Åben integration og veludbygget værktøjskasse

Tilpas Uniconta til lige præcis dine behov, og integrer
til resten af dit it-miljø

Fra indstillinger for privathed til rapportgenerator og muligheden for at udvikle plugins og løsninger til Uniconta – vi har bygget et økonomisystem, der tilpasser sig til dine behov.

Erik Damgaards programmer har altid været kendetegnet ved en veludbygget værktøjskasse. Uniconta er ingen undtagelse.
Derfor kan kunderne nyde godt af de tillægs- og integrationsløsninger, som vores partnere tilbyder til Uniconta. Det er nemlig vores princip, at vi udvikler en standard økonomiløsning, for det er vi gode til. Så lader vi det være op til vores partnere og samarbejdspartnere, at tilbyde løsninger rundt omkring Uniconta, der er tilpasset til enkelte brancher, funktionsområder og specialløsninger.

Tilpasningsmuligheder med Uniconta

Rapportgenerator

Uniconta er født med en lang række rapporter, men kræves yderligere, så er der en WYSIWYG rapportgenerator indbygget, så rapporter kan designes helt frit.

Nu kan man få rapportgeneratoren til at danne en hvilken som helst rapport, idet man nu via plugin, kan oprette sin egen C# klasse med data, og så lade rapportgeneratoren benytte denne klasse til at danne rapporten.

Læs mere: Custom-source Reporting

Uniconta API er et komplet API, som kan bruges til at udvikle løsninger og integrationer til Uniconta. Her skriver man et lille program, der så skal logge ind og køre koden. Det giver mulighed for at køre mere avancerede tilpasninger. 

Uniconta Plugin er en alternativ måde til at udvikle nye og smarte funktioner til Uniconta.I stedet for at bygge et program, bygger man blot en DLL. Denne DLL kan så loades af Uniconta klienten, og køres direkte inde fra Uniconta. 

Opretter man et script på hovedmenuens kontrol, så vil denne blive kørt hver gang, der skiftes firma. Nu kan man altså have noget kode aktiveret fra det øjeblik Uniconta starter.

Sikkert system til afsendelse af e-mail fra Microsoft 365

Microsoft Graph er et effektivt og sikkert system til afsendelse af e-mails fra Microsoft 365. Via Microsoft Graph’s Api, er det muligt at kommunikere med diverse Microsoft produkter fra andre applikationer. Uniconta er registreret hos Microsoft, som et af de systemer man kan vælge, der skal have lov til at sende.

Det er derfor nu muligt, at lade Uniconta sende mails på vegne af medarbejdere, hos de kunder, der anvender Uniconta. Alt mail bliver sendt ud fra den konto, som kunden ønsker. Dvs. der er ingen forskel på, om man sender en mail via sin Outlook, eller om man lader Uniconta gøre det. Mailen ligger i som sendt post, og får man et svar fra modtageren, lander svaret i Outlook indbakken.

Anvender man Micorsoft Graph til afsendelse af e-mails fra Uniconta, er man sikker på at dialogen foregår direkte med ens kunder eller levandører i ens egen indbakke, fremfor i indbakken i Uniconta.

Benytter man Microsoft Graph, kan man også benytte funktionebn til at sammenlægge PDF’er. Indeholder e-mailen flere pdf’er, bliver de automatisk lagt sammen i en pdf, som så bliver sendt i e-mailen.

Man kan læse mere om Microsoft Graph her: Microsoft Graph overview – Microsoft Graph | Microsoft Learn

Privathed

Tilpas din privathed, ved at tildele eller fjerne adgang for din revisor og forhandler og hold styr på hvem, der har adgang til dit regnskab. Som udgangspunkt, kan alle, som man tilknytter via ”Administrer brugere”, se regnskabet.

Andre funktioner

 • Mulighed for at vælge felter fra flere tabeller i forms
 • Adresse kan vises i Google Maps
 • Autonummerering af debitor, kreditor, varer, projekter og egne tabeller
 • Håndterer mange dokumenttyper i vedhæftninger og fysiske bilag
 • Flet afgrænsning på en værdi i forms
 • Lås en eller flere kolonner i forms
 • Direkte opslag på CVR-nummer i udlandet
 • Skabeloner har feltet ”standard” så tilføjer man et skærmbillede, udfyldes det med en standardopsætning
  Skærmbilledet gemmes automatisk når det lukkes
 • Vis alle felter på listbilleder
 • Copy/paste med opdatering enten linje for linje eller med nøgler
 • Brugerdefinerede kartoteker kan deles til andre firmaer
 • Afsend e-mail kan vælge mellem to standard udbydere: Microsoft og emailManager.com
 • Uniconta kan køre i flere vinduer med samme login
 • Man kan printe og eksportere data fra Pivottabeller
 • Genvejstaster i alle menuer
 • I overskriften over kolonnerne kan man i det lille filter-ikon, nu vælge mere end én værdi
 • Ved eksport af pivot tabeller til Excel, er der en ”Data aware export”. Så vil regnearket blive mere interaktivt i Excel
 • Pivottabeller kan indsætte ”andre felter”. Det gør, at man nu kan lave mange nye måle-dimensioner
 • Flere tabeller har ”vedhæftninger”. Det er f.eks. prislister, så man kan vedhæfte en leverandørs prisliste, som dokumentation for nye priser
 • Afsende emails fra medarbejderen
 • Valutaer gemmes med 5 decimaler i valutakartoteket
 • Notifikation på ændring af lagerbeholdningen
 • Vedhæftninger åbner en webside
 • ”Argumenter” på egne menupunkter
 • Design din egen hovedmenu
 • Man kan nu zoome ind og ud i list-billeder, ved at holde Ctrl-tasten nede, og så bruge hjulet på musen
 • I topbaren er der kommet en stjerne, som indeholder brugerens egne favoritter. Står man på et menupunkt i hovedmenuen, kan man højreklikke og vælge ”tilføj til favoritter”. I værktøjsmenu kan man under ”Menu” redigerer favoritmenuen og lave undermenuer. Favoritmenu gemmes per bruger og er ens i alle regnskaber
 • Vi har udskiftet en lang række af vores ikoner, samt ændret formattet fra png til svg format, så de nu står meget skarpere. Alle plugins vil virke, da en icon angivet med .png, vil blive ændret til .svg
 • I log af kartoteksændringer gemmes nøglen ved en sletning
 • E-mail setup kan kopieres fra et andet firma
 • Eksport af fysisk bilag kan gemmes i et filformat, som Uniconta kan importere. Det kan bla. bruges til manuel sammenlægning af to regnskaber
 • IP-begrænsning virker nu for OData. OData kan altså tilgås fra en IP-adresse, som er godkendt.
 • Man kan ændre datoen i ”Notater”
 • Man kan tilmelde sig Nemhandel under Firmaoplysninger
 • C5 import indlæser nu kontoopsætningen, hvor lager- og debitor-/kreditor-grupper er sat op som default
 • Brugermenuer kan nu tildeles en hurtigtast
 • Brugerdefinerede felter har multiline support
 • Brugerdefinerede tabeller kan bruges som undertabeller
 • Standardværdier for felter og dialog elementer
 • Bredde på egne felter: Er det felt sat, vil det blive lavet word-wrap
 • Når man opretter et brugerdefineret felt, så kan man slå ”multivalg” til. Så kan feltet tildeles flere værdier fra listen, som man kender det fra interesse og produkt i CRM-modulet
 • Hastigheden på en søgning i SQL afhænger af, om et felt er med i index eller ej. Vi har nu oprettet en ny underliggende SQL-tabel til brugerdefinerede tabeller, hvor vi har et prædefineret felt – ”Dato”, som indgår i index. Når man opretter en brugerdefineret tabel, kan man vælge ”Base tabel type”, og her vi her har ”Standard” og ”Transaktion”. ”Transaktion” er den nye som har index på ”MasterRow, Dato”. Har man allerede en tabel med data, som er ”Standard”, og vil skifte til ”Transaktion”, så skal man eksportere sine data, slette alle rækker, skifte tabeltype og så importere igen
 • Normalt vises et brugerdefineret felt af typen ”bool”, som et tjekmærke. Nu kan man få vist to tekster i stedet. Det gøres ved, at man i feltet ”Format” indtaster de to tekster, man gerne vil have vist for henholdsvis False og True: ”Nej;Ja”, ”Sort;Hvid”, ”Stop;Start”, ”Afvist;Godkendt”.
 • Det er kommet ”rækkefølge” på egne felter. På oversigten ordnes der efter rækkefølge, og på formen ordnes de inde i ”gruppe” efter rækkefølge. Der er kommet ”Vis i oversigten”. Slår man det fra, så vises feltet ikke i oversigten, men kun på kortet.
 • Filterfunktion under hver kolonne, så man under hver kolonne kan lave en række avancerede filtre med >, <, !=, >=, <= eller =
 • ”Betinget formatering” på felter og rækker
 • Word-filer kan dannes fra skærmen anten direkte eller via copy/paste til Word
 • Feltvælger i layout har en liste, der viser valgte og ikke valgte
 • I layout/”sammensat felt” kan felter hentes fra firmakartoteket
 • I værktøjsmenu kan man oprette sine egne labels. Opretter man en label, som hedder det samme som Uniconta’s label, så vil den nyoprettede label blive benyttet. På den måde kan man omdøbe ord i standardapplikationen. Disse labels indlæses af api’et ved ”open company”, så det vil også virke for alle dem, som koder via api’et
 • I værktøjer i hovedmenudesigneren kan man oprette en blok. Dvs. en blok ligesom ”Finans”, ”Debitor” etc.
 • Man kan have flere datakilder/kartoteker i samme rapport i rapportgeneratoren. Gælder for de rapporter, hvor der kan vælges kartoteker
 • Master/detail rapporter kan benytte ”outer join”, dvs. at man rapporter kan bestemme om Masteren skal udskrives, selvom der ingen detail-poster findes
 • Sprog i egne rapporter
 • Benytte @labels i egne rapporter
 • Rapportgenerator har fået ”Uniconta-metoder”, som er forskellige brugbare funktioner:
  • Vis valutakurs
  • Skriv beløb som tekst
  • Opslag på et brugerdefineret kartotek
 • Importværktøjet har valg af dato-format i kommafilen
 • Ved eksport i værktøjsmenuen kan man sætte op, så kun felter, der kan importeres, skal eksporteres
 • Ved import af fakturaer kan man nu bestemme antal år, vi skal gå tilbage og indlæse fakturaer fra
 • Importværktøjet kan genkende SKR, NKR og DKR som valuta, og lave dem om til SEK, NOK og DKK
 • Importværktøjet kan  importere en tysk e-conomic
 • Partner DLL kan sættes til kun at gælde for et bestemt firma
 • Scripting i skærmbilleder
 • API funktion til at genererer PDF filer af alle dokumenter
 • Globalt Script: Hvis man opretter et script på hovedmenuens kontrol, så vil denne blive kørt hver gang, der skiftes firma
 • Partner plugin kan deles ud til flere firmaer
 • Brug af C# i data-manipulation

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement