Digital bogføring: Hvilke regler træder i kraft hvornår?

Digital bogføring: Hvilke regler træder i kraft hvornår?

Bogføringsloven er trådt i kraft 1. juli 2022, men hvornår kravet om digital bogføring træder i kraft, afhænger af virksomhedsform og omsætning.
Forventet tidsplan
  • 1. januar 2023: De nye krav til digitale standard bogføringssystemer forventes at træde i kraft.
  • 1. oktober 2023: Forventet frist for omstilling af digitale bogføringssystemer til de nye krav og for anmeldelse af systemet til Erhvervsstyrelsen.
  • 1. oktober – 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at anmeldte bogføringssystemer opfylder kravene.
  • I første halvår af 2023: Erhvervsstyrelsen udarbejder udkast til krav til bogføringssystemer, som ikke skal registreres. Kravene vil blive sendt i offentlig høring.
  • 1. juli 2023: De nye krav til digitale bogføringssystemer, som ikke skal registreres, forventes at træde i kraft. Virksomhederne og deres systemleverandører vil herefter få tid til at omstille sig til de nye krav.
  • 1. juli 2024: Det forventes, at regnskabspligtige virksomheder skal anvende et registreret bogføringssystem, fra det regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller senere
Der er alene tale om forventede ikrafttrædelsestidspunkter.
Uniconta og Bogføringsloven
Læs om alle kravene i den nye bogføringslov, og hvordan Uniconta hjælper dig i mål her.
bogføringsloven guide

Gratis guide til bogføringsloven

Her kan du downloade en guide til valg af nyt ERP system i forhold til de områder, som man skal være opmærksom på i den nye bogføringslov.

Gratis guide

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement