Uniconta API, To nye Uniconta API til version 84, Uniconta

VI HAR INTRODUCERET TO NYE UNICONTA API

Nye API til Uniconta

Vi har uploadet to nye API til Uniconta:

Tre Uniconta API vil udgå

Det betyder samtidig, at vi planlægger at lade følgende nuværende API’er udgå, når vi frigiver version 85. Denne frigivelse forventer vi i juni måned.

Begynd allerede nu

Benytter du i dag et eller flere af de API’er, der vil udgå, skal du allerede nu begynde, at bruge et af de to nye API’er.

Hvis du har udfordringer med et af de nye API, så meld tilbage til os på API supportformularen: https://www.uniconta.com/developers/api-support-form/, så vi kan få det rettet.

Ændring i UnicontaWindowsAPI: Kræver minimum .NET Framework 4.6.1

Fra version 85 vil vi derfor kræve at .NET Framework 4.6.1 som minimum er installeret på din PC, for at kunne køre vores Windows version af klienten. Til information har App-Store versionen altid krævet minimum 4.6.1.

Microsoft “Standard” koncept

Det Microsoft har gjort for et år siden, er at lave et ”Standard” koncept, så man ikke skal have et API per platform. Via ”Standard” kan man nøjes med én version.

Vi holder dog stadig fast i WindowsAPI, da det er det mest udbredte, samt at vi bruger funktioner, som endnu ikke er defineret i ”Standard”.

Men de andre 3 platforme er fint dækket af med ”Standard”.