Projekt

Giver fuldt overblik over projekter, timer og materialer

Holder styr på fakturering, når omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt

I Unicontas projekt-modul kan omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet. Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje.

Projektkartotek

Ved projektoprettelse kan du oprette kundernes stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, som eksempelvis andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt. Projekter kan oprettes via skabeloner, så ledes at der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Overblik og styring

Ved projektoprettelse kan du oprette kundernes stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, som eksempelvis andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv.

Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt.

Projekter kan oprettes via skabeloner, så ledes at der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger. 

Fakturering sker i debitormodulet og har faciliteter, der minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden varenumre.

Tekst kan være op til 1.200 karakterer. Vælg hvilke timer, der skal faktureres, og hvilke der ikke skal.

Fem fordele med Uniconta Projekt

Få en kort introduktion til acontofakturering, timeregistrering, igangværende arbejde samt samlet projektoverblik.

Funktioner i Projekt

Igangværende arbejde

Når man i projektkladden bogfører på et projekt, kan man bogføre igangværende arbejde (forventet indtægt) på Timer, Materialer og omkostninger. Konti og modkonti for disse poster sættes op på projektgrupperne. Er disse konti ikke sat op, så vil Uniconta ikke bogføre igangværende arbejder i finans.

Uniconta projekt kan der stadig køre uden finans integration, hvis det ønskes. Det er tjekmærke på projekttransaktionen ”Vare i arbejde”, hvor man kan se, om det igangværende arbejde er bogført i finans. Ved selve faktureringen, så vil Igangværende arbejde blive udlignet i finans, så kun projektets reelle indtægt fremgår både i projekt og finans.

Integreret timesagsstyring

Uniconta Time er en overbygning til Uniconta projekt. Funktionerne er koncentreret omkring tidsregistrering, igangværende arbejder og fakturering. Der er fokus på medarbejderens tid som en ydelse. Der kan derfor opsættes normtidskalendere og en prismatrix pr. medarbejder. Normtidskalender samt priserne benyttes i Tidsregistreringskladden, som kan åbnes direkte under den enkelte medarbejder.

Medarbejderen kan lukke en periode når den er færdigregisteret. Perioden kan herefter godkendes af en leder. En godkendelse vil samtidig bogføre registreringerne via en standard Uniconta projektkladde. Medarbejderen har mulighed for at genåbne en periode, så længe den ikke er blevet godkendt.

Planlægning

Med Planlægning i Uniconta (Time), kan man planlægge på tværs af projekter, arter, lønarter og medarbejdere. Man får et samlet overblik over realiserede tal, budgettal, normtider og afvigelser. Det hele er bygget op omkring en pivot-tabel. Planlægningen omfatter også arbejdsområde, udvidet opgavestyring og sammenhæng til aktivitetsstyring med præcis den detalje-grad, der arbejdes med i den enkelte virksomhed og på det enkelte projekt. Ønskes budgettet ændret eller flyttet fra en medarbejder til en anden, så kan dette gøres blot ved at flytte, tilføje eller ændre posteringen. Budgettet er herefter opdateret med ændringen og resultatet kan ses visuelt. For at komme hurtigt i gang med budgetteringen/planlægningen kan forrige års realiserede tal kopieres over i et budget. Planlægningen kan nu begynde. Såfremt der under planlægningen ændres priser på de enkelte medarbejdere, kan budgettet opdateres med de nye priser.

Top-Projekt

Når man arbejder med underprojekter i flere niveauer, kan man få et billede af alle underprojekter tilhørende et ”Top-projekt”. Det gør at når man laver filter eller ”group-by” på et Top-projekt, så man hurtigt kan se alle underprojekter, der ligger under et Top-projekt.

Projekt fakturering inkl. underprojekter

Når man opretter et projekt, kan man sætte et ”master projekt”. Sætter man det, så er det nye projekt et ”underprojekt” til master projektet. På underprojektet kan man nu sætte op, om det skal faktureres på hovedprojektet, eller om det skal faktureres for sig selv.

Dan 0-faktura

For at lukke en måned skal man fakturere et projekt. Dette kan også gøres med en en 0-faktura. Det er en måde at lukke måneden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner godt nok fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer 0, så man kan se, at Uniconta har dannet og bogført en 0-faktura. I projekt ”nummerserie” kan man sætte et varenummer op, som skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.

Kalenderplanlægning

Planlægningsmodulet har en grafisk kalenderkomponent. Det er en kalender over alle medarbejdere og deres opgaver. Det giver et overblik over opgaverne, og hvordan de fordeler sig på medarbejderne samt i hvilke perioder, de er planlagt. I kalenderen kan der oprettes nye opgaver, rettes eller flyttes opgaver til nye perioder eller en anden medarbejder. Kalenderen minder meget om det, man kender fra Microsoft Outlook.

Læs mere: Kalenderplanlægning

Få adgang til kunder og projekter på mobilen

Uniconta Assistant App sikrer effektiv styring af projekter og bilag, så du kan servicere dine kunder, når du er på farten.

Projektregistrering på mobilen

Uniconta Assistant giver adgang til registreringer i Uniconta for alle personer, der arbejder på projekter og/eller registrerer deres bilag under udførelsen af deres arbejde.

assistant app online regnskab

”Vi minimerer risikoen for fejl og sparer tid. Fx gør projektmodulet i Uniconta det nemt at sammenholde budgetter med den aktuelle status på et projekt. Det betyder, at vi kan gribe ind tidligt, hvis der viser sig at være særlige udfordringer i projektet. Det er også blevet langt lettere at lave en efterkalkule på et færdiggjort projekt. Før i tiden tog det nemt 20-30 minutter. I dag trykker vi bare på en knap, så har vi det på mindre end 5 sekunder”

Lars Slipsager Reugboe, direktør og partner

FÅ MERE VIDEN

Projektfakturering med projektposter

Se, hvordan man opretter et tilbud i Projekt, og efterfølgende laver en salgsordre baseret på tilbuddet.

Projektfakturering efter forbrug

Se, hvordan man på basis af projektets poster, kan danne salgsordre, der summerer det reelle forbrug på et projekt.

Projektfakturering – fastpris og aconto

Se, hvordan man på basis af projektet, kan danne salgsordrer på fastpris eller aconto samt nul-fakturaer.

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Læs mere om Projekt

 • Arter til Indtægter, omkostninger og vare
 • Integration til lager
 • Projektbudgetlinjerne er udvideot med varenumre, medarbejdere, løntyper og dimensioner
 • På Projektbudgetlinjer vises dækningsbidrag og dækningsgrad for selve linjen og for hele budgettet
 • Acontofakturering
 • Salgsordre fakturering til projekt
 • Hurtigfaktura til projekt
 • Fakturering af poster fra projekt på hurtigfaktura
 • Registrering af vareforbrug, timer og omkostninger på varer, ydelser og arter på medarbejdere og projekt
 • Godkendt og ”Venter” i projektkladden
 • Genberegn priser i projektkladden
 • Lønarter til timer samt opsamling til løn
 • Integration til medarbejder
 • Mulighed for medarbejdersatser
 • Budget/Forkalkulation
 • Ret bogførte projektlinjer
 • Projektforbrug med Budget/Forkalkulation
 • Underprojekter i sum oversigt
 • ”Fase” på projektkortet
 • Ændre projektnummer på registrerede poster
 • Budget/Forkalkulation
 • Vareforbrug
 • Tilbud på projekt via salg
 • Projektskabeloner til standardopsætninger af tillæg og satser
 • Referencenummer, som er et frit felt til at notere referencen
 • Der er summer på projektkortet, ligesom der er summer på de andre hovedkort
 • Dimensioner i projektposteringer
 • Negativt fortegn på fakturaer i projektposteringer
 • Fakturafunktion i projektmodulet
 • Varenummer på projektfaktura
 • Dan ordre fra projekt
 • Masseopdater i projekt
 • Afgrænse på Alle poster, Fakturerede poster og Ikke fakturerede poster
 • Automatisk aggregering
 • Man kan i projektkladden, på arten og lønarten sætte en standardværdi for at en projekttransaktion er fakturerbar. Denne standardværdi tildeles projektposten ved bogføring fra kassekladden og indkøb
 • Pivot tabel i projekt har art, artstype og løn-art med som dimensioner
 • I projektkladden kan man åbne ”beholdninger” og se varens beholdninger
 • Sætter man en sorteringsprioritet på projektarterne, så kommer fakturalinjer ud sorteret efter denne nøgle
 • I ordremodulet kan man se hvilke projekttransaktioner, der ligger til grund for en ordre. Man kan fjerne linjer, som man ikke vil have med, og som så udskydes til næste måned. Så kan man gendanne ordrens linjer.
 • Projektkladden har batch- og serienummer
 • Projektgrundlag kan medtage nye poster
 • Igangværende arbejder i projekt
 • Godkendelse af timeregistrering
 • Projektnummer kan være på over til 40 tegn
 • Der kan registreres kørsel på fakturerbare projekter
 • Flyt/Kopier i fysisk bilag
 • Faktura fra projekt
 • Hvis en projekttransaktion ikke er fakturérbar, så sættes salgspris til 0
 • I projekt har ”reguleringer” egen sum på projektkortet
 • Projekt-tekstfelt i kassekladden, som er 1.000 tegn langt, og som overføres til projektposteringen
 • Projektfaktura i valuta
 • Varegruppen har fået ”Projektart”. Hvis varen ikke har en projektart, så benytter vi den fra varegruppen
 • ”Projektopgave” har fået feltet ”Beskrivelse” samt brugerdefinerede felter
 • Time Igangværende arbejder kan vise kostværdi
 • Time planlægning på uge niveau
 • Man kan tilknytte medarbejdere til projekter, så disse medarbejdere kun ser de projekter (Mine projekter), som de er med i.
 • Der er stopur i projekt, så man let kan måle forbrugt tid på en opgave. I projekt er der en opsætning om, hvordan tiderne skal afrundes. Ved ”stop” oprettes en projektpost i kladden. Dette virker også for mobilversionen.
 • Ved projektfaktura overføres projektnummer til finansposterne
 • Projekt kan danne en faktura med posteringer med en bestemt opgave
 • Time Planlægning har mulighed for at hente sidste års realiserede tal
 • Igangværende arbejder har fået to nye kolonner: Timer (bogførte timer) og Produktion (de timer der arbejdes ekskl. interne typer som ferie, sygdom etc.). Der også mulighed for at gruppere på opgave
 • Godkend timeregistrering i Time har kolonnen Produktion
 • Registrerede timer viser de timer, som registreres for at opfylde normtid med undtagelse af linjer med negativ overtid/flextid
 • Fakturaforslag i Projekt
 • Bogfør salgsordre på Projekt
 • Deltidsmedarbejder  kan få en faktor op til en defineret standard normtid, og herefter får man mulighed for en faktor over normtid
 • Projektposteringer kan inkludere Time kladdelinjer
 • Ankerbudget kan gemmes på projekter
 • Prisopdatering i budget vil opdatere kost- og salgspriser efter det standardprincip, som også benyttes i Timekladden og Projektkladden
 • Priser og Normtid gemmes i en lokal cache for optimeringshensyn
 • Nummerplade på medarbejderen, som bruges i Time/Sag til kørselsopgørelse
 • Arbejdsområde kan sættes som dimension, som er fælles for alle projekter
 • Rullende budgetter kan både oprettes i Projekt og Projekt/Rapporter/Budget
 • Start/Stop som vi har i Uniconta Assistant app til at måle forbrugt tid på et projekt, er nu også kommet i Windows klienten. Ved stop gemmes der projektlinjer i projektkladden med den forbrugte tid
 • ”Mine projekter” er nu indarbejdet i Timekladden
 • Udvidelse af funktionaliteten i nul-faktura. Læs mere her
 • Lokalmenu i Projekt har fået ”Kontakter”
 • Udskift fysisk bilag på bogførte bilag udskifter nu også i Projekt
 • Personlig menu i Timekladde. Læs mere her
 • Kopier tilbud til Projektfaktura forslag. Læs mere her

Det er altid en god ide at holde styr på de projekter, som din virksomhed har kørende. I Unicontas projektmodul har du mulighed for at skabe overblik over omkostninger, indtægter og timeforbrug på det enkelte projekt.

Resultatet er et projektstyring og overblik over, hvilke projekter der er rentable, og hvilke projekter der underperformer.

Et projektkartotek til mange projekter

Med Unicontas økonomisystem følger projektstyring, der giver dig hurtig og nem adgang til dine projekter. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet.

Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje.
I projektmodulet har du desuden mulighed for at indordne dine projekter i et hierarki, så de vigtigste og største projekter fremgår mest tydeligt.

Få overblikket og tag kontrollen

Med Uniconta får du fuld frihed, når det kommer til visningen af din virksomheds data. Du kan tilpasse din virksomheds aktiviteter og varetyper ved at placere dem i kategorier, som du definerer. Disse kategorier kan yderligere deles op, så du præcist kan specificere, hvordan din data skal fremgå.

Du kan dernæst følge de definerede aktivitet- og varetyper nøje i statistikken, der fremgår af projektkartoteket. Denne data er ligeledes synlig i Unicontas Dashboardmodul.

Projektmodulet har også en række andre funktioner:

 • Direkte registrering på projekter
 • Alt i Uniconta kan integreres til lønarter
 • Driftsførsel på de enkelte projekter
 • Integreret lagerstyring
 • Direkte fra postering til fakturering
 • Nem adgang til rapporter

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du får fuldt overblik over projekter, timer og materialer med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement