperne. Det er muligt at tilføje egne felter til mærkegrupperne, hvis der er behov for dette. Mærkegrupperne har ingen finansiel betydning, det er […]