Ny bogføringslov: Hvilke regler træder i kraft hvornår?

Se den forventede tidsplan for den nye bogføringslov og få styr på vigtige deadlines.

Forventet ikrafttræden

Ikrafttrædelsestidspunktet for kravet om digital bogføring er endnu ikke endeligt fastsat, og datoerne er således blot foreløbige. Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, hvor kravet om digital bogføring forventes implementeret som angivet nedenfor.

Digitale standard bogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, forventes kravet om digital bogføring at gælde for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere.

Eksempel
Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil forventeligt være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil forventeligt være gældende for virksomheden fra 1. juli 2024.

Specialudviklede bogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, forventes kravet om digital bogføring at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere.

Eksempel
Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil forventeligt være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil forventeligt være gældende for virksomheden fra 1. juli 2025.

Øvrige virksomheder

For virksomheder, som ikke har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, men hvor omsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger DKK 300.000, forventes kravet om digital bogføring tidligst at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 eller senere.

  • 1. juli 2022: Krav til beskrivelse af bogføringsprocedurer træder i kraft
    Virksomhederne skal dog først efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår. Dvs. hvis virksomhedens regnskabsår eller indkomstår følger kalenderåret, skal beskrivelsen være klar senest 1. januar 2023. Find skabelonen her.
  • 1. februar 2023: Bekendtgørelsen med de nye krav til digitale standard bogføringssystemer træder i kraft. Læs mere her
  • 31. oktober 2023: Digitale bogføringssystemer skal leve op til de nye krav.
  • 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at anmeldte bogføringssystemer opfylder kravene.
  • 1. juli 2024: Regnskabspligtige virksomheder skal anvende et registreret bogføringssystem, fra det regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller senere.
bogføringsloven guide

Gratis guide til bogføringsloven

Her kan du downloade en guide til valg af nyt ERP system i forhold til de områder, som man skal være opmærksom på i den nye bogføringslov.

Gratis guide

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement