Bogføringsloven er nu vedtaget af Folketinget

Nu er krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag for alvor kommet på dagsordenen

Ny digital bogføringslov er nu vedtaget

Den vigtigste nyhed i bogføringsloven er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen

Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000   

De endelige regler, herunder ikrafttræden og de mere detaljerede regler til digital bogføring, kendes først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom.

Læs mere om den nye Bogføringslov her

Folketinget har vedtaget den nye bogføringslov og ændringer til årsregnskabsloven

Fagligt Fokus hos FSR stiller skarpt på indholdet i den nyligt vedtagne bogføringslov og de ændrede regler i årsregnskabsloven, der blev vedtaget samme dag. Der er tale om omfattende lovgivning, der er relevant for alle godkendte revisorer.

Læs hele artiklen hos FSR her: Fagligt fokus på Bogføringsloven

Op mod 40.000 danske berøres af den nye lov

Kilde: ComputerWorld

Med 82 stemmer for (S, V, SF, RV, EL og DF) og 16 imod (KF, NB, LA og UFG) er forslag til lov om bogføring strøget igennem tredje behandling i Folketinget i dag, 19. maj.

I alt 40.000 virksomheder står ifølge Erhvervsministeriet på sigt til at skulle finde ekstra penge frem til den nye ERP-regning.

Læs artiklerne på ComputerWorld: