Knivskarpt økonomisk og fysisk lager og logistik

Effektiv udvidet lagerstyring af lagerenheder og styklister

Logistik er fuldt integreret i Uniconta, og udvider både økonomisk og fysiske lagerstyring væsentligt med en lang række funktioner, som man kan slå til og fra alt efter behovet i virksomheden. 

Uniconta giver virksomheden en knivskarp styring af lagerenheder, dvs. når et vareparti og enheder skal kunne følges, og den ægte lagerværdi af køb og salg skal beregnes.

Fem fordele med Uniconta Logistik

Logistik benyttes til oprettelse af styklister og produktionsstyklister. Styklister kan sammenlignes med samlelister, og kan blandt andet anvendes til håndtering af afgifter.

Ved fakturering af styklister trækkes indholdet af varer og ydelser i styklisten. Produktionsordre og produktionsstyklister ligger i Uniconta Produktion.

Beholdninger kan ses og føres på lagersteder og placeringer, på varianter samt på serienumre og batchnumre.

Batchnummerstyring til f.eks. fødevare med blandt andet udløbsdato og kommentarfelt.
Serienummerstyring på enheder anvendes til styring af garanti, udløbsdato og kommentarfelt

Opretter man styklister, oprettes indholdet af styklisterne via varekortet.
Her vises beholdningsstatus, sprog- og udvidede varebeskrivelser, oprettede prislister, serie- og batchnumre, varevarianter med beholdninger.

Vare/kundestatistik er direkte på varekortet vist med dækningsbidrag og dækningsgrad. 

Enhedsomregning

Man kan købe og sælge i valgfrie enheder i forhold til den enhed, som lageret opgøres i. Man tilføjer enhedsomregning, samt definerer en enhedsomregningsgruppe. Denne gruppe kan så indeholde linjer, hvor man indtaster den faktor, som bruges ved omregningen.

Man skal kun indlægge omregning imellem enheder som kasse og styk, da geometriske enheder som meter og centimeter, allerede ligger standard i Uniconta. Man kan også angive standard salgs- og indkøbsenhed på varekortet.

I prislisterne kan man angive enheden for prisen. Ved en fakturaopdatering gemmes alle varelinjer i varens lagerenhed, som står på kortet. Ved genudskrivning af en faktura, vil Uniconta regne baglæns fra lagerenheden, og vise fakturaen i salgs-/købsenheden. Herved er der ingen ændringer i lagerrapporterne, da alle transaktioner stadig kun findes i lagerenheden.

Afgiftsmodul​

Afgiften kan beregnes som beløb pr. styk, fast beløb, % af linjens nettobeløb eller % af linjens kostbeløb. Herefter indsættes en faktor, som er afhængig af valg enten et beløb eller en procent.

Afgifterne sættes op på afgiftsgrupper, der efterfølgende kan tilknyttes til en vare. Man kan bestemme, hvordan afgiften vises på fakturaen.

Der er tre muligheder:

 • Ordrelinje, hvor der dannes en ny ordrelinje med afgiften
 • Inkluder i stykprisen, der hæver stykprisen med faktor, men vil ikke bogføre det som indtægter. Selvom prisen på linjen hæves, så vil afgiften stadig blive bogført separat, og salget vil blive bogført, som om man ingen afgift havde tildelt.
 • Skjult, der betyder, at afgiften kun vil påvirke bogføringen. Det vil intet ændre på fakturaen.

Fitness Engros har optimeret forretningen

Fitness Engros har sagt farvel til en masse ventetid, og bruger tiden mere effektivt på at optimere forretningen

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Logistik

Varetekst

Standard vareteksten er på 60 karakterer. Hvis man eksempelvis ønsker udvidede varetekster eventuelt oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog, kræver det, at man har Uniconta Logistik, og anvender varenavnegrupper. Der er mulighed for at skrive en varetekst på 1.000 karakterer via varenavnegrupper.​

Kundeprislister

 • Oprettelse af prislister til debitor evt. kombineret med rabatter og kampagneperioder
 • Priserne hentes ind på salgsordre og ved hurtigfaktura

Leverandørprislister

 • Oprettelse af prislister til kreditor evt. kombineret med rabatter
 • Priserne anvendes i indkøbsordre og forslås som indkøbspris

EAN på prislister

 • I ordrelinjer, tilbud og indkøb, når man udfylder EAN, så vil Uniconta først kigge på om varen har et EAN-nummer, dernæst på prislisten. Findes EAN-nummeret her, så vil Uniconta indsætte varenummer, pris, antal og rabat fra prislisten.

Kundens varenummer

 • Kundevarenummer kan oprettes under varenavnegrupper
 • Kundevarenummer kan udskrives på formularer
 • Varenavn kan nu være 150 tegn langt
 • Flere leverandører og EAN-numre per varenummer

Lagerstyring

 • Lagerstyring skal aktiveres, hvis man ønsker beholdningsstyring
 • Beholdningsoversigt på varen – fysisk lager, reserveret, bestilt, disponibel, disponibel for reservation
 • Beholdningsstyring viser lagerbeholdning, disponibel, reserveret, leveret og bestilt
 • Flytning i lagerkladder har fået ”mod-dimensioner”
 • Stykliste tager rabatprocent med på linjerne
 • Konti for tab/vind og regulering er systemkonti på kontoplanen, som også kan  sættes op på varegruppen
 • Man lave en eksport af en optællingsliste til csv-format, og åbne den i Excel
 • I optællingslisten kan man slå en vare op på EAN-nummer
 • Vedhæftninger på styklistelinjer
 • På en stykliste er der ”Vis på plukliste”
 • På styklister kan man indsætte felterne ”Vægt”, ”Volume” og ”Kolli”
 • Mulighed for at se stykliste fuldt nedbrudt
 • Man kan både sammenlægge to lagersteder og/eller to placeringer
 • Når man ved indtastning af ordrelinjer, vælger at tilknytte et batch, kan man se alle de lagersteder, et batch ligger på, og så vælge det lagersted, man ønsker
 • Man kan via variantdetaljer tilknytte et foto på varianten. Hvis hovedvaren ikke har tilknyttet et foto, tjekker Uniconta ikke, om varianten har et foto
 • På prislister er der et tjekmærke, som afgør om Uniconta skal søge i discountgruppe før varegruppe
 • Behovsoversigten på lageret kan se ”Pr. Lagersted”, ligesom man kan på genbestillingslisten
 • I opsætningen kan man afgøre om negativt lager kun skal virke på varenummer eller på varenummer/lagersted. Negativt lager tjekkes nu også fra lagerkladden. Det er således kommet en opsætning på kladden, hvor man kan slå fra om der tjekkes for negativt lager for den pågældende kladde.

Alle varer

 • Lagerstyringen kan aktiveres på varerne enkeltvis eller for alle varer
 • Ved valg af Alle varer sættes alle varer med typen vare til lagerstyring
 • Der er ingen lagerstyring af typen ydelser
 • 4 varetyper: Vare, ydelse, stykliste og produktionsstykliste
 • Lagerniveauer til styring af indkøb og salg – minimum, maksimum, købsantal og standardsalgsantal
 • Afgiftsgruppe på varegruppen
 • Prislister benytter op til 5 varianter
 • Prislisterne kan have  brugerdefinerede felter
 • Leveringsdato på Reservationer
 • Afgrænsning på genbestillingslisten
 • På ordrelinjerne kan man trække et søgefelt ind, hvor man kan taste kundens varenummer. Så søger Uniconta i ”varenavne grupperne” for at finde dette varenummer, som kundens varenummer
 • Mulighed for at en afgift kun optræder én gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift
 • Marker lagertransaktioner

Lagersted

 • Kan udvides med Lagersted og yderligere en Placering, så der er helt styr på, hvor varen ligger
 • Mulighed for beholdningsstyring på lagersteder f.eks. byer, lande, biler og haller
 • Lagersted og lokation på styklister
 • Lagersted på medarbejder, der automatisk forslås, når det oprettes en ordre
 • Ændring af Lagersted/Placering på lagerposterne kan gøres for en liste af poster
 • Man kan opdatere kostpriserne på Projekttransaktioner.  Efterberegningen kan foretages per Lagersted, Lagersted/Placering eller kun på varenummer.

Placering

 • Udvidelse af lagersteder med yderligere en dimension f.eks. række, reol, hylde, hal

Varevarianter

 • Op til 5 varianter på lager
 • Variant – angivelse af standardvariant til variantstyringen f.eks. størrelse og farver
 • Beholdningsstyring på varianter – max. 5 varianter 
 • Der kan oprettes EAN nummer på varianterne og differentierende kostpriser
 • Når man kører med varianter, kan man i en proces tillade alle kombinationer
 • Styklister per Variant

Serienummer og Batch

 • Angivelse om man ønsker serie- eller batchnummerstyring
 • Ved opdatering af en faktura, hvor der er afmærket serie- eller batchnummer, vil Uniconta nu afmærke salgstransaktionen op mod indkøbstransaktionen på det afmærkede, og derved sikre at kostprisen er korrekt
 • Når man opretter et serie-/batchnummer, så kan man indtaste et ”antal”. Nu skal man indtaste i feltet ”Start Antal”.  ”Start antal” er det antal serie- eller batchnumre, som ikke har en lagerpostering
 • Optællingsliste med serie/batchnumre
 • Serie/batchnummer skal være unikt indenfor samme vare
 • Under-kartotek til batchnumre, så man kan holde styr på hvis et batchnummer ligger på flere lokationer
 • Produktion har ”udløbsdato”, som overføres til batchnummeret

Rapporter

 • Varelagerstatus – beregner lagerværdien til en given dato
 • Beholdninger – viser beholdninger generelt, på lagersteder og varianter
  – opslag til salgsordre- og indkøbsordrelinjer
 • Beholdninger – på lager, disponibel, reserveret, bestilt, på varianter, på lagersteder
 • Genbestillingsliste – beregning af indkøbsforslag i forhold til salgsordre, indkøbsordre, styklister
 • Genbestilling – beregner behovet for indkøb af varer på basis af en række opsætninger
 • Lagerreservation, der viser, hvad der er reserveret, bestilt, trukket og leveret på tværs af modulerne, så man nu let kan se, hvor ”de flydende varer” ligger
 • Reservation i styklister, så man i genbestillingslisten kan få reservationerne på styklister nedbrudt på styklistens indhold.
 • Lagerrapport, der viser styklister
 • Styklisterapport, så man kan få hele styklisten udfoldet, og se alt, der indgår i en stykliste
 • Valgte varianter – beholdninger på varianter
 • Batch-/serienumre – beholdninger, solgte antal, indkøbsdato, udløbsdato

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan man kan få effektiv logistikstyring ligesom Fitness Engros, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement