Komplet styring af dine anlægsaktiver

Gør det nemt at følge og styre anlæggene gennem
hele deres livscyklus med Unicontas anlægsmodul

Uniconta Anlægsmodul er designet til at give virksomheder et overblik over deres anlægsaktiver, og gør det nemt at følge og styre anlæggene gennem hele deres livscyklus.

Anlægsmodulet er integreret med finanskladderne, således at anlægskartoteket automatisk bliver opdateret med anskaffelsesværdier, op- og nedskrivninger, afskrivninger, tab/vind samt salgsværdier når disse beløb bogføres i finanskladderne.

Ved salg af et anlægsaktiv, danner Uniconta posterne i en kassekladde, som så kan bogføres.

Generér afskrivninger direkte fra oversigten, så du undgår at gøre det manuelt på hvert enkelt anlæg.

Indtast anlægsaktiv og anlægspostering direkte i bogføringskladden, så opdateres oversigten i anlægsmodulet automatisk, når købet bogføres

Altid overblik over anlæg med købsdato- og værdi, afskrivninger, bogført værdi, scrapværdi, levetid, afskrivningsmetode og anlægsaktivgrupper

Sæt forsikringsoplysninger direkte på enkelte anlægsaktiver, så kan man se den samlede forsikringssum af alle anlæg i bunden af oversigten

Generér dine egne opgørelser for givne perioder, så kan du se anlægsaktiver, primo værdi, til- og afgang, afskrivningsgrundlaget, bogførte afskrivninger, ultimo afskrivningsværdier og bogførte værdier.

5 fordele med Uniconta Anlæg

Afskaf de manuelle Excel-ark, og udnyt fordelene med Uniconta Anlæg. Her får du bl.a. få overblik over anlægsaktiver og forsikringssummer, automatisk beregning af afskrivninger samt dannelse af anlægsopgørelser.

Se flere video’er: Uniconta videoside

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du får styr på dine anlægsaktiver med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement