Uniconta Update 82

Frigivelsesdato 15. september 2019

Periodisering af omsætning ved abonnement

I ordremodulet, kan man sætte en ordre op til at blive genfaktureret efter et tidsinterval. Dette kan bruges ved fakturering af abonnementer. Nu kan man på ordre opsætte en periodiseringsprofil, som man kender det fra finanskladden, og så vil omsætningen blive periodiseret.

Følgeseddelkartotek til Indkøb

Ligesom vi har et følgeseddelskartotek for salgsordremodulet, har vi nu også fået det for indkøb. Funktionen skal først slås til.

Antal i ”modtaget nu” er antal der faktureres

I salgsordremodulet har vi en præference, at ”lever nu ”-feltet bestemmer ”antal der faktureres”. Tilsvarende er det nu også kommer til indkøb.

”Antal” i balance og budget

For nogle versioner siden fik vi feltet ”antal” på finansposterne. Nu er der også kommet ”antal” i budget, og der er også kommet 2 nye kolonne typer i balancer, hvor man kan få udskrevet ”antal”.

Dan Excel fil fra balancer

Danner man Excel fil fra balancer, vises der nu hvad der er overskrift og sum. Man kan både danne Excel fil fra balancens første billede, og også fra ”print balance”, hvor grafikken er meget pænere, og derved også meget pænere i Excel.

Slet med bekræftelse

I vores lister kan man slette en linje uden, at der bedes om en bekræftelse, idet man kan sætte linjen tilbage igen med Ctrl-Z, hvis man dog ikke har trykket gem. Men nu kan man på sin profil sætte op, at man gerne vil have en bekræftelse på sletningen, ligesom vi har i formsbillederne.

Dan egen C# klasse med data til rapportgeneratoren

Nu kan man få rapportgeneratoren til at danne en hvilken som helst rapport, idet man nu via plugin, kan oprette sin egen C# klasse med data, og så lade rapportgeneratoren benytte denne klasse til at danne rapporten. Det er faktisk det vi selv gør, når vi danner en faktura. Vi har oprettet en ”faktura klasse” i C#. Så fylder vi denne klasse med data, som vi selv via C# henter fra serveren via API’et. Derefter kalder vi rapportgeneratoren med ”faktura klassen”, og så danner rapportgeneratoren rapporten.

Så konceptet er, at en programmør henter alle de data ind i en C# klasse, som han ønsker at rapporten skal benytte, for derefter at lade rapportgeneratoren danne rapporten. Nu er det faktisk kun fantasien, der sætter grænsen. Nu kan Unicontas rapportgenerator alt det dine kunder måtte ønske at få lavet af rapporter.

Unipedia: https://www.uniconta.com/developers-unipedia-global/custom-source-reporting/

Bilagscan

Man skal nu aktivere Bilagscan under ’Slå funktioner til/fra’, for at det virker. Det gælder også for kunder, der allerede benytter Bilagscan.

SEPA Direct Debit

Vores Direct Debit modul, som i dag indeholder Nets-løsningerne Leverandørservice og Betalingsservice samt den islandske Claim-løsning, er nu blevet udvidet med den europæiske SEPA Direct Debit. 
SEPA (Single Euro Payments Area) er en EU-baseret løsning, der bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA-området. Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.
Uniconta Direct Debit tilbydes i to versioner:

  • Core: er primært til privatopkrævninger, men kan også bruges til erhvervsopkrævninger
  • B2B: er kun til erhvervsopkrævninger

Uniconta Time

Uniconta Time har fået tilføjet et skærmbillede med Igangværende arbejder. Herfra har man fuld kontrol over de igangværende sager. Der kan faktureres direkte fra Igangværende arbejder.

Timekladder kan nu Godkendes/bogføres direkte fra Godkendelsesskærmbilledet. Det er også muligt at massegodkende.

Andre nyheder

  • Import af fakturaer ved import fra NAV
  • Import af notater på fakturaer ved import fra C5
  • Hent fakturalinjer fra en tidligere faktura direkte ind i ordrelinjer
  • I “firmakartotek/alle dokumenter” kan man nu se, hvem dokumentet tilhører, og man kan nu også trykke F6 i ”nøgle feltet”, og hoppe ejeren af dokumentet.

Share this post

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email