Pure Garden: Fleksibel produktion af god smag

Godt hjulpet af økonomisystemet Uniconta har Pure Garden fra Skanderborg skabt en succes i fødevarebranchen baseret på høj kvalitet, men også på fleksibilitet, overblik og hastighed. Samspillet mellem funktioner som styklister, produktionsordrer og indkøbsordrer giver Pure Garden et ualmindeligt effektivt produktionsflow i forhold til deres størrelse.

Da iværksætterne Marie-Louise Beuchert og Aron Hamann i 2018 gik i luften med Pure Garden var ambitionen at blive markedets foretrukne leverandør af krydderiblandinger, saucer og dressinger til måltidskasser. I starten gik det lidt tungt, men så ramte Corona-krisen, og interessen for måltidskasser eksploderede.

”Pludselig fik vi virkelig travlt – og kravet til hurtig omstilling steg. En stor kunde kan aftage 300.000 poser med krydderiblandinger om måneden, men når de pludselig ændrer deres produkt, skal vi måske ændre indholdet i 50.000 poser inden for en uge. Det kræver, at din produktionsmaskine er knivskarp, velsmurt og effektiv,” forklarer Aron Hamann.

Klar til at handle hurtigt

Fundamentet for Pure Garden er et lager af råvarer og ingredienser, et effektivt lagerhotel og en fleksibel produktion understøttet af lønproduktion. Det sidste gør det nemt at veksle mellem døgndrift og enkeltholdsskift efter behov. Men det kræver også et effektivt økonomisystem at få det til at hænge sammen – og her er Aron meget tilfreds med valget af Uniconta og it-partneren Morsing Data:

”Det er i krydsfeltet mellem Unicontas funktioner som produktionsstyklister, produktionsordrer og indkøbsordrer, at vi opnår det flow, der sætter os i stand til at levere på det nødvendige niveau. Vi har i dag omkring 350 produktnumre – heraf en stor del unikke og overvejende økologiske krydderiblandinger. Recepten til dem ligger i Uniconta som styklister. Ud fra styklisterne kan vi generere en produktionsordre til medarbejderne, der skal blande og pakke produkterne med alt, hvad det indebærer fra råvarer og ingredienser til emballage og etikettering.”

Smidige processer

Via en produktionsordre bliver de nødvendige materialer plukket fra råvarelageret og føres videre til blanding og herefter pakning. Uniconta registrerer trækket på lageret og giver automatisk besked, hvis lagerbeholdningen af et givet produkt eller råvare falder. Pure Garden arbejder med et minimum/maksimum-lager, hvor lageret på forhånd fastsættes til en given størrelse. Når en ny ordre betyder, at lageret har udsigt til at komme under den størrelse, genererer Uniconta en indkøbsordre til den relevante leverandør, som den ansvarlige så enten kan sende eller vælge at gemme lidt.

Som i al fødevareproduktion er der strenge krav til kontrol og styring. Her hjælper det, at du i Uniconta kan anvende ”referencenummer” til simpel serie/batchnummersporing, hvis du får brug for at spore en ingrediens fra et bestemt parti på tværs af ordrer. Ved bogføring bliver feltet gemt på lagertransaktionerne og fakturaposterne. Feltet kan bruges til hvad man har behov for – fx at registrere et serienummer på lagerposteringer.

Nemt at tilpasse

Men det er også let selv at oprette felter i Uniconta, når du har brug for at etablere referencer eller indføje praktisk viden, understreger Aron Hamann.

”Fx kan du på dine pluklister til lageret gøre opmærksom på, at de manuelt skal tjekke holdbarhedsdato på produktet. Uden at være it-hajer kan vi i vid udstrækning selv tilpasse de enkelte skærmbilleder og skabe sammenhæng mellem data på forskellige funktioner. Brugerinterfacet i Uniconta er meget let at arbejde med, og det giver let adgang til at strømline vores processer.”

Vækst og mere plads

”Man kan sige, at Uniconta styrer, når det gælder demokratisk distribution af viden i en organisation. Før i tiden havde vi også de fleste informationer liggende i økonomisystemet, men det var svært få fat i dem. I dag kan vi stort set bruge alle data til at strømline og digitalisere vores proces,” slutter han. Pure Garden er netop flyttet til nye lokaler i Skanderborg, hvor de med 800 m2 får god plads til at eksperimentere med den gode smag.

Relaterede artikler

Vil du også have fleksibilitet, overblik og hastighed?

Blev du inspireret af ovenstående kundecase, og gerne vil vide mere om Uniconta, så udfyld formularen, så kontakter vi dig.