ØKONOMISTYRING

ØKONOMI | Komplet økonomistyring for din virksomhed

Økonomimodulet i Uniconta giver dig total økonomistyring for din virksomhed. Funktionaliteten er i top, når du skal rapportere over og overvåge virksomhedens samlede økonomi.

Funktioner i Økonomi

Brugervenlig økonomistyring

Økonomi er det mest avancerede modul i Uniconta. Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi.

Kontoplanen

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Den viser saldi for to år ad gangen. Her får du et overblik dine konti - hvilket er essentielt i enhver økonomistyring.

5 dimensioner på posteringer

Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner. Dimensionernes navne er fuldstændig valgfrie (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit.

Bogføring

Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes. Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation. Bogføring i flere regnskabsår Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.

Indscannede bilag & kladder

Scannede bilag i alle filformater kan vedhæftes alle posteringer overalt i Uniconta. De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og sågar efter bogføring. Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

Balancerapporter

Balancerapporter kan designes frit, det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende. Op til 12 forskellige valgfrie perioder kan udskrives på balancer, inklusive dimensioner. Uniconta er et fleksibelt regnskabsprogram, hvor du kan skræddersy dine rapporter til bedst at passe ind i jeres regnskabsføring. Man man have en kolonne, som kun indeholder de simulerede posteringer, som så ikke er blandet sammen med de eksisterende saldi.

Fysiske bilag

Mapper i indbakken

Mapper i Indbakken anvendes til at placere de fysiske bilag inden de bogføres, og forsvinder fra indbakken. Man trækker bilag fra oversigten over i den mappe, som man ønsker. I menuen kan man slå disse mapper til/fra.

Godkendelse af fysiske bilag

En medarbejder kan ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”. Alt afhængig af, hvad man vælger, så flytter bilaget til mappen af samme navn i indbakken, så bogholderen kan se, hvad der er sket. Fysiske bilag har to dato/tid-felter ”godkende den”. I processen kan man også indsætte en kommentar, der så gemmes i feltet ”notat”.

Godkendelse på e-mail

På medarbejderen kan man sætte op, om man skal have en e-mail-anmodning om godkendelse af bilag. Et dette slået til, så skal bogholderen blot indsætte den pågældende medarbejder som ”godkender” på bilaget, så vil medarbejderen automatisk modtage en e-mail. I denne e-mail er det knapper til at ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”, samt til at vise bilag. Man behøver altså ikke åbne Uniconta.

BASISMODULER I UNICONTA

Uniconta kan udbygges med lige præcis den funktionalitet og de  moduler, som virksomheden har behov for – i takt med virksomhedens vækst. Nedenstående moduler er inkluderet, når man starter med at anvende Uniconta. 

Debitor

Debitormodulet hjælper dig med at tilknytte informationer til dine debitorer. Det gør processen omkring ordrestyring og fakturering nemmere og mindre tidskrævende.

Kreditor

Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte kreditor. Alle stamoplysninger gemmes i kreditorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

Lager

I Uniconta kan varer oprettes, købes og sælges. Beholdninger kan ses og føres på lagersteder og placeringer, på varianter samt på serienumre og batchnumre.

Økonomistyring på farten med Uniconta WebPortal

Uniconta WebPortal giver dig en masse intuitive muligheder:

 • Simpel håndtering af bilag
 • I det øjeblik du starter WebPortal gives mulighed for, at du kan affotografere bilag og uploade til Unicontas indbakke
 • WebPortal er fuldt kompatibel med Uniconta, fordi WebPortalen er integreret
 • Ændringer foretaget i WebPortal opdateres med det samme i Uniconta, da det kører på samme system. Begge services er derfor altid opdateret.

Unicontas WebPortal er den ideelle løsning til dig, uanset om du er sælger og direktør. Som direktør har du altid adgang til din virksomheds regnskabsoverblik, hvis du har en mobil eller tablet i nærheden. Som sælger, der optager ordre og følger virksomhedens salg, er Unicontas WebPortal det perfekte værktøj i dit arsenal.

Læs mere om Økonomimodulet

Individuelle kladde opsætninger

Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

Du får derfor stor frihed til at tilpasse Uniconta til din virksomheds økonomistyring.

Simulering

Bogføringskladden kan simuleres inden bogføring, ligesom balancen kan simuleres inden bogføring. Dermed kan du se resultatet af bogføringen, inden kladden opdateres. Så er du sikker på, at alt fungerer som det skal, inden bogføringen foretages endeligt. Hvis du ikke synes, at bogføringen fungerer som den skal, kan du regulere i bogføringsprocessen, så det fungerer optimalt. Således har du total kontrol over økonomistyringen og undgår frustrerende fejl.

Bogføring i flere regnskabsår

Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.
Så er du sikker på, at alt fungerer som det skal, inden bogføringen foretages endeligt. Hvis du ikke synes, at bogføringen fungerer som den skal, kan du regulere i bogføringsprocessen, så det fungerer optimalt. Således har du total kontrol over økonomistyringen og undgår frustrerende fejl.

Udskudt moms

I nogen lande kan man få lov til først at rapportere moms, når fakturaen betales. Man kan selv slå til, om man kører med udskudt moms. Når det er slået til, vil der fremkomme et felt på momskartoteket til at angive kontoen for udskudt moms. Når debitor betaler, vil Uniconta så ompostere momsen fra udskudt moms til ”den normale” momskonto.

Fysiske bilag

I fysiske bilag kan man nu slå to fysiske bilag sammen. Det gøres ved at den ene pdf lægges ind i den anden. Dette er altså et alternativ til at benytte mapper. Man kan nu opsætte indtastningsrækkefølge, som man kender det fra kassekladden. Det gøres i layout.

I fysiske bilag under rapporter, kan man nu udskifte dokumentet i et fysisk bilag. Det kan være, at man har bogført et fysisk bilag, og er alle referencer korrekte, men den pdf, som ligger i det fysiske bilag, er forkert. Nu kan man så udskifte denne pdf, ved at uploade en anden

Valutaregulering

Man kan danne valutaregulering på statuskonti i finans, som har en valuta påført på kontoplanen. En valutaregulering i finans vil bogføre reguleringen på selve kontoen, der reguleres, og på den angive modkonto.

Udfylder de nødvendige konti i dialogen, så vil Uniconta blot hoppe reguleringen over for det område, hvor kontoen er nødvendig. Altså, der er to konti til at regulere debitor, og er de tomme, så vil Uniconta ikke regulere debitor.

Hvis man kun vil regulere finans, så skal man kun udfylde ”modkonto til finanskonti, og vil man kun regulere kreditorer, så skal man kun udfylde de to konti vedr. kreditorregulering.

Økonomi indeholder også et stort udvalg af andre funktioner:

 • Periodisering og fordeling
 • Afslutningsark til brug for revisor ved årsafslutning
 • Bankafstemning
 • Copy/paste
 • Quick oprettelser
 • Enkle og hurtige korrektioner
 • Dimensioner i fysiske bilag
 • Antal linjer i kassekladden vises i oversigten
 • Indlæsning af banktransaktioner til bankmodulet kan nu bestemme om linjerne skal sættes på hold
 • Periodisering af omsætning ved abonnement
 • Antal i balance og budget

Andre funktioner

 • Linjer i klassekladden kan nu sorteres, men sorteringen beholdes ikke under bogføring
 • To nye funktioner i kassekladden ”funktioner”: Sæt dato og Sæt tekst
 • Ændre fortegn i balancen, som kan være smart, når man kun udskriver resultatopgørelsen, da indtægter så bliver positive og udgifter negative
 • Momsen af kasserabatten kan nu tilbageføres ved udnyttelse af kasserabatten. Det skal dog først slås til på betalingsbetingelserne
 • Opsplit en PDF i flere PDF’er i indbakken
 • En dimension kan spærres
 • Simulerede posteringer i finanskontoudtog
 • Vedhæft fysisk bilag fra kassekladden
 • Man kan slette regnskabsår uden kontrol af, om de er 5 år gamle indtil 15 dage efter et regnskab er konverteret
 • Man kan nu hente en balance fra et andet firma
 • Import af bank-kontoudtog med datoer
 • Eksport af finansposterne holder styr på, hvad man har eksporteret, så man ikke eksporterer de samme poster to gange. Funktionen er især brugbar for dem, som sender et dataudtræk til deres revisor
 • Nyt bilagsnummer på linje i kladden
 • Viser datointerval i kassekladden
 • Teksten i Bankafstemning kan rettes
 • Print af balance

Uniconta er formet med fleksibilitet og muligheder i højsædet. Alt sammen med formålet om at give dig og din virksomhed den totale kontrol over jeres økonomistyring på både regnskaber og bogføring.

Økonomistyring er et begreb, der dækker over en metode at dokumentere en virksomheds økonomiske information.

Overordnet set beskæftiger økonomistyring sig med fire hovedområder:

 • Registrering af indtægter, investeringer, omkostninger og udgifter
 • Planlægning af virksomhedens retning med motivation af medarbejdere som formål
 • Kontrol af processer og aktiviteter med henblik på optimering
 • Rapportering af resultater og processer i forbindelse med en kvartalsrapport eller lignende.

Til at hjælpe de ansvarlige medarbejde med økonomistyringen, anvendes en række værktøjer og metoder, der sikrer, at fremgangsmåden er strømlinet på tværs af organisationen.

Omkostningsallokering er en central del af økonomistyring, da en virksomheds fællesudgifter skal uddeles til alle virksomhedens afdelinger.

Dette gælder også for afdelinger, som ikke generer omsætningen i sig selv, eksempelvis juridisk og HR.

Et andet værktøj inden for økonomistyring er Balanced Scorecard. Metoden anvendes til operationalisering af medarbejderperformance. Ud fra en række metrikker opsættes en sammenhæng mellem strategi, vision og daglig drift, der etablerer en relation mellem indsats og resultater.

Økonomistyring anvendes desuden til at opstille budgetter og foretage variansanalyser. Formålet er at måle på performance og opstille målbare metrikker, som medarbejdere kan agere ud fra.

Generelt kan økonomistyring også deles op beslutningstagen og styring. Disse to hovedområder varetages i nogle tilfælde af forskellige medarbejdere.

Økonomistyring kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik og kontrol. Med de rette værktøjer hjælper økonomistyringen din virksomhed med at identificere, hvilke dele af virksomheden der opererer profitabelt, og hvilke dele der ikke gør.

Det giver dig mulighed for at optimere i forvejen profitable afdelinger og foretage ændringer i mindre profitable afdelinger.

I mange virksomheder foretages udelukkende lovmæssigt obligatoriske regnskaber, men de efterlader en del potentiale uudnyttet. Det er her, at økonomistyring træder ind. Hvor traditionelle regnskaber blot beretter om, hvordan situationen er, forsøger økonomistyring at give virksomhedslederen redskaberne til at forbedre dem. På den måde bistår økonomistyringen med at formulere strategiske, taktiske og operationelle mål.

Med udgangspunkt i en forbedringsproces med formålet om at designe, opbygge og drive finansielle og non-finansielle informationssystemer giver økonomistyring virksomheden en overskuelig retningslinje for forbedring.

Uanset hvilken branche din virksomhed befinder sig i, kan den drage fordel af principperne inden for økonomistyring. Anvendelsen og fortolkningen af økonomisk information er afgørende for enhver organisation, der deler et fælles mål.

Det gælder både for øverste ledelse såvel som mellemledelsen.
Kapacitetsstyring, likviditetsstyring, aktivitetsstyring og finansstyring er centrale dele af økonomistyringen. De realiserede tal sammenholdes med de budgetterede, hvilket giver mulighed for at kortlægge mulige afvigelser, hvorefter de kan håndteres.

Økonomistyringssystemet kan tilpasses til den enkelte virksomheds interne og eksterne processer, så den er i overensstemmelse med etablerede fremgangsmåder.

I sidste ende kan effektiv økonomistyring hjælpe din virksomhed med at minimere omkostninger og hæve omsætningen – resultatet er større profit på bundlinjen.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!