INDKØB

INDKØB | Hvad er Indkøbsstyring i Uniconta 

Indkøbsordre bruges til af holde styr på bestilte varer og ydelser hos kreditorer. Der er mulighed for del-modtage varer fra kreditorer. Ved modtagelse af købsfaktura fra kreditor opdateres indkøbsordren med antal og købspriser.

Eventuelle nye købspriser kan opdateres på varerne, hvis det ønskes.

Funktioner i Indkøb

Annullering

Skal der laves en annullering af en indkøbsordre, kan denne dannes med copy/paste fra den oprindelige ordre, så man slipper for genindtastning. Man kan også gensende og genudskrive indkøbsfakturaer.

Fremmed valuta

Handles der med udenlandske leverandører opstår behovet for at kunne registrere indkøbsfakturaer, betalinger osv. i fremmed valuta. I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske kroner samt i fremmed valuta, og valutakurserne opdateres automatisk, hvis dette ønskes.

Masseopdatering

Uniconta giver en unik mulighed for masse opdatering af indkøb. Det sparer tid og optimerer arbejdsprocessen. Derudover er der mulighed for at tilføje varelinjer løbende til eksisterende indkøbsordrer via en indkøbskladde. Hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt kan fordeles på varelinjerne. Modtages omkostningerne efter at købsfakturaen er bogført, kan man efterfølgende fordele omkostningen på købsfakturaen.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker den fulde udnyttelse af Indkøb, skal man tilkøbe logistik- og salgsordremodulet.

Man kan desuden med fordel tilkøbe Produktion, hvis man har brug for det fulde overblik.

Salgsordre

Oprettelse af varelinjer løbende som på eksisterende salgsordre • Faste salgsordre til kontingenter, abonnementer, serviceaftale • Massefakturering f.eks. fakturering om fredagen af ugens ordrer eller faste ordrer • Vedhæftning af dokumenter til salgsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Logistik

Oprettelse af prislister og salgsrabatter til debitor • Oprettelse af udvidede varetekster på op til 1.000 karakterer • Oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog på op til 1.000 karakterer • Oprettelse af debitors varenummer, som kan udskrives på formularer

Produktion

Oprettelse af produktionsordre for hver enkelt produktionsstykliste • Overblik over igangværende produktionsstyklister ude i produktionen • Mulighed for at tilføje og slette råvarer/ydelser på produktionsstyklisten inden færdigmelding • Mulighed for at indtaste vareforbrug af råvarer som gemmes på produktionsstyklisten • Mulighed for at færdigmelde produktionsstyklisten løbende inden endelig færdigmelding • Færdigmeldte produktionsstyklister gemmes i arkiv og kan genanvendes til nye produktionsordrer • Produktionskladde til løbende indtastning af råvarer og ydelser til produktionsordren

Læs mere om Indkøb

Stamdata

 • Ordregruppe til filtrering af indkøbsordrerne – løbende indkøbsordrer og fast indkøbsordrer
 • Faste indkøbsordrer til f.eks. abonnementer, kontingenter og serviceaftaler
 • Referencefelter – deres ref., vores ref., rekvisition, salgsordre, toldnummer
 • Kommentar til indkøbsordren – intern beskrivelse
 • Opret salgsordre på basis af indkøbsordre
 • Vedhæfte filer (dokumenter) der kan udskrives sammen med standard formularerne f.eks. tegninger, monteringsvejledning, kvalitetsdokumenter og billeder
 • Indkøbsordreoversigt pr. indkøbsordre og total for alle indkøbsordrer
 • Visning af indkøbsordre data i forskellige layouts
 • Angivelse af medarbejder på indkøbsordren
 • Indlæse elektronisk indkøbsordre – OIOUBL
 • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger (Indkøbstillæg)
 • Udskrive/maile rekvisition, indkøbsordre, følgeseddel og faktura
 • Tillægsomkostninger i forbindelse med et indkøb, kan nu sættes op til at skal bogføres på kreditor
 • På indkøbsfaktura kan man angive momsbeløbet, som kan afvige fra Uniconta’s udregning
 • Ved opdatering af købsfaktura angives fakturanummer
  – ved opsætning af kreditor med FIK betaling er betalings-id nu klar til betalingen
 • Hurtig søgning på varenummer og varetekst
 • Avanceret søgning med opslag i varekartotek – grupper, mærke og art
 • Hurtig indtastning på mange varer og angivelse af antal på varen – vis markerede varer inden kopiering til indkøbsordrelinjen
 • Notat på varelinjen eller anvendelse af tekstfeltet
 • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularerne
 • Valgfrit om man vil indtaste varenummer – der kan angives udgiftskonto på varelinjen
 • Oprettelse af skabeloner – indsætter tekst og varelinjer ud fra skabelonen
 • Angiv om varelinjen er fakturerbar (modtaget)
 • Styre restordre på varelinjer (del-modtaget)
 • Indsæt subtotal på varelinjer
 • Indsætte flere felter fra varekartoteket f.eks. EAN-nummer
 • Mulighed for at indtaste medarbejder på varelinjen
 • Mulighed for at angive moms på varelinjen, hvis udvalgte vare er uden moms
 • Nyt rabatfelt på ordrelinjen
 • Man kan direkte på linjen først angive variant 1 og derefter variant 2
 • Følgeseddelkartotek til Indkøb
 • Antal i ”modtaget nu” er antal der faktureres

Rapporter

 • Fakturaarkiv – opret ny indkøbsordre på basis af tidligere købsfaktura
  – herunder også fordeling af hjemtagelsesomkostning efter købsfakturaopdatering
 • Indkøbsordrelinjer – igangværende indkøbsordrer til opfølgning
 • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

 • Rekvisition, Indkøbsordre, Følgeseddel og Faktura

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

 • Uniconta værktøjskasse leveres standard
 • Nye felter til indkøbsordre
 • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!