LOGISTIK

LOGISTIK | Hvad er Logistik og udvidet lagerstyring i Uniconta 

Logistik udvider både økonomisk og fysiske lagerstyring væsentligt med en lang række funktioner, som man kan slå til og fra alt efter behovet i virksomheden. 

Uniconta giver virksomheden en knivskarp styring af lagerenheder, dvs. når et vareparti og enheder skal kunne følges, og den ægte lagerværdi af køb og salg skal beregnes.

FUNKTIONER I LOGISTIK

Varetekst

Standard vareteksten er på 60 karakterer. Hvis man eksempelvis ønsker udvidede varetekster eventuelt oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog, kræver det, at man har Uniconta Logistik, og anvender varenavnegrupper. Der er mulighed for at skrive en varetekst på 1.000 karakterer via varenavnegrupper.

Styklister

Logistik benyttes til oprettelse af styklister og produktionsstyklister. Styklister kan sammenlignes med samlelister, og kan blandt andet anvendes til håndtering af afgifter. Ved fakturering af styklister trækkes indholdet af varer og ydelser i styklisten. Produktionsordre og produktionsstyklister ligger i Uniconta Produktion.

Batch-/serienumre

Batchnummerstyring til f.eks. fødevare med blandt andet udløbsdato og kommentarfelt. Serienummerstyring på enheder – styring af garanti – udløbsdato og kommentarfelt

Enhedsomregning

Man kan købe og sælge i valgfrie enheder i forhold til den enhed, som lageret opgøres i. Man tilføjer enhedsomregning, samt definerer en enhedsomregningsgruppe. Denne gruppe kan så indeholde linjer, hvor man indtaster den faktor, som bruges ved omregningen.

Man skal ikke indtaste omregningen mellem de geometriske enheder såsom meter og centimeter, da det allerede er kodet ind i Uniconta-kernen. Man skal kun indlægge omregning imellem enheder som kasse og styk. Faktoren man skal indtaste, beregnes således: ”Fra enhed” * faktor = ”Til enhed”, f. eks ”1 kasse * 12 = 12 stk.”

Enhedsomregning

Når en gruppe er oprettet, skal man tilknytte en enhedsgruppe på varekartoteket for varen, for at den kan omregne. Man kan også angive standard salgs- og indkøbsenhed på varekortet. I prislisterne, som er i lager/vedligeholdelse, kan man også angive enheden for prisen. Ved en fakturaopdatering gemmes alle varelinjer i varens lagerenhed, som står på kortet. Ved genudskrivning af en faktura, vil Uniconta så regne baglæns fra lagerenheden, og vise fakturaen i salgs-/købsenheden. Herved er der ingen ændringer i lagerrapporterne, da alle transaktioner stadig kun findes i lagerenheden.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker fuld lagerstyring på beholdninger, skal man tilkøbe Salgsordre, Indkøb og evt. Produktion. Det giver mulighed for at se lagerbeholdning, disponibel, reserveret og bestil.

Salgsordre

Oprettelse af varelinjer løbende – på eksisterende salgsordre • Faste salgsordre til kontingenter, abonnementer, serviceaftale • Massefakturering f.eks. fakturering om fredagen af ugens ordrer eller faste ordrer • Vedhæftning af dokumenter til salgsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Indkøb

Oprettelse af indkøbsordre med overblik over alle bestilte varer • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt • Indlæsning af elektronisk fil (OIOUBL) til indkøbsordren • Udskrivning af rekvisition og indkøbsordre som kan mailes som vedhæftet PDF-fil • Opsætning af e-mail håndtering af rekvisition og indkøbsordre • Vedhæftning af dokumenter til indkøbsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Produktion

Oprettelse af produktionsordre for hver enkelt produktionsstykliste • Overblik over igangværende produktionsstyklister ude i produktionen • Mulighed for at tilføje og slette råvarer/ydelser på produktionsstyklisten inden færdigmelding • Mulighed for at indtaste vareforbrug af råvarer som gemmes på produktionsstyklisten • Mulighed for at færdigmelde produktionsstyklisten løbende inden endelig færdigmelding • Færdigmeldte produktionsstyklister gemmes i arkiv og kan genanvendes til nye produktionsordrer • Produktionskladde til løbende indtastning af råvarer og ydelser til produktionsordren

Læs mere om Logistik

Kundeprislister

 • Oprettelse af prislister til debitor evt. kombineret med rabatter og kampagneperioder
 • Priserne hentes ind på salgsordre og ved hurtigfaktura

Leverandørprislister

 • Oprettelse af prislister til kreditor evt. kombineret med rabatter
 • Priserne anvendes i indkøbsordre og forslås som indkøbspris

Kundens varenummer

 • Kundevarenummer kan oprettes under varenavnegrupper
 • Kundevarenummer kan udskrives på formularer
 • Varenavn kan nu være 150 tegn langt
 • Flere leverandører og EAN-numre per varenummer

Lagerstyring

 • Lagerstyring skal aktiveres, hvis man ønsker beholdningsstyring
 • Beholdningsstyring viser lagerbeholdning, disponibel, reserveret, leveret og bestilt

Alle varer

 • Lagerstyringen kan aktiveres på varerne enkeltvis eller for alle varer
 • Ved valg af Alle varer sættes alle varer med typen vare til lagerstyring
 • Der er ingen lagerstyring af typen ydelser

Lagersted

 • Mulighed for beholdningsstyring på lagersteder f.eks. byer, lande, biler og haller

Placering

 • Udvidelse af lagersteder med yderligere en dimension f.eks. række, reol, hylde, hal

Varevarianter

 • Op til 5 varianter på lager
 • Beholdningsstyring på varianter – max. 2 varianter f.eks. størrelser og farver
 • Der kan oprettes EAN nummer på varianterne og differentierende kostpriser

Serienummer og Batch

 • Ved opdatering af en faktura, hvor der er afmærket serie- eller batchnummer, vil Uniconta nu afmærke salgstransaktionen op mod indkøbstransaktionen på det afmærkede, og derved sikre at kostprisen er korrekt
 • Når man opretter et serie-/batchnummer, så kan man indtaste et ”antal”. Nu skal man indtaste i feltet ”Start Antal”.  ”Start antal” er det antal serie- eller batchnumre, som ikke har en lagerpostering.

Rapporter

 • Varelagerstatus – beregner lagerværdien til en given dato
 • Beholdninger – viser beholdninger generelt, på lagersteder og varianter
  – opslag til salgsordre- og indkøbsordrelinjer
 • Genbestilling – beregner behovet for indkøb af varer på basis af en række opsætninger
 • Lagerreservation, der viser, hvad der er reserveret, bestilt, trukket og leveret på tværs af modulerne, så man nu let kan se, hvor ”de flydende varer” ligger
 • Reservation i styklister, så man i genbestillingslisten kan få reservationerne på styklister nedbrudt på styklistens indhold.
 • Lagerrapport, der viser styklister
 • Styklisterapport, så man kan få hele styklisten udfoldet, og se alt, der indgår i en stykliste.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Top