Ligeværd: Administration til alsidigt fællesskab

Ligeværd er en paraplyorganisation med tre foreninger, der alle arbejder for at forbedre og skabe ligeværdige livsvilkår for børn, unge og voksne med særlige behov. De unge selv og forældrene er medlemmer i hver deres forening, lige som en lang række fagprofessionelle, skoler og uddannelsessteder er en del af foreningsfællesskabet. Ligeværd står for økonomistyring, sekretariatsopgaver og det politiske arbejde i en lang række tværgående projekter – og Uniconta binder de administrative opgaver sammen.

”Vores opgave er at skabe rammer og løse udfordringer for unge mennesker, der ikke har en specifik diagnose, men typisk kæmper med indlæringsvanskeligheder og kognitive udfordringer,” fortæller Lena Andreasen, der er vicedirektør i Ligeværd.

”For en organisation som vores gælder det om at administrere så effektivt som muligt, så vi kan investere maksimalt i medlemsservice og udviklingsprojekter. Det synes jeg, at Uniconta hjælper os med,” siger hun.

Fra C5 til Uniconta

Tidligere har Ligeværd benyttet økonomisystemet C5 – og i en periode har økonomien ligget i Uniconta, mens medlemsregistreringen har ligget i C5. Nu er det hele samlet i Uniconta.

”Vi benytter debitormodulet i Uniconta til vores medlemsregistrering. Vores it-partner Zyntax har hjulpet med at tilpasse systemet med nye felter, så nu kan vi fx sende det rigtige antal blade til et institutionsmedlem eller udvalg, der måske skal modtage 10 blade,” fortæller bogholder Jette Buchholdt. Ud over den daglige økonomi er hun ansvarlig for at holde styr på de tre foreningers medlemmer og de forskellige abonnementer, Ligeværd tilbyder.

”Generelt er systemet med til at holde styr på hvem der skal have hvad, til at bevare overblik over de enkelte klubber i vores foreninger og til at holde styr på data om medlemmerne. Jeg benytter også muligheden for at sortere data og oplysninger i Excel meget. Det er nemt at importere og eksportere data, og integrationen med Excel gør en lang række opgaver nemmere.”

Intuitivt og ligetil

Generelt er Jette Buchholdt begejstret for, at Uniconta er så intuitivt. Fx er en banal, men ofte tidskrævende, detalje som omposteringer i bogføringen virkelig nem at have med at gøre: ”Har du bogført noget på en forkert konto i Uniconta, er det lynhurtigt rettet. Den brugervenlighed i de basale funktioner er rar, når det brænder på i en travl hverdag.”

For nylig har Ligeværd tilkøbt Unicontas CRM-modul. I første omgang til en af foreningerne, som bruger det til at registrere og håndtere kontakter uden for huset. Jette forklarer:

”Mange af vores medlemmer deltager i konferencer, seminarer eller projekter, hvor de møder potentielle samarbejdspartnere, medlemmer eller politiske influenter. Og det er naturligvis vigtigt for os at have styr på relationerne. CRM-modulet hjælper os med at have en opdateret database med de relevante kontaktinformationer og med adgang til at søge på fx titel, organisationstype eller interesseområde. Databasen indeholder deltagerne, der gennem tiderne har deltaget på Ligeværds konferencer, seminar, vejledningsmesser og kurser. Vi er ikke helt i mål endnu, men det skal vi nok komme.”

Tilpasset medlemmerne

Håndteringen af medlemskab kan være en udfordring for medlemmerne grundet deres udfordringer. Derfor arbejder Ligeværd i øjeblikket på at indføre en mere enkel PBS-opkrævning baseret på Unicontas indbyggede integration med Nets.

”Det er dejligt, at et administrativt værktøj også kan støtte vores overordnede formål. At gøre verden mere tilgængelig og mindre kompliceret for børn, unge og voksne med særlige behov,” runder vicedirektør Lena Andreasen af.

Relaterede artikler

Vil du også gerne have bundet de administrative opgaver sammen?

Blev du inspireret af ovenstående kundecase, og gerne vil vide mere om Uniconta, så udfyld formularen, så kontakter vi dig.