Frigivelsesdato 26. maj, 2019

Drag & Drop i fysisk bilag

Man kan nu drag & droppe dokumenter ind i fysisk bilag. Man kan også tage en e-mail direkte fra Outlook og drag og droppe ind i indbakken. Hvis man ikke ønsker hele e-mailen, men kun det vedhæftede dokument inde i en e-mail, så kan man dragge det alene. Drag & Drop virker også på menupunktet ”vedhæftninger”, som findes mange steder i Uniconta.

Vis og fjern dokument i indbakken

Fysiske bilag er mærket, så man kan se, om de skal vises i indbakken eller ej. Når Uniconta bogfører en kassekladde, hvor der er vedhæftet fysiske bilag, fjernes denne markering. Der er nu lavet en menu i indbakken ”fjern fra indbakken”. Her kan man selv fjerne det eller de pågældende fysiske bilag fra visningen i indbakken. I finans/rapporter/fysiske bilag er der desuden lavet et menupunkt ”vis i indbakken”, hvor man kan vælge at få vist et bilag, som ikke er indbakken.

På hold i indbakken

Nu har indbakken også feltet ”på hold”, som vi kender fra kassekladden. Derved vil et fysisk bilag ”på hold”, ikke bliver overført til kladden.

Hurtigt valg af varianter i ordrelinjer

Benytter man varianter, så kan man nu hurtigt oprette mange ordrelinjer på samme vare med forskellige varianter. Man indtaster et varenummer, som har en variant, og så benytter man menuen ”vælg varianter”. Så åbnes en liste med alle de mulige variantkombinationer på den pågældende vare, og så skal man blot indtaste ”antal” i de kombinationer, man vil sælge. Det minder om princippet ”variant-matrix”.

Ubegrænset antal kolonner i balance

Man kan nu tilføje lige så mange kolonner, som man vil i balancerne. Det er dog kun op til 13 kolonner, man kan printe. Eksport til Excel virker med alle kolonner. Man kan også flytte en kolonne op og ned.

Fjern udligninger i bankafstemning

Er man kommer galt fra start, og har lavet rod i sin bankafstemning, kan man nu ophæve alle udligninger i et datointerval.

Bankafstemning, sum af ”Markeret”

I bankafstemning/bankkontoudtog er der kommet to nye kolonner: ”Markeret” og ”Forskel”. I kolonnen ”Markeret” optæller Uniconta summen af de finansposter, som er markeret op mod banktransaktionen.

Note på varenavnegrupper

I linjerne på varenavnegrupper kan man nu angive ”Note”. Angives en note, så vil den blive udskrevet på fakturaen. Har man på ordrelinjen allerede skrevet en note, så vil begge noter bliver udskrevet. Linjerne har også fået brugerdefinerede felter, så man eksempelvis på sin webshop kan bruge dette kartotek til at vise større beskrivelser på forskellige sprog.

Fejl ved login

Hvis man 3 gange taster et forkert password, skal der gå 30 sekunder før man kan prøve igen. Ved yderligere fejl, skal der igen ventes 30 sekunder.

IP-begrænsning

Et firma kan nu tildeles en IP-begrænsning. Sætter man en IP-begrænsning op, så kan firmaet kun tilgås fra en IP-adresse, som står i listen over tilladte IP-adresser. Listen opsættes i firmakartoteket.

Brugerdefinerede felter med reference til brugerdefinerede tabeller

Hvis man opretter et brugerdefineret felt, og tilknytter en reference til en brugerdefineret tabel, så vil denne tabels felter nu fremkomme i layout/”andre felter”.

Partner DLL’er i 2 versioner

Nu kan en partner-DLL gemmes på vores server i 2 versioner. Når en Windows klient henter en partner-DLL, så vil den ”rigtige” version hentes.  Da man som partner har adgang til en test version af Uniconta 14 dage før den frigives, så kan man teste og rette sin partner plugin på testversionen. Herefter kan den uploades på live versionen af Uniconta, men med versionsnummeret for den kommende version.

Sourcecode på GitHub

Nu er Uniconta klientens sourcecode for alle skærmbilleder lagt ud på GitHub. Her kan man downloade en side fra Uniconta, programmere den om, og lægge den ind som et plugin. Så vil Uniconta afvikle denne brugers side i stedet for Unicontas egen version.

GitHub sourcecode gemmes med nyt navn

Hvis man henter en side fra GitHub, retter navnet på siden, og uploader den i Uniconta som et plugin, så vil siden kunne ses i listen over controller, som man selv kan indsætte i menu designeren. Herved kan man både have Unicontas originale side og sin egen udgave.

Hurtige at arbejde med mange records

Det er nu blevet hurtigere at arbejde med mere end 100.000 records (varer, debitorer, etc). Uniconta slår nemlig ”auto-complete” og ”auto dropdown” fra automatisk, når man har flere end 100.000 records.

Rettelse til Partner Kick-off

På vores Partner Kick-off viste jeg, at man skulle have reference til ”WPFClient.exe”. Det skal man ikke mere. Nu skal man have reference til ”UnicontaPages.dll”.

Andre nyheder

 • I momsrapporten er der nu kommet ”Posteringer” i menu
 • I masseopdater i ordre kan man nu også benytte ”print direkte”
 • Pivot tabel vises nu i finansrapporter
 • Pivot tabel vises i lokalmenuen på debitor, kreditor og varer
 • Overskrifter gemmes ikke længere i layout. Nu kan man gemme i ét sprog, skifte sprog, og så benytte sit layout uden teksterne gemmes fra det første sprog
 • CRM-Opfølgning viser nu adresse på den kunde, som man har opfølgningen på
 • I CRM ”Debitorer & Emner” vises nu også ens brugerfelter fra begge kartoteker
 • Felt i fakturajournalen, som viser, hvis fakturaen er en kontantfaktura, og at der derfor ikke er dannet poster på debitor/kreditor
 • Batch- og serienumre har fået ”Vedhæftninger” i menuen
 • Batch- og serienumre har fået ”Beholdninger” i menuen og viser lagerstederne
 • Indkøbsmodulet har fået flere e-mail og rapporttyper, bl.a. kreditnota
 • Projekt har fået separat sumfelt til aconto
 • Beløbs kolonnestørrelse på print i balancer er ændret. I debet/kredit-felter benyttes 2 * værdien.

Share this post

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email