Hold styr på virksomhedens brugere

Giver overblik over brugerrettighederne for enkelte brugere eller grupper af brugere

Firma modulet anvendes til at oprette og vedligeholde generelle firma-oplysninger, kontakter og medarbejdere.
Derudover kan du styre brugerrettighederne for enkelte brugere eller grupper af brugere.

Brugerprofiler anvendes til at tildele begrænset adgang til en eller flere brugere. Det er ejeren af regnskabet, der kan definere en eller flere brugerprofiler. Ejeren har altid fuld adgang, og kan derfor ikke tildeles en Bruger profil. 

Uniconta har en log-funktion, der registrerer ændringer i stamdata. Så har man styr på, hvilke brugere, der har rettet i stamdata samt de konkrete ændringer i felterne.

Hurtigt for en ejer af et regnskab, at tilføje en bruger i listen over brugere med adgang til regnskabet/erne. En bruger kan også selv sende en anmodning, og blive godkendt efterfølgende.

Det er kun ejeren af regnskabet, der kan give brugere adgang til regnskabet. Så er der styr på sikkerheden.

En Begrænset bruger er en bruger, der kun har adgang til udvalgte områder i Uniconta. Brugeren kan stadig indsende bilag og godkende via Uniconta Assistant App.

Alle firmadokumenter gemmes ét sted, så overholder man nemt den nye bogføringslov. Adgang kan styres for den enkelte bruger, så ikke alle har adgang til alt. 

”Har du først lavet en standard, kan du med et tryk på en tast opdatere hele baduljen. Jeg bruger det til min månedsrapportering, hvor jeg ved hver gang kan præsentere en rapport baseret på de nyeste finansielle data – stort set uden at jeg behøver røre en finger. Det er en slags lettilgængelig, løbende Business Intelligence, som betyder, at der bliver mere tid til at tolke tallene i stedet for at finde dem frem”

André Fehrn, Head of Finance and Administration

Læs mere om Firma

 • Styring af brugerrettigheder på tabeller, funktioner og profil-niveau
 • Opret brugere fra Windows klienten via Wizards
 • Adgang til demoregnskab
 • Sikring af ”privathed”
 • Spærring så kun virksomhedens egne brugere kan se data
 • Opsætning af præference/standard værdier
 • Komplet kopi af et firma
 • I firmaoplysninger kan man angive om Uniconta skal prøve at autoudligne poster i debitor/kreditor
 • Slå funktioner til og fra på regnskabet
 • Check af EAN nummer kan slås fra i Præferencer i firmamenuen
 • Opret alle medarbejdere
 • Medarbejdergrupper
 • Login-Id på medarbejder kartoteket
 • I Medarbejderkartoteket i lokalmenuen er der ”Fysisk bilag, Indbakke”. Her vises de bilag, som en medarbejder skal godkende
 • Grupper notater
 • Opret regnskab med standardopsætninger
 • I sikkerhedssystemet kan man tildele/fratage adgang til firmamenuen
 • På ”min profil” kan man opsætte standard printer og standard katalog (directory)
 • Banknavn på firmakartoteket
 • OIOUBL udlæsningskatalog
 • Man kan på sin profil sætte op at man gerne vil have en bekræftelse på en sletning
 • Godkendelses e-mails sendes fra egen server
 • Benyt Outlook til afsendelse af dine e-mails
 • Egne valutakurser har 10 decimaler
 • Fjern et faneblad i hovedmenuen for en bruger
 • Har man auto gem slået til på sin profil, gemmer Uniconta automatisk, når man klikker væk fra Uniconta.
 • Ved print har man mulighed for at vælge skrifttype og -størrelse, linjeafstand, antal linjer og ønsker et gitter. Disse indstillinger er nyttige, hvis man ønsker at afsætte plads til at skrive noter på en udskrift, som eksempelvis på en optællingsliste.
 • OIOUBL-faktura kan sendes gratis via NemHandel.
 • OData har metoder til at hente dokumentet på vedhæftninger og fysiske bilag
 • Er MobilePay telefonnummeret udfyldt, så vil der på kontoudtog, rente og rykker komme et link til betaling via MobilePay.
 • E-mail-opsætning i firmamenuen har vedhæftning og notater, som kan anvendes til e-mail-udsendelser
 • Webvisning i Uniconta bruger nu Edge (WebView2), som er defineret i .NET 4.6.2. Derfor kræver Windows klienten nu minimum .NET 4.6.2

I firma/vedligeholdelse er der kommet en GDPR-opsætning. Ved en GDPR-oprydning sammenlægges ”gamle” debitorer/kreditorer under en ”fælles debitor/kreditor”. I skærmbilledet sætter man op, hvilken debitor og kreditor det skal være, antal år der skal gå, hvor debitor eller kreditor skal være inaktiv, før den skal sammenlægges. I menuen kan man køre kørslen. Man kan vælge ”simuler”, og derved se hvilke debitorer/kreditorer, som Uniconta vil sammenlægge.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement