Lov om Bogføring

Link til Bogføringsloven og relevante bekendtgørelser

Bogføringsloven og relevante bekendtgørelser

Lov om Bogføring

Du kan læse alt om kravene i den nye Bogføringslov på Retsinformation her: Lov om bogføring

Bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på digitale standard bogføringssystemer der markedsføres her i landet til virksomheder, der er omfattet af lov om bogføring, og hvor det digitale standard bogføringssystem skal anmeldes.

Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på moduler og udvidelser til et digitalt standard bogføringssystem.

Link: Kravbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om krav til virksomheders ikke-registrerede digitale bogføringssystemer

Som led i udmøntningen af bogføringsloven fra 2022, har Erhvervsstyrelsen d. 21. februar 2024 udstedt Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til specialudviklede bogføringssystemer, der er tilpasset den enkelte virksomhed, som bl.a. skal bidrage til at automatisere virksomhedernes bogføring.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

Selve bekendtgørelsen fra Erhvervsministeriet: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/205

Gratis guide til bogføringsloven

I kraft af den nye bogføringslov står en række virksomheder overfor at skulle væge ERP system enten for første gang eller udskifte et eksisterende.

Derfor har vi lavet en guide til valg af nyt ERP system i forhold til de områder, som man skal være opmærksom på i den nye bogføringslov.

bogføringsloven guide

Gratis guide

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement