Krav til specialudviklede bogføringssystemer er nu fastlagt

Erhvervsministeriets bekendtgørelse om krav til virksomheders ikke-registrerede digitale bogføringssystemer

Krav til specialudviklede bogføringssystemer er nu fastlagt i Erhvervministreriets bekendtgørelse

Virksomheder har ansvaret for at sikre overholdelse af de krav, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen for specialudviklede bogføringssystemer. Den nyligt offentliggjorte bekendtgørelse specificerer disse krav, som generelt ligner dem for standardbogføringssystemer, dog med visse lempelser for specialudviklede systemer.

Virksomheder, der skal føre digital bogføring og ønsker at udføre dette internt, skal vælge enten et standardbogføringssystem eller et specialudviklet system, der opfylder Erhvervsstyrelsens krav. Alle standardbogføringssystemer registreres i Erhvervsstyrelsens fortegnelse, mens systemer uden for denne oversigt betragtes som specialudviklede. Da specialudviklede systemer ikke forhåndsgodkendes af Erhvervsstyrelsen, påligger det virksomhedens ledelse at sikre, at det anvendte system opfylder kravene til digital bogføring.

Standard vs specialudviklede bogføringssystemer

For at skelne mellem standard- og specialudviklede bogføringssystemer, bør man forstå forskellen.

Standard bogføringssystemer

Standard bogføringssystemer er registrerede hos Erhvervsstyrelsen. Fordelen ved dette er, at det er leverandøren, der skal sikre, at systemet opfylder kravene, og ikke virksomheden selv.

Uniconta blev allerede i første runde godkendt som standard bogføringssystem.

Læs mere om standard bogføringssystemer her

Specialudviklede bogføringssystemer

Specialudviklede systemer, derimod, forhåndsgodkendes ikke af Erhvervsstyrelsen, hvilket betyder, at virksomheden selv skal sikre, at systemet lever op til kravene. Fordelen ved specialudviklede systemer er, at de ofte er branchespecifikke.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til et digitalt bogføringssystem kan opfyldes ved brug af forskellige programmer og applikationer.

Læs mere om specialudviklede bogføringssystemer her

Bekendtgørelse om krav til virksomheders ikke-registrerede digitale bogføringssystemer

Som led i udmøntningen af bogføringsloven fra 2022, har Erhvervsstyrelsen d. 21. februar 2024 udstedt Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til specialudviklede bogføringssystemer, der er tilpasset den enkelte virksomhed, som bl.a. skal bidrage til at automatisere virksomhedernes bogføring.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

Selve bekendtgørelsen fra Erhvervsministeriet: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/205

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement