Erhvervsstyrelsen - få overblik over relevante artikler om Bogføringsloven

Vi har samlet links til en relevante links til artikler hos Erhvervsstyrelsen

Digital bogføring

Bogføringsloven stiller bl.a. krav om, at virksomheder skal bogføre digitalt, og at de skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure. Her kan du læse mere om, hvad bogføringslovens krav betyder for din virksomhed eller for dig, som er udbyder af et digitalt bogføringssystem.

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov

Krav til bogføring i virksomheder og foreninger

Bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at bogføre. Få overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvordan bogføringen skal tilrettelægges og udføres.

Link: Krav til bogføring i virksomheder og foreninger | erhvervsstyrelsen.dk

Kontrol med bogføring

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til virksomhedernes bogføring. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med virksomheders årsrapporter, hvor revisor giver oplysninger om overtrædelse af bogføringsloven. Erhvervsstyrelsen fører desuden løbende en bogføringskontrol med nystiftede virksomheder, som endnu ikke har aflagt virksomhedens første årsrapport samt med virksomheder, der har fravalgt revision.

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/kontrol-med-bogfoering

Generelt omkring bogføring

Få svar på alle spørgsmål vedr. Bogføring i forhold til  Erhvervsstyrelsen

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/soegeresultat?startIndex=1&q=bogf%C3%B8ring

Gratis guide til bogføringsloven

I kraft af den nye bogføringslov står en række virksomheder overfor at skulle væge ERP system enten for første gang eller udskifte et eksisterende.

Derfor har vi lavet en guide til valg af nyt ERP system i forhold til de områder, som man skal være opmærksom på i den nye bogføringslov.

bogføringsloven guide

Gratis guide

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement