Bogføringsloven - vær særligt opmærksom på dette fra 1. juli

Erhvervsstyrelsen har beskrevet en række krav, som man skal være opmærksom på fra den 1. juli 2022

Dét skal du være særligt opmærksom på fra 1. juli 2022

Helt overordnet er kravene vedrørende registrering og betryggende opbevaring af regnskabsmateriale videreført i den nye lov. Lovens anvendelsesområde er ligeledes videreført. Det betyder, at hvis I som virksomhed, filialer, forening m.v. var bogføringspligtig før den nye lovs ikrafttrædelse, så er I det også efter.

Generelt skal I som virksomhed mv. derfor fortsætte med at bogføre jeres transaktioner nøjagtigt og hurtigst muligt efter transaktionen (fx et køb eller salg) har fundet sted. I skal stadig løbende foretage de nødvendige afstemninger, fx med banken, der sikrer, at bogføringen er ajourført. I skal også fortsætte med at opbevare bilag og andet regnskabsmateriale på en sikker måde, så det ikke går tabt.

De væsentligste ændringer, som træder i kraft 1. juli 2022, er: 

  • Principper for bogføring
  • Udvidede definitioner
  • Præcisering af, hvornår der skal foretages afstemninger
  • Liberalisering af kravene til opbevaring
  • Systembeskrivelsen er erstattet med beskrivelse af bogføringsprocedurer
  • Ny kontrolhjemmel
  • Nye sanktionsmuligheder og skærpet straf

Læs mere om de enkelte punkter på Erhvervsstyrelsens website: Dét skal du være særligt opmærksom på fra 1. juli 2022

Den nye Bogføringslov

Den nye Bogføringslov kan ses på Retsinformation her: Lov om bogføring

Uniconta og Bogføringsloven

Uniconta opfylder allerede nu de krav, den nye Bogføringslov stiller til et ERP- og økonomisystem. Vi har samlet nogle af de mange features i Uniconta, som gør det nemt at imødekomme disse krav her: Bogføringsloven og Uniconta

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement