Komplet styring af dine anlægsaktiver

Gør det nemt at følge og styre anlæggene gennem
hele deres livscyklus med Unicontas anlægsmodul

Uniconta Anlægsmodul er designet til at give virksomheder et overblik over deres anlægsaktiver, og gør det nemt at følge og styre anlæggene gennem hele deres livscyklus.

Anlægsmodulet er integreret med finanskladderne, således at anlægskartoteket automatisk bliver opdateret med anskaffelsesværdier, op- og nedskrivninger, afskrivninger, tab/vind samt salgsværdier når disse beløb bogføres i finanskladderne.

Ved salg af et anlægsaktiv, danner Uniconta posterne i en kassekladde, som så kan bogføres.

Funktioner i Anlæg

Automatisk afskrivningsberegning

Du kan generere afskrivninger direkte fra oversigten, så du undgår at gøre det manuelt på hvert enkelt anlæg. Samtidigt bliver der automatisk dannet linjer i bogføringskladden, så du kan se hvilke afskrivninger, der er klar til at blive bogført. Når kladden bogføres, registreres afskrivningerne på de enkelte anlægsaktiver, og der bliver opdateret med den samlede afskrivningsværdi i oversigten.

Afskaf manuelle Excel-ark

I bogføringskladden kan du direkte indtaste hvilket anlægsaktiv og hvilken type anlægspostering, du har med at gøre. Når du bogfører købet, opdateres oversigten i anlægsmodulet automatisk, så du altid har et opdateret overblik over posteringer, købsdato og -værdi for anlægget.

Overblik over forsikringsværdier

På anlægskartotekkortet kan du definere forskellige forsikringsoplysninger til de enkelte anlægsaktiver. Indtaster du forsikringsværdier, har du mulighed for at se den samlede forsikringssum af alle anlæg i bunden af oversigten. På den måde har du hurtigt adgang til de korrekte forsikringsoplysninger, og du kan hele tiden tjekke, at dine anlægsaktiver er korrekt forsikrede.

Komplet overblik over anlægsaktiver

Du har altid overblik over dine anlæg, herunder både købsdato- og værdi, afskrivninger, den bogførte værdi, scrapværdi, levetid, afskrivningsmetode og anlægsaktivgrupper. Hvis en medarbejder stopper, har du mulighed for at afgrænse, så du i oversigten kan se hvilke anlægsaktiver, medarbejderen mangler at aflevere.

Systemgenerede Anlægsopgørelser

I anlægsmodulet er det muligt at genere en opgørelse for en given periode. I denne opgørelse kan du se anlægsaktiver for den valgte periode, primo værdien, tilgang, afgang, afskrivningsgrundlaget, bogførte afskrivninger, ultimo afskrivningsværdier og den bogførte værdi.

BLIV KLOGERE PÅ
UNICONTA ANLÆGSMODUL

5 fordele med Uniconta Anlæg

Afskaf de manuelle Excel-ark, og udnyt fordelene med Uniconta Anlæg. Her får du bl.a. få overblik over anlægsaktiver og forsikringssummer, automatisk beregning af afskrivninger samt dannelse af anlægsopgørelser.

Få en introduktion til Uniconta Anlæg

Anlægmodulet i Uniconta er designet til at give virksomheder et overblik over deres anlægsaktiver, og gør det nemt at følge og styre de enkelte anlæg gennem hele deres livscyklus.

Se flere video’er: Uniconta videoside

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du får styr på dine anlægsaktiver med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement