TILLÆGSMODULER I UNICONTA

ADD-INS | Tillægsfunktioner, der øger værdien af Uniconta

Add-ins er tillægsfunktioner, der integrerer til andre løsninger og systemer direkte integration inde fra Uniconta. 

Leverandørservice

Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti.

Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder.

Som kreditor giver løsningen dig mulighed for at hæve dine tilgodehavender direkte fra din erhvervskundes konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Oprettelse af aftale hos Nets

For at kunne opkræve betalinger fra kunderne skal der laves en aftale med Nets. Det er i den forbindelse vigtigt at Uniconta A/S angives som Dataleverandør i aftalen.

Opsætning af Leverandørservice

Dette er beskrevet i nedenstående artikler i Unipedia:

Betalingsforslag (Nets)

Mandater (Nets)

Opkrævningsløsninger (Nets)

Opsætning i Uniconta

Betalingsservice PBS

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget.

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Opsætning af Betalingsservice

Dette er beskrevet i nedenstående artikler i Unipedia:

Betalingsforslag (Nets)

Mandater (Nets)

Opkrævningsløsninger (Nets)

Opsætning i Uniconta

SEPA Direct Debit

SEPA (Single Euro Payments Area) er en EU baseret løsning der bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA-området.

Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.

Uniconta Direct Debit tilbyder to sæt regler: Core og B2B.

  • Core: er primært til privatopkrævninger, men kan også bruges til erhvervsopkrævninger
  • B2B: er kun til erhvervsopkrævninger

Paperflow

Uniconta har nu integration til Paperflow (tidl. bilagscan). Fra Unicontas indbakke sendes bilagene til Paperflow, der afløfter dataene, og returnerer dem til Uniconta. De data der f.eks. kan afløftes, er leverandør (kreditor), totalbeløb, fakturadato og valuta. Bilag kan sendes som PDF-filer og PNG/JPG-filer.

Hvordan kommer man igang?

Der er ikke noget startgebyr, abonnement eller lignende. Det kræver ingen tilmelding, og man bliver faktureret for det reelle forbrug man har, når man begynder at bruge Paperflow inde fra Uniconta.

Send bilag direkte fra Uniconta

Læs her, hvordan man sender til Paperflow fra Uniconta: Send til Paperflow

Læs mere: Paperflow

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!