Enkel håndtering af One Stop Moms i Uniconta

Den 1. juli 2021 trådte der nye EU-momsregler ved salg til private kunder i EU i kraft.
Dette understøtter Uniconta naturligvis, da vi har rigtig mange kunder, der har behov for netop denne funktionalitet, både i og udenfor Danmark.

De nye EU-momsregler

De nye EU-momsregler betyder, at virksomheder, der omsætter for mere end 10.000 EUR pr. år til private kunder i EU, skal opkræve moms jævnfør reglerne i forbrugerens land.

Sælger en dansk virksomhed eksempelvis varer til en tysk privatkunde, skal den danske virksomhed opkræve 19% tysk moms, i stedet for 25% dansk moms som hidtil.

Den moms de danske virksomheder opkræver på denne måde, skal enten afregnes til forbrugerens land, i dette eksempel Tyskland, eller til SKAT via Moms One Stop Shop-ordningen, også kaldet MOSS.

Via MOSS-ordningen kan den danske virksomhed indrapportere alle typer af moms til alle EU-lande, og SKAT videresender og afregner efterfølgende momsen til de respektive EU-lande.

Opsætning af One Stop moms i Uniconta

Uniconta A/S har en række anbefalinger hvordan man opsætter nye finanskonti, momskoder, debitor- og varegrupper m.m. til at understøtte One Stop moms, så virksomheden hele tiden bevarer overblikket.

Læs mere her: One Stop moms i Uniconta  

Du kan læse mere om de nye regler her for Salg til private kunder i EU her: Nye momsregler i EU