Ordrestyring

SALGSORDRE | Hvad er Ordrestyring i Uniconta?

Salgsordre-modulet anvendes til at holde styr på tilbud, ordrebeholdningen, styre leveringer og fakturering. Det er vores ordrestyringsmodul.

Tilbud og salgsordrer er i Uniconta adskilt i to kartoteker, hvilket forbedrer overblikket over udestående tilbud til opfølgning og afslutning med et salg.
Workflowet i vores ordrestyring gør det ligeledes nemt og hurtigt at konvertere et tilbud til en salgsordre.

Du kan afsende tilbud, følgesedler og ordrebekræftelser på e-mail og selv tilpasse den hilsen, som indsættes i e-mailen – afhængigt af dokumenttype.

Funktioner i Salgsordre

Massefakturering

Hvis du lægger ordrer ind løbende, eller hvis du har faste ordrer, kan du massefakturere i én arbejdsgang. Derudover er der mulighed for at tilføje ordrelinjer løbende til eksisterende ordrer via en ordrekladde. Du kan også gensende og genudskrive fakturaer.

Abonnement

Uniconta har indbygget abonnementsstyring. Så kan man sikre, at månedlige, fakturaer altid udsendes. Abonnementer kan selvfølgelig faktureres, som massefakturering. Abonnement har support for 3 år i gentagelse

Fremmed valuta

Handles der med udenlandske kunder, opstår behovet for at kunne registrere fakturaer, betalinger osv. i fremmed valuta. I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske kroner, samt i fremmed valuta. Valutakurserne kan opdateres automatisk, hvis dette ønskes.

Tilvalgsmuligheder til vores ordrestyring

Hvis du ønsker fuld lagerstyring på beholdninger, bør du tilkøbe indkøb og logistik. Det giver mulighed for at se lagerbeholdning – disponibel, reserveret og bestilt. 

Nedenstående punkter kan anvendes i Salgsordre, når både logistik, indkøb og produktion er slået til.

 • Se beholdningsstyringen på de varer, du sælger – disponibel, reserveret og bestilt
 • Oprette indkøbsordrer på basis af salgsordrer
 • Afmærke varelinjer til indkøbslinjer og lagertransaktioner
  – ved afmærkning beregnes dækningsbidrag på varelinjen via købsprisen på den afmærkede vare
 • Oprette produktionsordrer på produktionsstyklister direkte fra varelinjen
 • Udfolde styklister

Indkøb

Oprettelse af indkøbsordre med overblik over alle bestilte varer • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt • Indlæsning af elektronisk fil (OIOUBL) til indkøbsordren • Udskrivning af rekvisition og indkøbsordre som kan mailes som vedhæftet PDF-fil • Opsætning af e-mail håndtering af rekvisition og indkøbsordre • Vedhæftning af dokumenter til indkøbsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Logistik

Oprettelse af prislister og salgsrabatter til debitor • Oprettelse af udvidede varetekster på op til 1.000 karakterer • Oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog på op til 1.000 karakterer • Oprettelse af debitors varenummer, som kan udskrives på formularer

Produktion

Oprettelse af produktionsordre for hver enkelt produktionsstykliste • Overblik over igangværende produktionsstyklister ude i produktionen • Mulighed for at tilføje og slette råvarer/ydelser på produktionsstyklisten inden færdigmelding • Mulighed for at indtaste vareforbrug af råvarer som gemmes på produktionsstyklisten • Mulighed for at færdigmelde produktionsstyklisten løbende inden endelig færdigmelding • Færdigmeldte produktionsstyklister gemmes i arkiv og kan genanvendes til nye produktionsordrer • Produktionskladde til løbende indtastning af råvarer og ydelser til produktionsordren

Ordrestyring med Uniconta WebPortal

Uniconta WebPortal giver dig et flertal af muligheder på farten:

 • Intuitiv håndtering af bilag
 • Så snart du starter WebPortal har du mulighed for at affotografere bilag og uploade dem til Unicontas indbakke.
 • Uniconta WebPortal er integreret i Uniconta, og programmet er derfor fuldt kompatibelt.
 • Det betyder, at ændringer foretaget i WebPortal opdateres i Uniconta øjeblikkeligt, da det opererer på samme system. Det gælder også for ændringer foretaget i Uniconta.  

Med Unicontas WebPortal har du altid dine regnskaber lige ved hånden. Uanset om du er sælger eller direktør, er WebPortal den ideelle løsning til dig. Hvis du er direktør, har du altid direkte adgang til virksomhedens regnskabsoverblik, såfremt du har en mobil, tablet eller bærbar i nærheden. Hvis du er sælger, kan du nemt optage ordre på farten, scanne vigtige bilag og uploade dem til Uniconta. Med andre ord gør WebPortal økonomi- og ordrestyring nemt og intuitivt.

Læs mere om Salgsordre

Stamdata – salgsordrehoved (debitor informationer)

 • Ordregruppe, så man styre ordrebeholdningen – løbende ordrer og fast ordrer
 • Faste ordrer til f.eks. abonnementer, kontingenter og serviceaftaler
 • Vedhæfte filer (dokumenter) der kan udskrives sammen med standard formularerne f.eks. tegninger, monteringsvejledning, kvalitetsdokumenter og billeder
 • Referencefelter – deres ref., vores ref., rekvisition, indkøbsordre, toldnummer
 • Kommentar til ordren – intern beskrivelse
 • Leveringsadresse – vælg mellem flere, hvis de er oprettet på debitor
 • Opret indkøbsordre på basis af salgsordre
 • Ordreoversigt med dækningsbidrag pr. ordre og total for alle ordrer
 • Visning af salgsordre data i forskellige layouts
 • Angivelse af medarbejder på ordren
 • Forfaldsdato på en ordre
 • Batch- og serienummer afmærkning kan nu kører sync (Det batch- og serienummer billede, som vi har i ordrelinjerne, kan nu kører ”sync”
 • Uniconta husker ”Synkroniser/lås” – Når man åbner ordrelinjer fra ordrehovedet, så er ordrelinjerne ”låst”

Stamdata – salgsordrelinjer (vare, ydelser, styklister og tekst)

 • Hurtig søgning på varenummer og varetekst
 • Avanceret søgning med opslag i varekartotek – grupper, mærke og art.
 • Hurtig indtastning på mange varer og angivelse af antal på varen – vis markerede varer inden kopiering til ordrelinjen
 • Notat på varelinjen eller anvendelse af tekstfeltet
 • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularerne
 • Valgfrit om man vil indtaste varenummer – der kan angives omsætningskonto på varelinjen
 • Oprettelse af skabeloner – indsætter tekst og varelinjer ud fra skabelonen
 • Afmærkning af varelinjer til indkøbslinje og lagertransaktioner
 • Angivelse af dækningsbidrag og dækningsgrad på varelinjen og salgsprisen beregnes ud fra kostpris
 • Angiv om varelinjen er fakturerbar
 • Styre restordre på varelinjer (dellevering)
 • Indsæt subtotal på varelinjer
 • Indsætte flere felter fra varekartoteket f.eks. EAN-nummer
 • Mulighed for at indtaste medarbejder på varelinjen
 • Mulighed for at angive moms på varelinjen, hvis udvalgte vare er uden moms
 • Udskrive/maile tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel og plukseddel
 • Fakturér leverede varer – tjekmærke i fakturering, så man kan markere, at man kun vil fakturere leverede varer
 • Nyt rabatfelt på ordrelinjen
 • Udfold stykliste kan vælge pris
 • Dan ordre fra tilbud kan nu beholde tilbuddet
 • Man kan direkte på linjen først angive variant 1 og derefter variant 2
 • Man kan se hvilke projekttransaktioner, der ligger til grund for en ordre, fjerne linjer, som man ikke vil have med, og som så udskydes til næste måned
 • Man gendanne ordrens linjer
 • Minimumskøb på en vare
 • Felt på ordrelinjen, der viser, om der er tilknyttet et serie- eller batchnummer
 • ”Deres Ref.” på ordren tages med over på de åbne poster, så man på kontoudtog kan få ”Deres Ref.” med ud
 • Hent fakturalinjer fra en tidligere faktura direkte ind i ordrelinjer

Rapporter

 • Fakturaarkiv – opret ny ordre på basis af tidligere faktureringer
 • Følgeseddelarkiv – visning af følgeseddel og genudskrivning
 • Ordrelinjer – igangværende ordrer til opfølgning
 • Tilbudslinjer – igangværende tilbud til opfølgning
 • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

 • Tilbud, Ordrebekræftelse, Plukseddel, Følgeseddel, Faktura, Proformafaktura, Kreditnota

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

 • Uniconta værktøjskasse leveres standard i grundpakken
 • Nye felter til salgsordre
 • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

Hvad er en salgsordre?

Med ordrestyring holdes styr på, hvornår varen leveres, og hvornår kan varen leveres til kunden. Fakturaer kan printes eller e-mailes direkte til kunderne. Ordrestyring giver mulighed for stående ordrer, dvs. modtage/levere og fakturere samme ordre flere gange, og desuden at ændre og tilføje elementer på ordren.

Intuitiv ordrestyring

Ordrestyring holder styr på, hvornår varen kan leveres til virksomhedens debitorer. Fakturaer kan printes eller e-mailes direkte til debitorerne. Med ordrestyring er der desuden mulighed for at foretage stående ordre, hvor en vare modtages/leveres og faktureres regelmæssigt.
Når der skal faktureres, indhentes alle oplysningerne fra debitorkartoteket, så man undgår at skulle indtaste informationerne manuelt. Det samme gør sig gældende, hvis der skal laves en kreditnota. Det er effektivt og sparer dig en masse tid.

Et regnskabssystem med masser af muligheder

Med Unicontas regnskabssystem får du overblik over dine ordrer og relevante informationer samlet på et sted. Uniconta har derudover en række ekstra features, som kommer dig til gavn:

 • Individuelt fakturalayout
 • Genudsendelse og genudskrivning af fakturaer
 • E-mail afsendelse af tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler på e-mail

Et økonomisystem til alle 

Uniconta er desuden designet til at opfylde behovene for virksomheder, der handler med forskellige typer kunder.

Udenlandske debitorer: Alle transaktioner kan foretages i danske og udenlandske valutaer, så du nemt kan holde styr på debitorer fra andre lande.

Det offentlige: Hvis virksomheden handler med det offentlige, skal faktureringsoplysningerne sendes i form af OIOUBL-filer. Denne type filer kan nemt dannes gennem Unicontas økonomisystem.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Hvad dækker Begrebet "Ordrestyring" over?

Ordrestyring er tilpasning og monitorering af din virksomheds ordrer. Med ordrestyring har du mulighed for at skabe et overblik over din virksomheds ordrer og tilføje diverse notater til dem.

Ordrestyring er en essentiel del af din virksomheds operationer, da et komplet overblik over dine ordrer medfører en mere overskuelig arbejdsgang. På den måde ved du altid, hvor dine ordrer er i processen, og hvordan betalingsforholdene ser ud.

Med et regnskabsprogram som Uniconta kan du desuden automatisere et flertal af de monotone, manuelle processer forbundet med ordrestyring.

Hvordan hjælper ordrestyring din virksomhed?

Med ordrestyringsmodulet fra Uniconta er du altid opdateret på alle din virksomheds ordrer. Du kan hurtigt og nemt få styr på, hvornår en vare leveres til din virksomhed, og hvornår den er leveret til kunden. Dette gælder på et individuelt produkt niveau, så du har kan følge hele produktets rejse. Alle fakturaer kan desuden printes eller e-mailes direkte til debitorerne.

Du har rig mulighed for at oprette stående ordrer på dine leverancer. Det betyder, at gentagne ordre fortsat faktureres over flere gange, så du ikke er nødsaget til at oprette dem på ny til hver leverance. I ordrestyring har du også frihed til ændre og/eller tilføje elementer til de stående ordrer. Derfor er du klædt på til at varetage eventuelle ændringer i ordren, så du kan tilbyde dine kunder den ultimative fleksibilitet.

Med Unicontas ordrestyringsmodul har vi også automatiseret indhentningen af oplysninger. På den måde skal du ikke manuelt trække data fra debitorkartotekerne, da ordrestyringsmodulet gør det for dig. Dette gælder desuden også, hvis der skal oprettes en kreditnota. Resultatet er, at effektiviteten øges, og du kan anvende din tid på andre vigtige opgaver.

Hvad kan Unicontas ordrestyringsmodul?

Unicontas integrerede ordrestyringsmodul kan facilitere og understøtte din virksomheds logistiske processer. På grund af de mange muligheder for tilpasninger tilbyder regnskabsprogrammet en All-in-One it-løsning til din virksomhed.

Unicontas regnskabsprogram har med funktioner som ordrestyring hjulpet et stort udvalg af virksomheder med deres bogføring. I stedet for at anvende dyrebare ressourcer på bogføringen, kan midlerne anvendes til omsætningsgenererende aktiviteter.

Uniconta er desuden et open-ended regnskabsprogram. Det betyder, at programmet kan integreres med et væld af forskellige add-ons, som forbedrer din oplevelse med bogføringen. Vi anbefaler, at du går på opdagelse i ”add-ons” sektionen, hvor du kan skabe dig et overblik over vores samarbejdspartnere.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!