Hold styr på virksomhedens brugere

Giver overblik over brugerrettighederne for enkelte brugere eller grupper af brugere

Firma modulet anvendes til at oprette og vedligeholde generelle firmaoplysninger, kontakter og medarbejdere.
Derudover kan du styre brugerrettighederne for enkelte brugere eller grupper af brugere.

Funktioner i Firma

Begrænset bruger

En Begrænset bruger er en bruger, der kun har adgang til udvalgte områder i Uniconta, som eksempelvis Projekt og Timesag eller en bruger, der kan indsende bilag og godkende via Uniconta Employee App. En Begrænset bruger kan kun købes til et abonnement, hvor der allerede er en bruger med fuld adgang til regnskabet. 

Brugerprofiler

Man opretter en Bruger profil, hvor man tildeler eller fravælger de sider, som man ønsker den enkelte bruger skal have adgang til / ikke adgang til. Dvs. at ejeren af et regnskab opsætter den eller de Bruger profiler, man ønsker at have. Herefter tildeler ejeren den Bruger profil til den eller de brugere, som man ønsker, at tildele begrænset adgang i Uniconta. Ejeren har altid fuld adgang, og kan derfor ikke tildeles en Bruger profil. 

Log feltændringer i stamdata ​

Uniconta har fået en log-funktion, der registrerer ændringer i stamdata. Dvs. man kan holde styr på, hvilke brugere, der har rettet i stamdata samt de konkrete ændringer i felterne. Eksempler på stamdata er debitor-, kreditor- eller projektoplysninger, kontoplansopsætning, lagerkort m.m.

Firmaadgang

Hvis andre skal have adgang til dit regnskab, skal brugeren for det første have en brugerprofil (opret ny bruger), dernæst skal brugeren tildeles adgang til regnskabet med tilhørende rettigheder. Der er flere måder at give adgang på: Tilføje brugeren i listen over brugere med adgang til regnskabet (kun ejer af regnskabet) Brugeren sender en anmodning og bliver efterfølgende godkendt

Tilføj bruger og adgang

Det er kun ejeren af regnskabet, der kan give brugere adgang til regnskabet. Så er der styr på sikkerheden.
En anden måde at få adgang til et regnskab på er at anmode om adgang.
Læs mere: Anmodning om Firmaadgang og Godkend en anmodning om firmaadgang

Standardværdier

I Uniconta er der et generelt system til at bestemme felters standardværdier. I dialogboksen er der kommet en lille pil i overskriften, som man kan trykke på, og så sætte standardværdierne. Man kan også i standardkartoteker bestemme standardværdierne, og sætte om et felt er tvungen eller ej.

”Har du først lavet en standard, kan du med et tryk på en tast opdatere hele baduljen. Jeg bruger det til min månedsrapportering, hvor jeg ved hver gang kan præsentere en rapport baseret på de nyeste finansielle data – stort set uden at jeg behøver røre en finger. Det er en slags lettilgængelig, løbende Business Intelligence, som betyder, at der bliver mere tid til at tolke tallene i stedet for at finde dem frem”

André Fehrn, Head of Finance and Administration

FÅ MERE VIDEN

Oprettelse af egne firmaoplysninger

Firma modulet anvendes til at oprette og vedligeholde generelle firmaoplysninger, kontakter og medarbejdere.

Fuldt overblik med Uniconta

Træf de rigtige beslutninger med Uniconta, det komplette økonomisystem i skyen. 

Sådan fungerer menupunkterne

Se hvad de forskellige menupunkter i Uniconta indeholder, og hvordan man navigerer rundt.

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Firma

 • Styring af brugerrettigheder
 • Opret brugere fra Windows klienten via Wizards
 • Adgang til demoregnskab
 • Sikring af ”privathed”
 • Spærring så kun virksomhedens egne brugere kan se data
 • Opsætning af præference/standard værdier
 • Komplet kopi af et firma
 • I firmaoplysninger kan man angive om Uniconta skal prøve at autoudligne poster i debitor/kreditor
 • Slå funktioner til og fra på regnskabet
 • Check af EAN nummer kan slås fra i Præferencer i firmamenuen
 • Opret alle medarbejdere
 • Medarbejdergrupper
 • Login-Id på medarbejder kartoteket
 • I Medarbejderkartoteket i lokalmenuen er der ”Fysisk bilag, Indbakke”. Her vises de bilag, som en medarbejder skal godkende
 • Grupper notater
 • Opret regnskab med standardopsætninger
 • I sikkerhedssystemet kan man tildele/fratage adgang til firmamenuen
 • På ”min profil” kan man opsætte standard printer og standard katalog (directory)
 • Banknavn på firmakartoteket
 • OIOUBL udlæsningskatalog
 • Man kan på sin profil sætte op at man gerne vil have en bekræftelse på en sletning
 • Godkendelses e-mails sendes fra egen server
 • Benyt Outlook til afsendelse af dine e-mails
 • Egne valutakurser har 10 decimaler
 • Fjern et faneblad i hovedmenuen for en bruger
 • Har man auto gem slået til på sin profil, gemmer Uniconta automatisk, når man klikker væk fra Uniconta.
 • Ved print har man mulighed for at vælge skrifttype og -størrelse, linjeafstand, antal linjer og ønsker et gitter. Disse indstillinger er nyttige, hvis man ønsker at afsætte plads til at skrive noter på en udskrift, som eksempelvis på en optællingsliste.
 • OIOUBL-faktura kan sendes gratis via NemHandel.
 • OData har metoder til at hente dokumentet på vedhæftninger og fysiske bilag
 • Er MobilePay telefonnummeret udfyldt, så vil der på kontoudtog, rente og rykker komme et link til betaling via MobilePay.
 • E-mail-opsætning i firmamenuen har vedhæftning og notater, som kan anvendes til e-mail-udsendelser
 • Webvisning i Uniconta bruger nu Edge (WebView2), som er defineret i .NET 4.6.2. Derfor kræver Windows klienten nu minimum .NET 4.6.2

I firma/vedligeholdelse er der kommet en GDPR-opsætning. Ved en GDPR-oprydning sammenlægges ”gamle” debitorer/kreditorer under en ”fælles debitor/kreditor”. I skærmbilledet sætter man op, hvilken debitor og kreditor det skal være, antal år der skal gå, hvor debitor eller kreditor skal være inaktiv, før den skal sammenlægges. I menuen kan man køre kørslen. Man kan vælge ”simuler”, og derved se hvilke debitorer/kreditorer, som Uniconta vil sammenlægge.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement