Samler alle transaktioner med banker ét sted

Effektiv integration og udveksling med banker

AutoBanking til Uniconta giver mulighed for fuld integration med banker. AutoBanking samler alle transaktioner med banker i ét modul og omfatter:

Derudover dækker modulet over Claims på Island. 

Bank Connect

Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC.

Uniconta vil dagligt hente kontoudtog for de konti, der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen. 

Der er også mulighed for at få indlæst kontoudtoget direkte i en bogføringskladde.

Uniconta kan læse følgende formater fra banken:

  • CAMT.053 indeholder posteringer End Of Day, disse modtages typisk dagligt næste morgen
  • CAMT.054 indeholder adviseringer ”i løbet af dagen” + evt. Fi-adviseringer. Udtrækket kan bestilles til én eller flere gange i løbet af dagen f.eks. hver 2. time. Denne opsætning foretages i banken.

Der kan tilknyttes flere Uniconta regnskaber til samme Bank Connect aftale.

Læs mere:

SEPA Direct Debit

SEPA (Single Euro Payments Area) er en EU baseret løsning der bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA-området.

Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.

Uniconta Direct Debit tilbyder to sæt regler: Core og B2B.

  • Core: er primært til privatopkrævninger, men kan også bruges til erhvervsopkrævninger
  • B2B: er kun til erhvervsopkrævninger

Leverandørservice

Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti.

Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder.

Som kreditor giver løsningen dig mulighed for at hæve dine tilgodehavender direkte fra din erhvervskundes konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Oprettelse af aftale hos Nets

For at kunne opkræve betalinger fra kunderne, skal der laves en aftale med Nets. Husk at Uniconta A/S som Dataleverandør.

Opsætning af Leverandørservice

Dette er beskrevet i nedenstående artikler i Unipedia:

Betalingsservice PBS

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget. 

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet. Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Opsætning af Betalingsservice

Dette er beskrevet i nedenstående artikler i Unipedia:

”Når vi har aftalt købsbetingelserne med kunden, udløser en faktura helt automatisk betaling til aftalt tid. Kunden sparer tid på håndtering af betaling, og vi sparer tid og ressourcer på at undgå rykkerprocedurer. Samtidig er sikkerheden for betalingen naturligvis større. Jeg skal i princippet bare importere betalingerne hver morgen, så kan jeg sende dem til bogføring med et enkelt klik”

Niels Staff Johansen, økonomiansvarlig

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.