news

lheilmann

Begrænsninger i Uniconta

august 30th, 2019 by

Uniconta har følgende begrænsninger i forhold til imports, rapporter og systemkonti osv.:   Filimport Man kan ikke importere filer over 20mb i Uniconta.   Rapportgenerator Rapporter skal være under 1MB. Billederne i en rapport kan ikke fylde mere end 500kb.   Systemkonti Uniconta’s ‘Øredifference’-systemkonto kan kun håndtere op til kr. 327,00 i øredifference.     […]

Mandater (SEPA)

august 27th, 2019 by

Der skal oprettes et Mandat for at kunne foretage opkrævninger hos Debitor. Et mandat er en juridisk betalingsaftale mellem virksomheden (Kreditor) og kunden (Debitor). Mandatet er et unikt id, som også identificerer kunden i Uniconta. Betalingsaftalen skal underskrives af debitor før der kan foretages opkrævninger. Det anbefales at kontakte eget pengeinstitut for at sikre sig […]

Opsætning (SEPA)

august 27th, 2019 by

Filformater for betalingsmåder Der skal oprettes en betalingsmåde for SEPA Direct Debit. Betalingsmåden skal herefter angives på de debitorer der skal opkræves via SDD. Note: Benyttes der både Core og B2B – anbefales det at oprette et format pr. type. Beskrivelse af de enkelte felter. Formatering Angiv et ID for betalingsmåden. Navn Beskrivelse af betalingsmåden. […]

Betalinger (SEPA)

august 27th, 2019 by

I beskrivelsen vil ordet ‘Betalinger’ også dække over begrebet opkrævning. Opkrævning, som betyder, at man trækker sit tilgodehavende på sin kundes konto. Betalingerne foretages i nedenstående skærmbillede. Det er alle åbne debitorposteringer der vises. Nedenstående er en gennemgang af kolonnerne. Kolonne Read/Write Beskrivelse Note Betalingsstatus R Betalingsstatus Betalingsstatus vil automatisk blive opdateret, men kan også […]

Faktureringsbruger med abonnement (Univisor)

juli 15th, 2019 by

Giv slutbruger en ’faktureringsbruger’ adgang. Abonnementet bliver hos Univisoren.  OBS! Læs om standard bruger abonnementer her.   Hvis en Univisor ejer et regnskab (og abonnement) men vil give en faktureringsbruger adgang, skal Univisoren gøre følgende: Gå til Administrator/Alle Brugere. Klik på tilføj bruger. Opret en ny bruger med brugertype ‘Faktura’. OBS! Rollen er automatisk sæt […]

Slutbruger abonnement (Univisor)

juli 15th, 2019 by

  Giv slutbruger adgang til deres regnskab der er oprettet hos Univisoren:  Slut brugeren får et abonnement OBS! Læs om faktureringsbrugere med abonnementer her.   Hvis en Univisor ejer et regnskab men vil give en slutbruger adgang og sætte dem på et abonnement, skal man gøre følgende: Slutbrugeren skal først: Gå til hjemmesiden og opret […]

Count number of calls/API-calls

juli 15th, 2019 by

(For resellers and developers only) In order to check the number of calls/API-calls created on a user plugins and other external applications every 24 hours:   Go to Administrator/All Users Highlight the user and click on ‘Client/server trace’.     Filter by End time.     Right click on the header and select ‘Show “Totals”‘ […]

Kreditnotaer

april 3rd, 2019 by

Kreditnotaer kan dannes fra en kreditor- eller debitorfaktura. Her beskrives hvordan man danner en kreditnota fra en debitorfaktura under Debitor/Rapporter/Fakturaer. Det virker på den samme måde når man vil danne en kreditnota fra en kreditorfaktura. Den eneste forskel er at man danner disse under Kreditor/Rapporter/Fakturaer. Dan en kreditnota til en debitor: Gå til Debitor/Rapporter/Fakturaer og […]

Layout gemt som menupunkt

juni 8th, 2018 by

Det er muligt, i Uniconta, at kalde sine gemte layouts via hovedmenuen. Her under ses et eksempel på hvordan, man gemmer et layout for salgsordre, filtreret på en enkelt medarbejder, og får dette vist som en menu i hovedmenuen under Økonomi. Her ses salgsordrene med medarbejderne listet.   Her er filtreringen sat til medarbejder nr. […]