PROJEKT

PROJEKTSTYRING | Få overblikket over projektmodulet i Uniconta

I Unicontas projekt-modul kan omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet. Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje.

Funktioner i Projekt

Igangværende arbejde

Når man i projektkladden bogfører på et projekt, kan man bogføre igangværende arbejde (forventet indtægt) på Timer, Materialer og omkostninger. Konti og modkonti for disse poster sættes op på projektgrupperne. Er disse konti ikke sat op, så vil Uniconta ikke bogføre igangværende arbejder i finans.

Uniconta projekt kan der stadig køre uden finans integration, hvis det ønskes. Det er tjekmærke på projekttransaktionen ”Vare i arbejde”, hvor man kan se, om det igangværende arbejde er bogført i finans. Ved selve faktureringen, så vil Igangværende arbejde blive udlignet i finans, så kun projektets reelle indtægt fremgår både i projekt og finans.

Integreret timesagsstyring

Uniconta Time er en overbygning til Uniconta projekt. Funktionerne er koncentreret omkring tidsregistrering, igangværende arbejder og fakturering. Der er fokus på medarbejderens tid som en ydelse. Der kan derfor opsættes normtidskalendere og en prismatrix pr. medarbejder. Normtidskalender samt priserne benyttes i Tidsregistreringskladden, som kan åbnes direkte under den enkelte medarbejder.

Medarbejderen kan lukke en periode når den er færdigregisteret. Perioden kan herefter godkendes af en leder. En godkendelse vil samtidig bogføre registreringerne via en standard Uniconta projektkladde. Medarbejderen har mulighed for at genåbne en periode, så længe den ikke er blevet godkendt.

Projektkartotek

Ved projektoprettelse kan du oprette kundernes stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, som eksempelvis andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt. Projekter kan oprettes via skabeloner, så ledes at der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Overblik og styring

De forskellige aktiviteter eller varetyper på et projekt kan splittes op i et valgfrit antal arter. Disse arter kan igen samles i et antal sumarter, som også er valgfrie. Sumarterne og arterne danner basis for statistikken i projektkartoteket, hvor du løbende kan følge udviklingen i et projekt. Alt kan ligeledes ses i Uniconta Dashboard.

Fakturering

Fakturering sker i debitormodulet og har faciliteter, der minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden varenumre. Tekst kan være op til 1.200 karakterer. Vælg hvilke timer, der skal faktureres, og hvilke der ikke skal.

Top-Projekt

Når man arbejder med underprojekter i flere niveauer, kan man få et billede af alle underprojekter tilhørende et ”Top-projekt”. Det gør at når man laver filter eller ”group-by” på et Top-projekt, så man hurtigt kan se alle underprojekter, der ligger under et Top-projekt.

Projekt fakturering inkl. underprojekter

Når man opretter et projekt, kan man sætte et ”master projekt”. Sætter man det, så er det nye projekt et ”underprojekt” til master projektet. På underprojektet kan man nu sætte op, om det skal faktureres på hovedprojektet, eller om det skal faktureres for sig selv.

Dan 0-faktura

For at lukke en måned skal man fakturere et projekt. Dette kan også gøres med en en 0-faktura. Det er en måde at lukke måneden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner godt nok fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer 0, så man kan se, at Uniconta har dannet og bogført en 0-faktura. I projekt ”nummerserie” kan man sætte et varenummer op, som skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker fuld lagerstyring, skal man tilkøbe salgsordre, indkøbsordre og logistik. Det giver mulighed for at se lagerbeholdning, disponibel, reserveret og bestil.

Salgsordre

Oprettelse af varelinjer løbende – på eksisterende salgsordre • Faste salgsordre til kontingenter, abonnementer, serviceaftale • Massefakturering f.eks. fakturering om fredagen af ugens ordrer eller faste ordrer • Vedhæftning af dokumenter til salgsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Indkøb

Oprettelse af indkøbsordre med overblik over alle bestilte varer • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt • Indlæsning af elektronisk fil (OIOUBL) til indkøbsordren • Udskrivning af rekvisition og indkøbsordre som kan mailes som vedhæftet PDF-fil • Opsætning af e-mail håndtering af rekvisition og indkøbsordre • Vedhæftning af dokumenter til indkøbsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Logistik

Oprettelse af prislister og salgsrabatter til debitor • Oprettelse af udvidede varetekster på op til 1.000 karakterer • Oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog på op til 1.000 karakterer • Oprettelse af debitors varenummer, som kan udskrives på formularer

Læs mere om Projekt

 • Arter til Indtægter, omkostninger og vare
 • Integration til lager
 • Projektbudgetlinjerne er udvideot med varenumre, medarbejdere, løntyper og dimensioner
 • På Projektbudgetlinjer vises dækningsbidrag og dækningsgrad for selve linjen og for hele budgettet
 • Acontofakturering
 • Salgsordre fakturering til projekt
 • Hurtigfaktura til projekt
 • Fakturering af poster fra projekt på hurtigfaktura
 • Registrering af vareforbrug, timer og omkostninger på varer, ydelser og arter på medarbejdere og projekt
 • Godkendt og ”Venter” i projektkladden
 • Genberegn priser i projektkladden
 • Lønarter til timer samt opsamling til løn
 • Integration til medarbejder
 • Mulighed for medarbejdersatser
 • Budget/Forkalkulation
 • Ret bogførte projektlinjer
 • Projektforbrug med Budget/Forkalkulation
 • Underprojekter i sum oversigt
 • ”Fase” på projektkortet
 • Ændre projektnummer på registrerede poster
 • Budget/Forkalkulation
 • Vareforbrug
 • Pivot tabel in projektmodulet
 • Tilbud på projekt via salg
 • Projektskabeloner til standardopsætninger af tillæg og satser
 • Referencenummer, som er et frit felt til at notere referencen
 • Der er summer på projektkortet, ligesom der er summer på de andre hovedkort
 • Dimensioner i projektposteringer
 • Negativt fortegn på fakturaer i projektposteringer
 • Ny fakturafunktion i projektmodulet
 • Varenummer på projektfaktura
 • Dan ordre fra projekt
 • Masseopdater i projekt
 • Afgrænse på Alle poster, Fakturerede poster og Ikke fakturerede poster
 • Automatisk aggregering
 • Man kan i projektkladden, på arten og lønarten sætte en standardværdi for at en projekttransaktion er fakturerbar. Denne standardværdi tildeles projektposten ved bogføring fra kassekladden og indkøb
 • Pivot tabel i projekt har art, artstype og løn-art med som dimensioner
 • I projektkladden kan man nu åbne ”beholdninger” og se varens beholdninger
 • Sætter man en sorteringsprioritet på projektarterne, så kommer fakturalinjer ud sorteret efter denne nøgle
 • I ordremodulet kan man nu se hvilke projekttransaktioner, der ligger til grund for en ordre. Man kan nu fjerne linjer, som man ikke vil have med, og som så udskydes til næste måned. Så kan man gendanne ordrens linjer.
 • Projektkladden har batch- og serienummer
 • Projektgrundlag kan medtage nye poster

Det er altid en god ide at holde styr på de projekter, som din virksomhed har kørende. I Unicontas projektmodul har du mulighed for at skabe overblik over omkostninger, indtægter og timeforbrug på det enkelte projekt.

Resultatet er et projektstyring og overblik over, hvilke projekter der er rentable, og hvilke projekter der underperformer.

Et projektkartotek til mange projekter

Med Unicontas økonomisystem følger projektstyring, der giver dig hurtig og nem adgang til dine projekter. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet.

Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje.
I projektmodulet har du desuden mulighed for at indordne dine projekter i et hierarki, så de vigtigste og største projekter fremgår mest tydeligt.

Få overblikket og tag kontrollen

Med Uniconta får du fuld frihed, når det kommer til visningen af din virksomheds data. Du kan tilpasse din virksomheds aktiviteter og varetyper ved at placere dem i kategorier, som du definerer. Disse kategorier kan yderligere deles op, så du præcist kan specificere, hvordan din data skal fremgå.

Du kan dernæst følge de definerede aktivitet- og varetyper nøje i statistikken, der fremgår af projektkartoteket. Denne data er ligeledes synlig i Unicontas Dashboardmodul.

Projektmodulet har også en række andre funktioner:

 • Direkte registrering på projekter
 • Alt i Uniconta kan integreres til lønarter
 • Driftsførsel på de enkelte projekter
 • Integreret lagerstyring
 • Direkte fra postering til fakturering
 • Nem adgang til rapporter

Hvordan fakturerer jeg i projektmodulet?

Projektmodulet er fuldt integreret med finans-, debitor-, kreditor- og lagermodulet. Derfor foregår faktureringen gennem debitormodulet. Funktionerne i debitormodulet minder om tekstbehandling, hvor du kan kontrollere, hvilke timer der skal faktureres, og hvilke timer der ikke skal.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!