Uniconta Update 80

Frigivelsesdato 10. marts 2019

Bruger profiler

Man kan nu afgrænse, hvilke menuer en bruger må se i Update 80. Under firma/brugerrettigheder er der kommet en ny menu ”Profiler”. Her kan man oprette en eller flere brugerprofiler.

Under ”linjer” indtaster man de sider, som profilen skal have adgang til eller ikke adgang til. Det er sådan, at man på profilen i første tjekmærke afgør, om man opbygger en lister over de sider, som brugeren skal have adgang til, eller dem brugeren ikke skal have adgang til. Altså om man sætter hak i ”eksklusiv-liste”. Hvis en bruger skal have adgang til det meste af Uniconta, er det derfor lettere at tilføje de sider, som brugeren ikke skal have adgang til.

 • Under ”brugere” opretter man hvilke brugere, der skal tilhøre den enkelte brugerprofil.
 • Man skal under ”konfigurer applikations funktionalitet” slå det til i den sidste gruppe.

Log feltændringer i stamdata

Med Update 80 kan vi nu danne en log, når en bruger ændrer i stamdata. Siden ligger under Firma/vedligeholdelse. Man skal under ”konfigurer applikations funktionalitet” slå det til i den sidste gruppe.

Anlægskartotek

I finansmenuen har vi nu fået et anlægsmodul i Update 80. Indtil videre er det kun hovedkartoteket. Vi forventer at afskrivningsdelen bliver klar til version 81. Dette modul skal også slås til i Firma/Vedligeholdelse.

Projektfakturering

I ordremodulet kan man nu se hvilke projekttransaktioner, der ligger til grund for en ordre. Man kan nu fjerne linjer, som man ikke vil have med, og som så udskydes til næste måned. Så kan man gendanne ordrens linjer.

Sortering på projektarter

Sætter man en sorteringsprioritet på projektarterne, så kommer fakturalinjer ud sorteret efter denne nøgle.

Balancer

Med Update 80 kan man nu vælge vis: ”Alle konti”, ”Resultatopgørelse” eller ”Balance”. Man kan også afgøre om forsiden skal skrives med ud eller ej.

Fritaget for afgift

På debitorgruppen kan man nu sætte op, om en debitor tilknyttet denne gruppe er fritaget for afgift, hvis varen har en afgift. En anden ny funktion på debitorgruppen er, at man kan angive om man skal benytte salgspris 1, 2 eller 3.

Adressekartotek over tidligere adresser på debitorer

Under debitor/udskrifter/fakturaer er der nu kommet et kartotek over ”tidligere adresser”. Ved genudskrivning af fakturaer tjekker Uniconta i det kartotek, om der ligger en adresse efter fakturadatoen. Man kan selv oprette, rette og slette i det kartotek.

Samtidig indsættes der automatisk den gamle adresse, når man retter i adressen på selve debitorkartoteket. Så nu kan man selv afgøre, om man på gamle fakturaer vil have den nye adresse eller den gamle adresse, blot ved at vedligeholde dette kartotek.

Nye konti på varegruppen

Konti for tab/vind og regulering er systemkonti på kontoplanen. Nu kan de også sættes op på varegruppen.

Produktionsstykliste

En produktionsstykliste kan nu indeholde en anden stykliste, som udfoldes automatisk i produktionen. Man skal sætte kryds i det nye felt ”udfold”. Det er det, som kaldes en fantomvare. Det virker i n-niveauer.

Eksport af finansposterne

Under finans/revisionsaktiviteter er der kommet en ny eksportfunktion. Den holder styr på, hvad man har eksporteret, så man ikke eksporterer de samme poster to gange. Næste gang man eksporterer i det samme datointerval, vil Uniconta danne det vi kalder et supplement, som kun vil medtage nye poster. Funktionen er brugbar for dem, som sender et dataudtræk til deres revisor.

Pivot eksport til Excel

Ved eksport af pivot tabeller til Excel, er der nu kommet en ”Data aware export”. Så vil regnearket blive mere interaktivt i Excel.

Pivottabel med nye måle-dimension

Pivottabeller kan nu indsætte ”andre felter”. Det gør, at man nu kan lave mange nye måle-dimensioner.

Ny filtermulighed i kolonner

I overskriften over kolonnerne kan man i det lille filter-ikon, nu vælge mere end én værdi.

Nyt tema

Vi har i Brugerprofil lavet et nyt tema: Grå. Det er inspireret af Office. Vi har også lavet et tjekmærke ”Vis gitter”. Denne funktion vil i oversigtsbillederne vise et gitter, som i Excel, og ikke vise zebra-striberne. Det kan benyttes på alle temaer.  

Egne labels

I værktøjsmenu kan man nu oprette sine egne labels. Opretter man en label, som hedder det samme som vores label, så vil den nyoprettede label blive benyttet. På den måde kan man omdøbe ord i standardapplikationen. Disse labels indlæses af api’et ved ”open company”, så det vil også virke for alle dem, som koder via api’et.

Menudesigner

I værktøjer i hovedmenudesigneren kan man nu oprettet en blok. Dvs. en blok ligesom ”Finans”, ”Debitor”, etc.

Andre nyheder

 • Balancer kan have ubegrænset antal kolonner, men kun 13 udskrives ved tryk på print. Alle eksporteres
 • I bankafstemning er der nu kommet ”ophæv afstemning”. Man angiver et datointerval, og så fjernes alle data, der afstemmes i det datointerval. Funktionen er god, hvis man vil starte forfra
 • I finanskladden bruger vi fakturanumre, til at holde styr på, hvad der udlignes, når man laver åbenpost markeringer. Hvis man markere linjer, som ikke har faktura, så har vi hidtil brugt bilagsnummeret til at holder styr på, hvad der er markeret. Problemet er ofte, at bilagsnummer ikke er unikt, så nu benytter vi i stedet et ”RowId”, som er et internt nummer. Man kan se det i ”alle felter”
 • I lagerkladden kan man nu have 2 varianter som kolonner, ligesom i Salgsordre
 • Finansrapporter har fået ”Pivot tabel”. Den kører på Finans-sumtabellen GLTransSum, der bl.a indeholder en saldo pr. konto pr. dimension pr. måned
 • Optællingslisten kan nu optælle ”0”
 • Man kan nu have bindestreg i en e-mail i Uniconta
 • Debitorkontoudtog har fået ”restbeløb” med og summen på dette
 • Minimumskøb på en vare
 • På indkøbsfaktura kan man angive momsbeløbet, som jo kan afvige fra vores udregning
 • Opret debitor i hurtigfaktura lige ved siden af ”søg” feltet. Samme på kreditor
 • Man kan hente afløftede data fra Bilagscan.dk ind i Fysiske bilag (Indbakken)
 • Felt på ordrelinjen, der viser, om der er tilknyttet et serie- eller batchnummer
 • Serie/batchnummer skal nu være unikt indenfor samme vare
 • ”Deres Ref.” på ordren tages nu med over på de åbne poster, så man på kontoudtog kan få ”Deres Ref.” med ud
 • Mange tabeller har fået ”egne felter”.
 • Flere tabeller har også fået ”vedhæftninger”. Det er f.eks. prislister, så man kunne vedhæfte en leverandørs prisliste, som dokumentation for de nye priser
 • Bredde på egne felter: Er det felt sat, vil det blive lavet word-wrap
 • Ny version af Devexpress. 18.2.6

Share this post

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email