Fra Damgaard til Navision til Microsoft til Uniconta?

Af Erik Damgaard, CEO, Uniconta A/S

I en artikel i Computerworld for nylig vurderede Herbert Nathan, at over halvdelen af de 2.000 største virksomheder i Danmark kører med ERP systemer fra Microsoft, som ikke længere videreudvikles eller supporteres.

På flere måder varmede den information mit hjerte.

Størstedelen af de løsninger, som der henvises til, har jeg stået i spidsen for udviklingen af. Resten kom fra Navision Software, som vi nåede at fusionere med, inden Microsoft købte hele butikken.

Som produktarkitekt og chefudvikler kan jeg og mine kolleger fra Navision ikke være andet end lidt stolte, når kunderne kører videre på ens produkter længe efter, at sikkerhedsnettet i form af fortsat udvikling og support er trukket væk.

Inden jeg pudser vores glorie yderligere, må jeg dog erkende, at der er en del andre forhold, der også spiller ind.

Erik Damgaard, CEO, Uniconta A/S

Det koster altid penge og besvær at skifte ERP system

Selv om vi leverandører gør meget for at tale omkostningen, besværet og risikoen ned, så er et systemskifte en udfordring for enhver virksomhed.

Hvis et ERP system virker, og virksomheden ikke ændrer sine aktiviteter nævneværdigt, er det i mange tilfælde muligt at køre videre. Det har usynlige omkostninger, idet man ikke kan drage fordel af de mange nye faciliteter, som udviklingen i teknologien medfører, men det er jo ikke noget, der direkte kan aflæses i regnskabet. Det vil et systemskifte til gengæld være.

En række forhold gør, at de fleste af de omtalte virksomheder nok vil skifte indenfor de næste fem år, og i mange tilfælde vil det være oplagt at forlade Dynamics og vælge Uniconta i stedet.

Nedenfor vil jeg forklare hvorfor.

Selv om vi leverandører gør meget for at tale omkostningen, besværet og risikoen ned, så er et systemskifte en udfordring for enhver virksomhed.

Hvis et ERP system virker, og virksomheden ikke ændrer sine aktiviteter nævneværdigt, er det i mange tilfælde muligt at køre videre. Det har usynlige omkostninger, idet man ikke kan drage fordel af de mange nye faciliteter, som udviklingen i teknologien medfører, men det er jo ikke noget, der direkte kan aflæses i regnskabet. Det vil et systemskifte til gengæld være.

En række forhold gør, at de fleste af de omtalte virksomheder nok vil skifte indenfor de næste fem år, og i mange tilfælde vil det være oplagt at forlade Dynamics og vælge Uniconta i stedet.

Nedenfor vil jeg forklare hvorfor.

Der findes ingen smutveje

Der er ingen åbenlyse genveje, når ERP systemet skal udskiftes. Microsoft vil naturligvis gøre meget for at holde på sine kunder og har tidligere tilbudt introduktionsrabatter på abonnementerne i lignende tilfælde. Det er blot ikke her arbejdet, risikoen, besværet og omkostningerne ligger.

At gå fra et ERP system til et andet vil kræve nye tilpasninger, nye integrationer, nye procedurer, nye måder at arbejde på og uddannelse. Det skal nøje vurderes, hvornår virksomheden skal tilpasse sine processer til den nye software, og hvornår det modsatte vil fungere bedst. Herefter skal det implementeres og medarbejderne skal lære det nye system at kende og vænne sig til de nye procedurer. Den omstillingsproces trækker tænder ud, mens den står på.

Virksomheder, der kører på gamle versioner af C5, XAL, NAV og AX, vil ikke komme nemmere igennem et systemskifte ved at vælge en anden Dynamics-løsning. Derimod kan en overgang til Uniconta for en stor del af virksomhederne være en mindre risikabel affære og måske gøres indenfor et mere rimeligt budget.

Damgaard og Navision opfandt den dybe tallerken

Når både Damgaard og Navision fik så stor succes, skyldtes det, at vi begge (og uafhængigt af hinanden!) i starten af 1990erne lancerede ERP systemer med et tilhørende udviklingsmiljø. Hermed kunne virksomheder få løsninger, der passede til deres specielle behov til et budget, som var acceptabelt. En stor og veluddannet forhandlerkanal stod klar til at hjælpe kunderne med tilpasninger, uddannelse og support.

Udviklingsmiljøet muliggjorde, at løsninger løbende kunne ajourføres svarende til udviklingen i kundernes behov. At tilpasse den eksisterende løsning viste sig i mange tilfælde at være langt billigere end at skulle skifte til en ny.

Det er derfor at så mange virksomheder fortsat har løsninger, der er baseret på vores software fra den gang.

Uniconta make

Uniconta er ERP på steroider

Hvorfor er Uniconta så det oplagte valg?

Fordi produktet følger den samme arkitektur og forretningsmodel som C5, XAL, NAV og AX.

Uniconta er på mange måder den nye generation af C5, XAL, NAV og AX leveret fra en moderne og tidssvarende cloudplatform.

Hvor vi i Damgaard og Navision Software i 1990erne lavede vores egne udviklingsmiljøer, så er Uniconta nu baseret på Microsofts.

Det betyder, at mange flere idag kan hjælpe kunderne med tilpasninger og integrationer, da Uniconta er baseret på Microsoft standard teknologier og udviklingsplatforme.

Datamigration

En af de helt store hovedpiner ved at skulle skifte ERP system er data. Og den type virksomhed, vi taler om her, har mange data. Både stamdata i form af kartoteker med for eksempel kunder, varer, lagre, medarbejdere, projekter, aktiver og maskiner men også transaktionsdata fra sine løbende aktiviteter.

Her har Uniconta draget fordel af mit indgående kendskab til Dynamics-produkterne, og vi kan i vid udstrækning tilbyde en migrering af data. Det vil sige, at man får historikken med i sin nye Uniconta-løsning. Det er noget enhver økonomichef intuitivt forstår fordelen ved.

Tilpasninger og integrationer

På trods af rygterne om det modsatte, så har den type virksomheder, vi taler om her, specielle forhold, som ikke kan løses med ERP systemernes standardløsninger. Her står valget mellem at finde en dedikeret brancheløsning eller at tilpasse et mere generelt system.

I mange tilfælde vil det sidste alternativ være mest fordelagtigt, hvilket gør Uniconta til det nemme valg. Fordi det er netop, hvad Uniconta er udviklet til at tilbyde.

Uniconta er standardsystemet med de mange funktioner og som kan tilpasses virksomhedens behov. Og igen står der en stor og landsdækkende forhandlerkanal klar til at hjælpe.

uniconta cloud erp

En af de store forskelle, fra den gang vi lancerede C5, XAL, NAV og AX og til i dag, er, at nu anvendes IT i alle virksomhedens funktioner. Det betyder, at ERP systemet skal snakke sammen med andre IT-løsninger. Vi kalder det integrationer, og det er langt fra så uskyldigt, som det lyder.

Da jeg designede Uniconta, var jeg helt klar over det stigende behov for integrationer og gjorde meget ud af at standardisere vores API (Application Program Interface). På samme måde som C5, XAL, NAV og AX, har Uniconta en kerne, som ingen får lov at pille ved. Med Microsofts standard udviklingsværktøjer kan man så udvikle apps, der benytter kernen som transaktionsmotor. Alle Unicontas egne apps (finans, fakturering, lager, projekt, produktion og så videre) er udviklet på den måde. Vi benytter med andre ord vores eget API.

Med den store udbredelse Uniconta har fået, siden vi lancerede det i 2016, tilbyder vi allerede mange standardintegrationer til eks. andre populære IT-produkter og bankerne, men det er også overkommeligt at udvikle sine egne.

Uniconta er dansk

Nej, det skal ikke forstås som en opfordring til at købe dansk. Det er til gengæld en konstatering af, at for netop ERP systemer er der mange forhold, der er bundet til love, regler og praksis i det enkelte land.

Det forklarer også, hvorfor markedet for ERP-løsninger til den type virksomheder, vi taler om her, er meget forskelligt fra land til land.

Når mange af de udenlandske ERP-leverandører går uden om Danmark, så skyldes det, at markedet er godt dækket af lokale løsninger, som passer godt til danske forhold. Danmark er simpelthen for lille et marked til at satse store summer på en lokaliseret udgave, som måske ikke opnår tilstrækkeligt mange kunder.

For Uniconta er Danmark det vigtige hjemmemarked, og vi har da også siden vores start i 2016 sikret os og en stor og voksende kundeskare. For virksomheder, der ønsker at skifte til nyt ERP system nu, er Uniconta blevet det sikre valg. Systemet er det mest moderne på det danske marked og bruges allerede af tusindvis af virksomheder.

Skifter din virksomhed til Uniconta kan I leve og vokse med systemet i mange år fremover.

Snart udsolgt!

Det lyder måske som et billigt salgstrick at opfordre til, at virksomheder, der overvejer at skifte, skynder sig lidt, men det bunder i helt lavpraktiske forhold.

Den nye Bogføringslov vil betyde, at skønsmæssigt 40.000 virksomheder i perioden 1. januar 2024 og 1. juli 2026 skal skifte økonomisystem.

Jeg har tidligere præsenteret et regnestykke, hvor jeg antager, at 25.000 af disse skal bruge i gennemsnit 50 timer på skiftet. Det giver et konsulentbehov på 781 mandeår.

Det minder mig om tiden op til årtusindskiftet, og mit bedste råd i den anledning er derfor at få skiftet gennemført så tidligt som muligt. Det kan blive dyrt at vente, og måske er der udsolgt på alle hylder i den sidste tid op til deadline.

Oplevelsen fra tiden op mod år 2000 sidder stadig i baghovedet. De virksomheder, der ventede for længe den gang, måtte betale dyrt for det. Markedet blev støvsuget for ERP-konsulenter, og priserne steg.

Skal dit ERP system udskiftes?

Vil du vide mere om Uniconta, så udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement