Nemhandel overgår nu til eDelivery – Uniconta er klar

Nemhandel overgår i løbet af 2023 til en eDelivery-baseret infrastruktur

Nemhandel overgår til eDelivery – Uniconta er klar

Nemhandel overgår nu til eDelivery-baseret infrastruktur. OIORASP vil dog i en overgangsperiode frem til april 2024 være tilgængelig. Uniconta er klar til at understøtte begge dele.

Flere betydelige ændringer er på vej inden for den danske Nemhandels infrastruktur. 2023 markerer et afgørende år for digitalisering af erhvervslivets samhandel.

Nemhandel har allerede i januar 2023 annonceret, at de i løbet af 2023 vil overgå til en eDelivery-baseret infrastruktur, der er en europæisk standard som også Peppol benytter.

Med denne ændring følger der en fuld tekniske udskiftning af Nemhandel OIORASP til et helt nyt miljø, Nemhandel eDelivery. Infrastrukturens formål er det samme, men væsentlige dele af de tekniske komponenter udskiftes.

Skal kunderne gøre noget?

Svaret er NEJ.

Uniconta vil nemlig både have eDelivery og OIORASP åbne for afsendelse og modtagelse frem til udfasningen i april 2024. Rent praktisk betyder det, at Uniconta:

  • først undersøger om modtageren, der sendes til, har mulighed for at modtage via eDelivery
  • hvis det ikke er tilfældet, så vil Uniconta sende via OIORASP
  • begge dele sker helt automatisk uden at kunderne skal gøre noget

Det samme gør sig gældende for modtagelse af dokumenter, hvor Uniconta kan modtage via begge transportlag.

Kunderne vil altså opleve at de benytter Nemhandel helt som de plejer.

Tilslut til Nemhandel er lovkrav

Muligheden for tilslutning til Nemhandel i bogføringssystemer er et lovkrav ifølge den nye bogføringslov. Disse krav inkluderer forpligtelsen for at standard bogføringssystemer skal kunne sende og modtage elektroniske fakturaer via Nemhandel, men også til arkivering af original-fakturaer.

Uniconta kan udover de lovpligtige krav også modtage følgende dokumenter:

  • Ordre
  • Rykker

Du kan læse mere om afsendelse og modtagelse af dokumenter via Nemhandel i nedenstående artikler:

OIOUBL 3.0

I den første halvdel af 2024 erstattes nuværende OIOUBL 2.1 dokumenter med en ny version – OIOUBL 3.0. Indholdet af OIOUBL 3.0 kommer i høring i november og den endelige beskrivelse ventes omkring marts 2024.

Forventningen er, at OIOUBL 3.0 vil have større lighed med Peppol BIS 3.0 end den nuværende OIOUBL-standard. Dog skal det bemærkes, at der stadig vil være visse forskelle. OIOUBL har traditionelt haft strengere syntaksvalidering end Peppol, og denne tradition forventes at fortsætte.
Når vi kender det præcise indhold, vil vi informere nærmere.

Se også: Få overblikket: Kommende nøgledatoer for Nemhandel

Benyttes anden transportør end Uniconta

Der vil stadig være mulighed for at udlæse OIOUBL-filen, og sende den via andre udbydere som eksempelvis Sproom.

Hvad er eDelivery?

eDelivery-baseret infrastruktur er en europæisk standard for afsendelse og modtagelse af e-faktura. Læs mere her: eDelivery 

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement