lheilmann

Projekt nummerserier

juni 15th, 2020 | Projekt, Unipedia

Her vælges hvilken nummerserie, der skal bruges i projekt modulet:     Nummerserie: Salgsordre: Her vises det næste salgsordrenummer. Tilbud: Her vises det næste tilbudsnummer. Følgeseddel: Her vises det næste følgeseddelsnummer. Produktionsordre: Her vises det næste produktionsordrenummer. Faktura: Her vises det næste fakturanummer. Ønskes det at fakturaens nummer skal være lig Bilagsnummeret sættes “hak” i […]

Ny proces for download af Uniconta

maj 25th, 2020 | Generelt, Unipedia

Uniconta A/S har fået nyt certifikat, så derfor er opdateringsprocessen lidt anderledes for fremtidige versioner. Processens 3 trin er vist nedenfor. Step 1: Vælg at installere Uniconta Herefter downloades den nye version til din pc.   Step 2: Verificering af selve installationen. Efter Uniconta er hentet, skal det nye certifikat verificeres. Da det er et […]

CRUD operations in OData

november 27th, 2019 | Unipedia

To perform CRUD operations using OData below listed functions are available Get Uniconta Entity by Id public async Task<HttpResponseMessage> Get(string entityName, int id) 1 public async Task<HttpResponseMessage> Get(string entityName, int id) Get Uniconta Entity Name and Property public async Task<HttpResponseMessage> Get(string entityName, [FromUri]UnicontaProperty property) 1 public async Task<HttpResponseMessage> Get(string entityName, [FromUri]UnicontaProperty property) Url to Get […]

Begrænsninger i Uniconta

august 30th, 2019 | Generelt, Unipedia

Uniconta har følgende begrænsninger i forhold til imports, rapporter og systemkonti osv.:   Filimport Man kan ikke importere filer over 20mb i Uniconta.   Rapportgenerator Rapporter skal være under 1MB. Billederne i en rapport kan ikke fylde mere end 500kb.   Systemkonti Uniconta’s ‘Øredifference’-systemkonto kan kun håndtere op til kr. 327,00 i øredifference.     […]

Mandater (SEPA)

august 27th, 2019 | Debitor, Unipedia

Der skal oprettes et Mandat for at kunne foretage opkrævninger hos Debitor. Et mandat er en juridisk betalingsaftale mellem virksomheden (Kreditor) og kunden (Debitor). Mandatet er et unikt id, som også identificerer kunden i Uniconta. Betalingsaftalen skal underskrives af debitor før der kan foretages opkrævninger. Det anbefales at kontakte eget pengeinstitut for at sikre sig […]

Opsætning (SEPA)

august 27th, 2019 | Debitor, Unipedia

Filformater for betalingsmåder Der skal oprettes en betalingsmåde for SEPA Direct Debit. Betalingsmåden skal herefter angives på de debitorer der skal opkræves via SDD. Note: Benyttes der både Core og B2B – anbefales det at oprette et format pr. type. Beskrivelse af de enkelte felter. Formatering Angiv et ID for betalingsmåden. Navn Beskrivelse af betalingsmåden. […]

Betalinger (SEPA)

august 27th, 2019 | Debitor, Unipedia

I beskrivelsen vil ordet ‘Betalinger’ også dække over begrebet opkrævning. Opkrævning, som betyder, at man trækker sit tilgodehavende på sin kundes konto. Betalingerne foretages i nedenstående skærmbillede. Det er alle åbne debitorposteringer der vises. Nedenstående er en gennemgang af kolonnerne. Kolonne Read/Write Beskrivelse Note Betalingsstatus R Betalingsstatus Betalingsstatus vil automatisk blive opdateret, men kan også […]

Faktureringsbruger med abonnement (Univisor)

juli 15th, 2019 | Unipedia

Giv slutbruger en ’faktureringsbruger’ adgang. Abonnementet bliver hos Univisoren.  OBS! Læs om standard bruger abonnementer her. Hvis en Univisor ejer et regnskab (og abonnement) men vil give en bruger adgang til at kunne fakturere, godkende bilag og se driften (Faktureringsbruger. Læs mere her), skal Univisoren gøre følgende: I sender en mail til jeres kunde med […]

Slutbruger abonnement (Univisor)

juli 15th, 2019 | Unipedia

  Giv slutbruger adgang til deres regnskab der er oprettet hos Univisoren:  Slut brugeren får et abonnement OBS! Læs om faktureringsbrugere med abonnementer her.   Hvis en Univisor ejer et regnskab men vil give en slutbruger adgang og sætte dem på et abonnement, skal man gøre følgende: Slutbrugeren skal først: Gå til hjemmesiden og opret […]

Count number of calls/API-calls

juli 15th, 2019 | Generelt, Unipedia

(For resellers and developers only) In order to check the number of calls/API-calls created on a user plugins and other external applications every 24 hours:   Go to Administrator/All Users Highlight the user and click on ‘Client/server trace’.     Filter by ‘End time’.     Right click on the header and select ‘Show Totals’ […]

Kreditnotaer

april 3rd, 2019 | Debitor, Unipedia

Kreditnotaer kan dannes fra en allerede bogført kreditor- eller debitor-faktura. En kreditnota kan selvfølgelig også bogføres i en kladde men her skal brugeren huske at vælge konteringstypen ‘kreditnota’. Læs mere i vores spørgsmål og svar her. Dan en kreditnota fra en allerede bogført kreditor eller debitor faktura: Her beskrives, hvordan en kreditnota dannes fra en […]

Layout gemt som menupunkt

juni 8th, 2018 | Unipedia, Værktøjer

Det er muligt, i Uniconta, at kalde sine gemte layouts via hovedmenuen. Her under ses et eksempel på hvordan, man gemmer et layout for salgsordre, filtreret på en enkelt medarbejder, og får dette vist som en menu i hovedmenuen under Økonomi. Her ses salgsordrene med medarbejderne listet.   Her er filtreringen sat til medarbejder nr. […]