FYSISK BILAG ER BLEVET FORBEDRET

Uniconta har med version 83 fået udbygget Fysisk bilag på en lang række punkter:

Mapper i indbakken, så man kan holde styr på de fysiske bilag inden de bogføres og forsvinder fra indbakken. Man trækker bilag fra oversigten over i den mappe, som man ønsker og man kan aktivere/deaktivere enkelte mapper.

Godkendelse af fysiske bilag, så man kan nøjes med at give en medarbejder læseadgang til fysiske bilag, da der ikke kræves andre rettigheder for at godkende et bilag. En medarbejder kan godkende, afvise eller sætte et bilag på venteposition. Alt afhængig af, hvad man vælger, så flytter bilaget til mappen af samme navn i indbakken, så bogholderen kan se, hvad der er sket.

Modtage anmodning om godkendelse på e-mail, hvor man på en medarbejder kan definere, om man skal have en e-mail-anmodning om godkendelse af bilag. Er denne funktion slået til, så skal bogholderen blot indsætte den pågældende medarbejder som godkender på bilaget, så vil medarbejderen automatisk modtage en e-mail. I denne e-mail er det knapper til at godkende, afvise eller vente, samt til at vise bilag, så man ikke behøver at åbne Uniconta.

Gensend anmodning om godkendelse, som kan bruges til at rykke en medarbejder for godkendelse, og tilføje en individuel besked. Skriver man en besked, bliver e-mailen mærket med prioriteten ”høj”.