Få styr på kreditorer og udestående betalinger

Giver ét samlet overblik over alle leverandøroplysninger

Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte kreditor. Alle stamoplysninger gemmes i kreditorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

Der er fuld valutastyring, hvis man har kreditorer i udlandet. Valutakursen opdateres automatisk eller man kan vælge at køre med en fast kurs.

Spar tid, ressourcer og penge ved at sende udskrifter som kontoudtog og rykkerskrivelser pr. e-mail.

Der er indbygget funktionalitet i betalings-id, så man kun skal indtaste købsfaktura-nummeret og ikke angive hele betalings-id på 14 karakterer.

Betalingsinformationer kan oprettes på hver enkelt kreditor, og betalingsforslag kan dannes i Uniconta og overføres til den bank, hvorfra betalingen skal ske i alle bankformater: bankoverførsel, udenlandsk betaling og kortart typerne 71, 73, 75 og 04.

Uniconta giver en unik mulighed for masse opdatering af indkøb. Det sparer tid og optimerer arbejdsprocessen.

Udfylder man CVR-feltet i kreditor, laver Uniconta et opslag direkte i CVR-registret, og udfylder herefter automatisk med navn og adresse.

Der er mulighed for at indlæse elektroniske OIOUBL filer fra kreditorerne. OIOUBL filen indlæses i indkøbsfaktura og behandles videre derfra.

”Som en mindre virksomhed med mange produkter var en fornuftig pris vigtig. Men jeg var faktisk endnu mere på udkig efter en løsning, der gav os mulighed for en god dialog og hurtig support”

Benny Jacobsen, Direktør

Kreditorbetalinger

Se hvordan man kan håndtere kreditorfakturaer fra bilag til bogføring, betalingsforslag og dannelse betalingsfil.

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Kreditormodulet

Stamdata

 • Ligesom i balance og finanskontoudtog, kan Uniconta også indregne en simuleret kladde i saldolisterne.
 • Manuel tildeling af kontonummer eller automatisk tildeling via nummerserie på kreditorgruppen
 • Oprettelse af kreditor via CVR-registre – Danmark, Norden og EU
 • 4 felter til firmanavn og adresse og opslag i postnummerkartoteket
 • Kreditorgruppe til konteringsopsætning og afgrænsning i visning/udskrivning af statistikker
 • Momshåndtering efter dansk lovgivning – også omvendt momspligt
 • Valutastyring på kreditor
 • Ubegrænset antal kontaktpersoner
 • E-mail adresse til indkøb – Rekvisition sendes via e-mail ved indtastning af e-mailadresse
 • Vedhæftede filer til notater og dokumenter på kreditor f.eks. kontrakter eller andet
  – PDF-filer, Office dokumenter, billedfiler og e-mail-filer kan vedhæftes
 • Redigeringsside til redigering af mange kreditorer i én arbejdsgang
 • Oprettelse af nye kreditorer via Microsoft Excel og Uniconta Udklipsholder
 • Avancerede filter funktioner til søgning i kreditorkartoteket
 • Visning af kreditordata i forskellige layouts
 • Ændring af kontonummer direkte på kreditorkartoteket
 • Sammenlægning af kontonumre f.eks. hvis man har oprettet en kreditor 2 gange
 • Opsætning af betalingsmåder – flere bankkonti kan oprettes
 • Kontoforslag på kreditor benyttes kun ved registrering af fakturaer
 • Tillægsomkostninger i forbindelse med et indkøb, kan nu sættes op til at skal bogføres på kreditor
 • Postnummer på 12 tegn
 • Ret-funktion i fakturajournalen
 • Alfanumerisk fakturanummer i kreditor
 • Kreditorbetalinger – tilvalg af lang adviseringstekst
 • Indkøbstillæg kan fordeles efter størrelser
 • Indkøbstillæg kan tildeles en bestemt vare
 • Genberegning af priser på indkøb
 • Kreditorposter har ”faktura” i menuen, så man let kan finde fakturaen bag en post
 • Med udligningsfunktionen kan man udligne flere åbne posteringer på én gang
 • Slå en debitor og en kreditor sammen, så når man opretter en kreditor, kan man vælge at udfylde feltet ”Debitor”. Så vil debitor og kreditor dele transaktionerne, så man kan udligne en kreditorfaktura med en debitorfaktura
 • Linjerabat-% på debitor/kreditor
 • Modtagelse af OIOIUBL via Nemhandel
 • Man kan skifte mellem combobox-felter med mellemrumstasten. finans/debitor/kreditor i klassekladden.
 • På kreditor kan man vælge ”Ingen”, så vil disse poster ikke komme med i betalingsforslaget
 • Kreditorfeltet betalingsreference i betalingsforslaget benytter ny systemnummerserie, der starter fra 100.000
 • Kreditor har de samme CRM-felter som Debitor
 • Betalingskladden kan anvendes til at danne samlebetalinger, overføre dem til bogføringskladden uden at danne en betalingsfil, og uden at have diverse bankvalideringer
 • Support for indkøb til fast kostpris
 • I kreditor kan man køre en kørsel, der opdaterer adresserne efter opslag i CVR-registret
 • Der er en Fast-Tekst-Type på kreditorkartoteket, som bliver foreslået, når man bogfører samt benytter fysiske bilag
 • Der er Reference med over på posterne. Det er et frit felt som brugeren kan bruge, og det findes på ordren og i klassekladden. Desuden har den åbne post ordrenummeret med, så man kan hente felter fra ordren.

Kreditorbetalinger

Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:

 • Kontooverførsel
 • SEPA
 • Bank Giro
 • Bank Giro med OCR
 • Plus Giro
 • Plus Giro med OCR
 • Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:

Regulatorisk rapportering er tilføjet i betalingsformaterne ISO20022_SE og ISO20022_NO. Det er et krav i Norge og Sverige for SEPA og Cross border betalinger, som overstiger henholdsvis 150.000 SEK eller 100.000 NOK.

Indkøbsfaktura

 • Oprettelse af købsfaktura med varelinjer – med eller uden varenumre
 • Mulighed for at indtaste udgiftskonto på varelinjen
 • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularen
 • Udskrivning af Købsfaktura og Proformafaktura
 • Vedhæft dokumenter
 • På indkøbsfaktura kan man angive momsbeløbet, som kan afvige fra Uniconta’s udregning
 • Følgeseddelkartotek til Indkøb
 • På ordre og indkøb kan man nu angive en posterings-tekst på ordrehovedet, som så vil blive overført til finansposteringerne og kreditorposten

Rapporter

 • Vare-/leverandørstatistik direkte på kreditor
 • Varestatistik på kreditorer – hvilke varer har vi købt hos kreditor
 • Fakturaarkiv – registrerede købsfaktura med varelinjer
 • Posteringer på kreditor – kontoudtog, posteringsliste, åbne poster, saldoliste
 • Uniconta Pivot-tabel til statistik
 • Betalingsforslag – her dannes betalingsfil til banken og betaling overføres til kassekladde
 • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

 • Købsfaktura

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

 • Uniconta værktøjskasse leveres standard
 • Nye felter til kreditor
 • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

HVAD ER EN KREDITOR

En kreditor er et begreb indenfor regnskabsverdenen, som anvendes om den part, der har penge til gode fra en debitor. I mange tilfælde er kreditorerne virksomheder, der har penge til gode fra de kunder, der har modtaget en ydelse eller et produkt.
Leverandører eller banker er eksempler på kreditorer, som en virksomhed kan skylde penge til. En kreditor indgår typisk i et længerevarende forhold med tilhørende debitor.

Kreditorkartoteket

I Unicontas kreditormodul kan virksomheden holde overblik over, hvilke leverandører der skyldes penge til, samt informationer angående leveringsadresser, indkøbsinformationer, rabataftaler osv.
Du kan også indhente lister, der skaber oversigt over dine skyldige omkostninger til kreditorer.
Kreditormodulet giver derudover mulighed for at håndtere:

 • Vedhæftninger af dokumenter, billeder og noter
 • Indkøbsordrer til håndtering af ordrer og leverancer
 • Indkøbsfakturering og ordreannullering kan hentes direkte fra kreditorkartoteket, så du slipper for manuel indtastning

Få overblik over kreditorerne

Få alle dine kreditorer samlet på et sted med Unicontas regnskabssystem. Du får et professionelt og intuitivt regnskabssystem, der skaber overblik over dine regnskaber. Derudover medfølger en række egenskaber, der hjælper dig med at holde styr på dine kreditorer:

 • Masseopdatering af indkøb
 • Sammenlægning af konti
 • Opsætning af et ubegrænset antal betalingstyper
 • Vedhæftning af fysiske bilag til alle poster og kreditorer
 • Sammenlægning af to kreditorer

Overblik over udenlandske kreditorer

Hvis virksomheden handler med udenlandske virksomheder, kan der være behov for at registrere indkøbsfakturaer, betalinger og andet i en fremmed valuta. Med Uniconta kan du holde styr på dine udenlandske kreditorer. Valutakurserne kan desuden opdateres automatisk i systemet.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du får styr på kreditorer og udestående betalinger med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement