Enkel differencehåndtering i bankafstemning

Nu kan du enkelt udligne differencer, når der opstår kurs- eller øredifferencer, eller når banken trækker gebyrer.

Ofte besværliggøres bankafstemningen, når banken trækker gebyrer, eller der opstår forskel i valutakurser eller øredifferencer, så indbetalingen ikke stemmer overens med beløbet, der skal udlignes. 

Derfor har vi gjort det lettere for dig i Uniconta. Nu kan du nemlig enkelt og hurtigt udligne differencer – både på valuta- og øredifferencer samt gebyrer.

Bankafstemning: Kurs- og øredifferencer

Hvis man betaler en kreditor i valuta, og senere indlæser banktransaktionerne, er der ofte en kursdifference mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs banken har brugt. 

Nu kan man blot afmærke de 2 poster, der skal afstemmes mod hinanden på henholdsvis banken og finansposteringen. Trykker man derefter på ”Generer saldodifference”, så vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afmærkning. Afmærkningen vil gå i nul, og man kan trykke ”Tilføj afstem”.

Læs mere her: Bankafstemning udlign difference.

Bankafstemning: Gebyrer

I finans/tilpasning/gebyrer er der kommet et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så under bankafstemning kan der angives en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket.

Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.

Læs mere her: Bankafstemning gebyrer.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement