KREDITOR

KREDITOR | Hvad er Kreditor modulet i Uniconta 

Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte kreditor. Alle stamoplysninger gemmes i kreditorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

Der er fuld valutastyring, hvis man har kreditorer i udlandet. Valutakursen opdateres automatisk eller man kan vælge at køre med en fast kurs.

Funktioner i Kreditor

Udskriv til e-mail

I stedet for at udsende udskrifter som kontoudtog, og rykkerskrivelser pr. brev, kan man i Uniconta vælge at udsende disse pr. e-mail. Derved sparer man både tid og penge til udskrivning, pakning af kuverter samt frankering.

Alle bankformater

Betalingsinformationer kan oprettes på hver enkelt kreditor, og betalingsforslag kan dannes i Uniconta og overføres til den bank, hvorfra betalingen skal ske. Alle bankformater håndteres – bankoverførsel, udenlandsk betaling og kortart typerne 71, 73, 75 og 04.

Betalings-id

Der er indbygget funktionalitet i betalings-id, så man kun skal indtaste købsfakturanummeret og ikke angive hele betalings-id på 14 karakterer.

Masseopdatering

Uniconta giver en unik mulighed for masse opdatering af indkøb. Det sparer tid og optimerer arbejdsprocessen.

CVR opslag

Udfylder man CVR-feltet i kreditor, laver Uniconta et opslag direkte i CVR-registret, og udfylder herefter automatisk med navn og adresse.

OIOUBL

Der er mulighed for at indlæse elektroniske OIOUBL filer fra kreditorerne. OIOUBL filen indlæses i indkøbsfaktura og behandles videre derfra.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker fuld lagerstyring på indkøbsordrer og beholdninger, skal man tilkøbe salgsordre, indkøbsordre og logistik. Det giver mulighed for at se lagerbeholdning, disponibel, reserveret og bestil.

Salgsordre

Oprettelse af varelinjer løbende – på eksisterende salgsordre • Faste salgsordre til kontingenter, abonnementer, serviceaftale • Massefakturering f.eks. fakturering om fredagen af ugens ordrer eller faste ordrer • Vedhæftning af dokumenter til salgsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Indkøb

Oprettelse af indkøbsordre med overblik over alle bestilte varer • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt • Indlæsning af elektronisk fil (OIOUBL) til indkøbsordren • Udskrivning af rekvisition og indkøbsordre som kan mailes som vedhæftet PDF-fil • Opsætning af e-mail håndtering af rekvisition og indkøbsordre • Vedhæftning af dokumenter til indkøbsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Logistik

Oprettelse af prislister og salgsrabatter til debitor • Oprettelse af udvidede varetekster på op til 1.000 karakterer • Oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog på op til 1.000 karakterer • Oprettelse af debitors varenummer, som kan udskrives på formularer

Følg med og opdatér dine debitorer på farten med Uniconta WebPortal

Uniconta WebPortalen forbedrer overblikket:

 • Intuitiv bilagshåndtering
 • Mulighed for affotografering og upload til Unicontas indbakke på mobil eller tablet.
 • Uniconta og WebPortalen er fuldt integreret i hinanden.
 • Opdatering i realtid i Uniconta

Læs mere om kreditormodulet

Stamdata

 • Ligesom i balance og finanskontoudtog, kan Uniconta også indregne en simuleret kladde i saldolisterne.
 • Manuel tildeling af kontonummer eller automatisk tildeling via nummerserie på kreditorgruppen
 • Oprettelse af kreditor via CVR-registre – Danmark, Norden og EU
 • 4 felter til firmanavn og adresse og opslag i postnummerkartoteket
 • Kreditorgruppe til konteringsopsætning og afgrænsning i visning/udskrivning af statistikker
 • Momshåndtering efter dansk lovgivning – også omvendt momspligt
 • Valutastyring på kreditor
 • Ubegrænset antal kontaktpersoner
 • E-mail adresse til indkøb – Rekvisition sendes via e-mail ved indtastning af e-mailadresse
 • Vedhæftede filer til notater og dokumenter på kreditor f.eks. kontrakter eller andet
  – PDF-filer, Office dokumenter, billedfiler og e-mail-filer kan vedhæftes
 • Redigeringsside til redigering af mange kreditorer i én arbejdsgang
 • Oprettelse af nye kreditorer via Microsoft Excel og Uniconta Udklipsholder
 • Avancerede filter funktioner til søgning i kreditorkartoteket
 • Visning af kreditordata i forskellige layouts
 • Ændring af kontonummer direkte på kreditorkartoteket
 • Sammenlægning af kontonumre f.eks. hvis man har oprettet en kreditor 2 gange
 • Opsætning af betalingsmåder – flere bankkonti kan oprettes
 • Kontoforslag på kreditor benyttes kun ved registrering af fakturaer
 • Tillægsomkostninger i forbindelse med et indkøb, kan nu sættes op til at skal bogføres på kreditor
 • Postnummer er udvidet fra 10 til 12 tegn. I nogle lande er det 12 tegn, da postnummeret også indeholder en kode for vejen
 • Ret-funktion i fakturajournalen
 • Alfanumerisk fakturanummer i kreditor
 • Kreditorbetalinger – tilvalg af lang adviseringstekst

Indkøbsfaktura

 • Oprettelse af købsfaktura med varelinjer – med eller uden varenumre
 • Mulighed for at indtaste udgiftskonto på varelinjen
 • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularen
 • Udskrivning af Købsfaktura og Proformafaktura
 • Vedhæft dokumenter
 • På indkøbsfaktura kan man angive momsbeløbet, som kan afvige fra Uniconta’s udregning
 • Følgeseddelkartotek til Indkøb

Rapporter

 • Vare-/leverandørstatistik direkte på kreditor
 • Varestatistik på kreditorer – hvilke varer har vi købt hos kreditor
 • Fakturaarkiv – registrerede købsfaktura med varelinjer
 • Posteringer på kreditor – kontoudtog, posteringsliste, åbne poster, saldoliste
 • Uniconta Pivot-tabel til statistik
 • Betalingsforslag – her dannes betalingsfil til banken og betaling overføres til kassekladde
 • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

 • Købsfaktura

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

 • Uniconta værktøjskasse leveres standard
 • Nye felter til kreditor
 • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

HVAD ER EN KREDITOR

En kreditor er et begreb indenfor regnskabsverdenen, som anvendes om den part, der har penge til gode fra en debitor. I mange tilfælde er kreditorerne virksomheder, der har penge til gode fra de kunder, der har modtaget en ydelse eller et produkt.
Leverandører eller banker er eksempler på kreditorer, som en virksomhed kan skylde penge til. En kreditor indgår typisk i et længerevarende forhold med tilhørende debitor.

Kreditorkartoteket

I Unicontas kreditormodul kan virksomheden holde overblik over, hvilke leverandører der skyldes penge til, samt informationer angående leveringsadresser, indkøbsinformationer, rabataftaler osv.
Du kan også indhente lister, der skaber oversigt over dine skyldige omkostninger til kreditorer.
Kreditormodulet giver derudover mulighed for at håndtere:

 • Vedhæftninger af dokumenter, billeder og noter
 • Indkøbsordrer til håndtering af ordrer og leverancer
 • Indkøbsfakturering og ordreannullering kan hentes direkte fra kreditorkartoteket, så du slipper for manuel indtastning

Få overblik over kreditorerne

Få alle dine kreditorer samlet på et sted med Unicontas regnskabssystem. Du får et professionelt og intuitivt regnskabssystem, der skaber overblik over dine regnskaber. Derudover medfølger en række egenskaber, der hjælper dig med at holde styr på dine kreditorer:

 • Masseopdatering af indkøb
 • Sammenlægning af konti
 • Opsætning af et ubegrænset antal betalingstyper
 • Vedhæftning af fysiske bilag til alle poster og kreditorer
 • Sammenlægning af to kreditorer

Overblik over udenlandske kreditorer

Hvis virksomheden handler med udenlandske virksomheder, kan der være behov for at registrere indkøbsfakturaer, betalinger og andet i en fremmed valuta. Med Uniconta kan du holde styr på dine udenlandske kreditorer. Valutakurserne kan desuden opdateres automatisk i systemet.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!