Samler alle bankløsninger og betalingsservices ét sted

Effektiv integration og udveksling af økonomiske transaktioner

AutoBanking samler alle bankløsninger i Uniconta, og giver mulighed for integration med de fleste danske banker og betalingsservices samt mere end 3.000 banker i Europa.

Udover integrationerne har Uniconta en banklog, hvor al kommunikation med bankerne gemmes. Her er det også muligt at se de kontoudtog, der modtages via Aiia, Bank Connect og Nordea.

AutoBanking samler alle eksterne økonomiske transaktioner i ét modul og omfatter:

 • Aiia

 • Bank Connect

 • Nordea

 • Peppol

 • OIOUBL

 • SEPA

 • Leverandørservice

 • PBS Betalingsservice

 • Claims på Island

Aiia bankløsning

Opsætningen er hurtig og enkel, så man er i gang efter ganske få minutter, og får adgang til mere end 3.000 banker i Europa, herunder de fleste banker i Danmark som Danske Bank, Nordea osv..

Når forbindelsen er etableret, henter Uniconta automatisk bankposteringer ind i bankafstemningen flere gange om dagen. Derudover kan man selv via Aiia’s egen portal, manuelt hente bankposteringer over.

Man kan følge med i, om den enkelte bankkonto har en Aktiv forbindelse (grøn) til Aiia, eller om forbindelsen er Inaktiv (gul), og derfor skal fornyes.

Video: Aiia bankløsning i Uniconta

Læs mere: Aiia bankløsning

Bank Connect

Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Derudover er Nordea en del af Bank Connect integrationen.

Uniconta vil dagligt hente kontoudtog for de konti, der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen. 

Der er også mulighed for at få indlæst kontoudtoget direkte i en bogføringskladde.

Læs mere:

Nordea

Uniconta har en direkte integration til Nordea. Man vil som erhvervskunde hos Nordea kunne lave en aftale med dem, så Uniconta hver morgen henter gårsdagens banktransaktioner, som indlæses direkte i bankafstemningen. Løsningen tilbyder muligheden for danske, svenske, norske og finske konti hos Nordea.

Der skal laves en aftale med banken, enten som Corporate Access Lite eller Corporate Access Standard.
Læs mere: Nordea

Peppol

Uniconta tilbyder afsendelse/modtagelse af fakturaer via PEPPOL-netværket. Det er en funktion, der skal aktiveres særskilt, og man kan på den enkelte debitor sætte op, om de modtager OIOUBL eller PEPPOL.

PEPPOL kræver desuden aftale med DIGITAL CAB.

Klik her for Pris og tilmelding

OIOUBL

OIOUBL er den samlede betegnelse for de dokumentstandarder, som blev frigivet i 2009 og implementeret i Nemhandel. OIOUBL dokumenterne sendes via OIORASP-netværket. OIORASP er udvekslingsprotokol, som understøttes i Nemhandel, og som gør det muligt at sende OIOUBL dokumenter.

Læs mere:

Leverandørservice

Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti.

Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder.

Som kreditor giver løsningen dig mulighed for at hæve dine tilgodehavender direkte fra din erhvervskundes konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Oprettelse af aftale hos Nets

For at kunne opkræve betalinger fra kunderne, skal der laves en aftale med Nets. Husk at Uniconta A/S som Dataleverandør.

Opsætning af Leverandørservice

Dette er beskrevet i nedenstående artikler i Unipedia:

Betalingsservice PBS

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget. 

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet. Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Automatisk udveksling af filer

Fælles for begge vores Nets løsninger (Leverandørservice og Betalingsservice) er, at Uniconta automatisk udveksler filer med Nets. Brugeren skal altså ikke selv aflevere og hente filer fra Nets.

Læs mere

SEPA Direct Debit

SEPA (Single Euro Payments Area) er en EU baseret løsning der bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA-området.

Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.

Uniconta Direct Debit tilbyder to sæt regler: Core og B2B.

 • Core: er primært til privatopkrævninger, men kan også bruges til erhvervsopkrævninger
 • B2B: er kun til erhvervsopkrævninger

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om bankløsninger til Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement