Giver overblik over virksomhedens samlede økonomi

Værktøj til at overvåge og rapportere på virksomhedens økonomiske tilstand

Økonomi er det mest avancerede modul i Uniconta, der giver dig mulighed for at rapportere på, og overvåge virksomhedens samlede økonomi.Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi 

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Den viser saldi for to år ad gangen. Her får du et overblik dine konti – hvilket er essentielt i enhver økonomistyring.

Uniconta har flere bogføringskladder og nye kan tilføjes. Det er valgfrit, hvilke og hvor mange felter, der skal vises. Moms beregnes automatisk og momsrapporten viser summer for hver momskode samt en specifikation. Bogføring i flere regnskabsår Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.

Funktioner i Økonomi

Indscannede bilag & kladder

Scannede bilag i alle filformater kan vedhæftes alle posteringer overalt i Uniconta. De kan sendes som mail eller uploades enten før, under og sågar efter bogføring. Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

5 dimensioner på posteringer

Der er op til 5 dimensioner, der kan anvendes på posteringer overalt i Uniconta. Rapporteringsværktøjerne viser også dimensioner. Dimensionernes navne er fuldstændig valgfrie (f.eks Afdeling, Bærer, Formål, Type, Art etc.), ligesom navnet på hver underliggende dimension er valgfrit.

Balancerapporter

Balancerapporter kan designes frit, det er nemt at oprette nye eller ændre på eksisterende. Op til 12 forskellige valgfrie perioder kan udskrives på balancer, inklusive dimensioner. Uniconta er et fleksibelt regnskabsprogram, hvor du kan skræddersy dine rapporter til bedst at passe ind i jeres regnskabsføring. Man man have en kolonne, som kun indeholder de simulerede posteringer, som så ikke er blandet sammen med de eksisterende saldi.

Fysiske bilag

Mapper i indbakken

Mapper i Indbakken anvendes til at placere de fysiske bilag inden de bogføres, og forsvinder fra indbakken. Man trækker bilag fra oversigten over i den mappe, som man ønsker. I menuen kan man slå disse mapper til/fra.

Godkendelse af fysiske bilag

En medarbejder kan ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”. Alt afhængig af, hvad man vælger, så flytter bilaget til mappen af samme navn i indbakken, så bogholderen kan se, hvad der er sket. Fysiske bilag har to dato/tid-felter ”godkende den”. I processen kan man også indsætte en kommentar, der så gemmes i feltet ”notat”.

Godkendelse på e-mail

På medarbejderen kan man sætte op, om man skal have en e-mail-anmodning om godkendelse af bilag. Et dette slået til, så skal bogholderen blot indsætte den pågældende medarbejder som ”godkender” på bilaget, så vil medarbejderen automatisk modtage en e-mail. I denne e-mail er det knapper til at ”godkende”, ”afvise” eller ”vente”, samt til at vise bilag. Man behøver altså ikke åbne Uniconta.

”Det er et rigtig, rigtig godt og fleksibelt økonomisystem, som vi har ventet på i flere år. Utrolig nemt at gå til, og gode muligheder for at tilpasse løsningen til vores behov med nye felter, kartoteker og skærmbilleder, der er bare fedt. Derudover er det vigtigt for os, at vi ikke hele tiden skal have en ekstern konsulent rendende, hver gang der skal tilpasses et felt, rapport eller skærmbillede”

Teddy Rasmussen, ejer

FÅ MERE VIDEN

Sådan bogfører du i Uniconta

Se, hvordan man laver bogføring af sine bilag i Uniconta, både omkostninger og indbetalinger.

Bankafstemning

Se, hvordan man afstemmer posteringer i banken med posteringerne på bankkontoen i Uniconta.

Klar rapportering hos Shape Robotics

Uniconta har gjort dagligdagen nemmere for Shape Robotics med overblik over lager, ordrer og produktion.

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Økonomimodulet

Enkel differencehåndtering i bankafstemning

Det er enkelt at udligne differencer, når der opstår kurs- eller øredifferencer, eller når banken trækker gebyrer.
Ofte besværliggøres bankafstemningen, når banken trækker gebyrer, eller der opstår forskel i valutakurser eller øredifferencer, så indbetalingen ikke stemmer overens med beløbet, der skal udlignes.

Kurs- og øredifferencer

Hvis man betaler en kreditor i valuta, og senere indlæser banktransaktionerne, er der ofte en kursdifference mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs banken har brugt. Nu kan man blot afmærke de 2 poster, der skal afstemmes mod hinanden på henholdsvis banken og finansposteringen. Trykker man derefter på ”Generer saldodifference”, så vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afmærkning. Afmærkningen vil gå i nul, og man kan trykke ”Tilføj afstem”.

Gebyrer

Der er et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så under bankafstemning kan der angives en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket.
Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.

Individuelle kladde opsætninger

Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere med et ubegrænset antal kladder per kunde.

Du får derfor stor frihed til at tilpasse Uniconta til din virksomheds økonomistyring.

Simulering

Bogføringskladden kan simuleres inden bogføring, ligesom balancen kan simuleres inden bogføring. Dermed kan du se resultatet af bogføringen, inden kladden opdateres. Så er du sikker på, at alt fungerer som det skal, inden bogføringen foretages endeligt. Hvis du ikke synes, at bogføringen fungerer som den skal, kan du regulere i bogføringsprocessen, så det fungerer optimalt. Således har du total kontrol over økonomistyringen og undgår frustrerende fejl.

Bogføring i flere regnskabsår

Der kan bogføres i flere regnskabsår på samme tid. Hvert regnskabsår kan opdeles i perioder, hvor både år og perioder kan spærres og lukkes.
Så er du sikker på, at alt fungerer som det skal, inden bogføringen foretages endeligt. Hvis du ikke synes, at bogføringen fungerer som den skal, kan du regulere i bogføringsprocessen, så det fungerer optimalt. Således har du total kontrol over økonomistyringen og undgår frustrerende fejl.

Udskudt moms

I nogen lande kan man få lov til først at rapportere moms, når fakturaen betales. Man kan selv slå til, om man kører med udskudt moms. Når det er slået til, vil der fremkomme et felt på momskartoteket til at angive kontoen for udskudt moms. Når debitor betaler, vil Uniconta så ompostere momsen fra udskudt moms til ”den normale” momskonto.

Fysiske bilag

I fysiske bilag kan man nu slå to fysiske bilag sammen. Det gøres ved at den ene pdf lægges ind i den anden. Dette er altså et alternativ til at benytte mapper. Man kan nu opsætte indtastningsrækkefølge, som man kender det fra kassekladden. Det gøres i layout.

I fysiske bilag under rapporter, kan man nu udskifte dokumentet i et fysisk bilag. Det kan være, at man har bogført et fysisk bilag, og er alle referencer korrekte, men den pdf, som ligger i det fysiske bilag, er forkert. Nu kan man så udskifte denne pdf, ved at uploade en anden.

Når Uniconta modtager en e-mail til indbakken, så kommer der ofte uønskede vedhæftninger med, som eks. logo og nogle filer med endelsen ”txt”. Hvis en e-mail indeholder en pdf, så filtrerer Uniconta alt andet fra, som ikke er en pdf.

Når man modtager fysiske bilag i indbakken, kan det ske, at et bilag skulle have været sendt til et andet firma/regnskab. Nu kan man i menuen vælge ”Flyt til andet firma”, og enkelt og hurtigt flytte bilaget over i et andet firma.

Uniconta komprimerer fysiske bilag, da rigtig mange uploader billeder over 1MB.

Roter PDF-funktionen opdaterer det fysiske bilag, så man ikke skal rotere næste gang.

Valutaregulering

Man kan danne valutaregulering på statuskonti i finans, som har en valuta påført på kontoplanen. En valutaregulering i finans vil bogføre reguleringen på selve kontoen, der reguleres, og på den angive modkonto.

Udfylder de nødvendige konti i dialogen, så vil Uniconta blot hoppe reguleringen over for det område, hvor kontoen er nødvendig. Altså, der er to konti til at regulere debitor, og er de tomme, så vil Uniconta ikke regulere debitor.

Hvis man kun vil regulere finans, så skal man kun udfylde ”modkonto til finanskonti, og vil man kun regulere kreditorer, så skal man kun udfylde de to konti vedr. kreditorregulering.

Økonomi indeholder også et stort udvalg af andre funktioner:

 • Periodisering og fordeling
 • Afslutningsark til brug for revisor ved årsafslutning
 • Bankafstemning
 • Copy/paste
 • Quick oprettelser
 • Enkle og hurtige korrektioner
 • Dimensioner i fysiske bilag
 • Egne mapper i fysisk bilag
 • Ikon i topbaren til at trække og slippe fysiske bilag
 • Flyt/Kopier i fysisk bilag
 • F7 både åbner og lukker visning af fysisk bilag
 • Antal linjer i kassekladden vises i oversigten
 • Indlæsning af banktransaktioner til bankmodulet kan nu bestemme om linjerne skal sættes på hold
 • Periodisering af omsætning ved abonnement
 • Antal i finans, balance og budget

Andre funktioner

 • Linjer i klassekladden kan sorteres, men sorteringen beholdes ikke under bogføring
 • Ændre fortegn i balancen, som kan være smart, når man kun udskriver resultatopgørelsen, da indtægter så bliver positive og udgifter negative
 • Momsen af kasserabatten kan tilbageføres ved udnyttelse af kasserabatten. Det skal dog først slås til på betalingsbetingelserne
 • Opsplit en PDF i flere PDF’er i indbakken
 • En dimension kan spærres
 • Simulerede posteringer i finanskontoudtog
 • Vedhæft fysisk bilag fra kassekladden
 • Man kan slette regnskabsår uden kontrol af, om de er 5 år gamle indtil 15 dage efter et regnskab er konverteret
 • Man kan hente en balance fra et andet firma
 • Import af bank-kontoudtog med datoer
 • Eksport af finansposterne holder styr på, hvad man har eksporteret, så man ikke eksporterer de samme poster to gange. Funktionen er især brugbar for dem, som sender et dataudtræk til deres revisor
 • Nyt bilagsnummer på linje i kladden
 • Viser datointerval i kassekladden
 • Teksten i Bankafstemning kan rettes
 • Bankafstemning mod poster i kassekladden
 • Balance kan vise posteringerne bag et beløb
 • Print af balance
 • Momstype ”K8” til Ydelseskøb, Udland (omvendt betalingspligt)
 • Valuta i bankkontoudtog
 • Ved ”godkend bilag” kan man tilføje dimensioner
 • Moms vedrørende opsætning af kassekladde
 • Med drag & drop-funktionen kan man i klassekladden, bankafstemning og i rapporten ”posteringer”, tilføje et fysisk bilag efter, at posten er bogført
 • Når man benytter F8 i kassekladden eller bankafstemning, kan man redigere den åbne post, ligesom man kan, hvis man havde valgt posten i det normale åbenpostbillede
 • Kører man med egne bilagsnumre i kassekladden og bilaget ikke stemmer, vises det med rødt i simuleringen
 • Med udligningsfunktionen kan man udligne flere åbne posteringer på én gang
 • Uniconta sender automatisk en e-mail til de personer, som ikke har godkendt deres bilag. E-mailen vil indeholde en liste af de bilag, som ikke er godkendt, samt et link godkendelse. Man kan selv sætte op hvilke ugedage, man vil have Uniconta til at sende en påmindelse til medarbejderne
 • Reorganiser dimensioner, der konverterer en vilkårlig kombination af dimensioner til en anden vilkårlig kombination af dimensioner
 • Intrastat understøtter det udvidede filformat som bliver obligatorisk fra januar 2022.
 • Man kan skifte mellem combobox-felter med mellemrumstasten. finans/debitor/kreditor i klassekladden
 • I balancer, hvis fra-datoen er lig regnskabsårets start, så kan man vælge om man vil have primo posterne med
 • Fakturajournalen har datoer for afsendt via e-mail og afsendt via OIOUBL samt tjekmærke for ”Fejl ved afsendelse”
 • Momsopgørelsen viser en momskode fra kontoplanen, så man let kan se, om der er afvigelser
 • Betalingsbetingelser har løbende måned på kasserabatten
 • Man kan oprette egne felter på finansposterne. Så fremkommer de i finanskladden, og bliver overført til finansposterne ved bogføring
 • Man kan oprette momskoder, som tilknyttes et land, og afgrænses på land.
 • Simulering af kladder som en del af momsrapporten
 • Tre decimaler på moms-procenten
 • Ved sletning af ældste regnskabsår, så vil debitor- og kreditorposter også blive slettet
 • Dimensioner fra Medarbejder overføres til salgsordren, hvis ordren ikke har disse dimensioner udfyldt
 • Hvis man ændrer Debitor/Kreditor konto på en bogført finanspostering, og posteringen er en faktura, så ændres kontoen også på fakturaen
 • Når et fysisk bilag tildeles projektnummer, så vil den ansvarlige på projektet blive overført som godkender 1 på det fysiske bilag
 • Såfremt revisor har adgang til et Uniconta regnskab, så er det muligt for revisor at printe balance med revisors logo, Navn, MME-nummer og andre revisorrelaterede oplysninger
 • Nyt felt på kontoplanen ”Kommentar”, som også vises i Afslutningsarket
 • I opsætning af Afslutningsarket kan man nu afgøre om momskoderne fra kontoplanen skal indsættes som standard
 • Når man tilføjer en konteringsregel i bankafstemning, kan man nu tilknytte dimensioner
 • I Balancer er der nu funktioner til at ændre dato på alle kolonner. Læs mere her
 • I Balance-Skabeloner kan man nu kopiere en skabelon fra et andet firma
 • I oversigten over ”alle firmaer” og i ”skift regnskab”, kan man nu se ”Antal linjer i Indbakken”, ”Sidste bogføring” og ”Sidste bankpostering”
 • Modkonti, som findes i kassekladde, bank og fysisk bilag kan nu understøtte valuta. De har samtidig fået Projekt-felterne med

Økonomistyring er et begreb, der dækker over en metode at dokumentere en virksomheds økonomiske information.

Overordnet set beskæftiger økonomistyring sig med fire hovedområder:

 • Registrering af indtægter, investeringer, omkostninger og udgifter
 • Planlægning af virksomhedens retning med motivation af medarbejdere som formål
 • Kontrol af processer og aktiviteter med henblik på optimering
 • Rapportering af resultater og processer i forbindelse med en kvartalsrapport eller lignende.

Til at hjælpe de ansvarlige medarbejde med økonomistyringen, anvendes en række værktøjer og metoder, der sikrer, at fremgangsmåden er strømlinet på tværs af organisationen.

Omkostningsallokering er en central del af økonomistyring, da en virksomheds fællesudgifter skal uddeles til alle virksomhedens afdelinger.

Dette gælder også for afdelinger, som ikke generer omsætningen i sig selv, eksempelvis juridisk og HR.

Et andet værktøj inden for økonomistyring er Balanced Scorecard. Metoden anvendes til operationalisering af medarbejderperformance. Ud fra en række metrikker opsættes en sammenhæng mellem strategi, vision og daglig drift, der etablerer en relation mellem indsats og resultater.

Økonomistyring anvendes desuden til at opstille budgetter og foretage variansanalyser. Formålet er at måle på performance og opstille målbare metrikker, som medarbejdere kan agere ud fra.

Generelt kan økonomistyring også deles op beslutningstagen og styring. Disse to hovedområder varetages i nogle tilfælde af forskellige medarbejdere.

Økonomistyring kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik og kontrol. Med de rette værktøjer hjælper økonomistyringen din virksomhed med at identificere, hvilke dele af virksomheden der opererer profitabelt, og hvilke dele der ikke gør.

Det giver dig mulighed for at optimere i forvejen profitable afdelinger og foretage ændringer i mindre profitable afdelinger.

I mange virksomheder foretages udelukkende lovmæssigt obligatoriske regnskaber, men de efterlader en del potentiale uudnyttet. Det er her, at økonomistyring træder ind. Hvor traditionelle regnskaber blot beretter om, hvordan situationen er, forsøger økonomistyring at give virksomhedslederen redskaberne til at forbedre dem. På den måde bistår økonomistyringen med at formulere strategiske, taktiske og operationelle mål.

Med udgangspunkt i en forbedringsproces med formålet om at designe, opbygge og drive finansielle og non-finansielle informationssystemer giver økonomistyring virksomheden en overskuelig retningslinje for forbedring.

Uanset hvilken branche din virksomhed befinder sig i, kan den drage fordel af principperne inden for økonomistyring. Anvendelsen og fortolkningen af økonomisk information er afgørende for enhver organisation, der deler et fælles mål.

Det gælder både for øverste ledelse såvel som mellemledelsen.
Kapacitetsstyring, likviditetsstyring, aktivitetsstyring og finansstyring er centrale dele af økonomistyringen. De realiserede tal sammenholdes med de budgetterede, hvilket giver mulighed for at kortlægge mulige afvigelser, hvorefter de kan håndteres.

Økonomistyringssystemet kan tilpasses til den enkelte virksomheds interne og eksterne processer, så den er i overensstemmelse med etablerede fremgangsmåder.

I sidste ende kan effektiv økonomistyring hjælpe din virksomhed med at minimere omkostninger og hæve omsætningen – resultatet er større profit på bundlinjen.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan din virksomhed får komplet økonomistyring med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement