Ny bogføringslov med start fra 2023

Bogføringsloven skal moderniseres, og ændringerne betyder især krav om digitalt bogholderi.

Dine bilag skal snart til at være digitale – faktisk skal de fleste arbejdsgange digitaliseres med den nye bogføringslov. Så væk med fysiske kvitteringer, mapper og ringbind. 

Læs også: Uniconta opfylder de forventede krav til bogføringsloven

Dine bilag og arbejdsgange skal være digitale

Tilbage i 2021 blev Folketinget enige om en politisk aftale med en reformpakke for dansk økonomi. Formålet er øget revision og et styrket fokus på at undgå fejl i regnskaberne.

Der er især to lovforslag, danske virksomheder skal være opmærksomme på:

 • Ny bogføringslov (krav om digital bogføring)
 • Ændringer af årsregnskabsloven (revisionspligt)

Forslagene skal blandt andet styrke indsatsen mod snyd samt hjælpe danske virksomheder med at undgå selv at lave fejl i regnskabet, samt når de indberetter skat og moms.

Hvad betyder forslaget til en ny bogføringslov?

Dit Uniconta-regnskab er allerede digitalt

Hvis du bruger Uniconta, er dit regnskab allerede digitalt. Fx opbevares alle bilag i skyen, du kan sende godkendte EAN-fakturaer, og der er automatisk bankafstemning m.m.

Mange elementer i lovforslagene er allerede en integreret del af Uniconta. Uniconta vil være et registreret bogføringssystem, som automatisk overholder alle love og regler for dig, når de nye regler træder i kraft. 

Hvad bliver ændret med de nye regler?

De helt store ændringer bliver krav om digitalisering af bogføringsprocesserne i danske virksomheder, ligesom der også kommer øget revision for større virksomheder samt en forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporten.

Der vil også være fokus på bl.a. beskyttelse af persondata (GDPR) og ISO-standarder inden for informationssikkerhedsstyring. Samtidig lægges der i lovforslaget op til at give bemyndigelse til at erhvervsministeren på sigt kan udstede regler om obligatorisk brug af e-fakturering som OIOUBL og Peppol (kommer i version 89).

De nye regler kommer i høj grad til at få betydning for virksomheder, som ikke bruger et regnskabsprogram, økonomisystem, ERP-system eller opbevarer deres bilag digitalt.

Hvilke virksomheder er omfattet af lovforslaget?

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget i den nuværende form, vil reglerne træde i kraft på forskellige tidspunkter i løbet af de næste år. 

Fase 1: Januar 2024

Det er forventningen, at selskaber, der har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, skal bogføre i et digitalt system fra den 1. januar 2024.

Fase 2: Januar 2026

Andre virksomheder med nettoomsætning på mere end 300.000 kroner skal bogføre i et digitalt system fra den 1. januar 2026. Virksomhederne og systemudbyderne har altså tid til at omstille sig til de nye krav.

Berørte virksomheder får følgende pligter:

 • En virksomhed skal registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag i et digitalt bogføringssystem
 • Oplysningspligt om hvilket bogføringssystem virksomheden anvender/har anvendt ved indsendelse af årsrapport

Registrering og opbevaring kan enten ske i et registreret bogføringssystem eller i et andet digitalt bogføringssystem. Hvis bogføringssystemet ikke er registreret, er det virksomhedens egen pligt at sikre, at systemet overholder lovkravene – og kunne bevise dette ved en eventuel revision.

Ny bogføringslov

Bogføringen bliver (endnu) mere digital med den nye bogføringslov. Hvis den nye bogføringslov bliver en realitet, bliver det et lovkrav at opbevare alt regnskabsmateriale digitalt.

 • Al regnskabsmateriale (og en sikkerhedskopi) skal opbevares digitalt i skyen hos en udbyder eller 3. part i mindst fem år
 • Sikkerhedskopi af data skal også opbevares digitalt
 • Registreringer skal dateres og henvise til et bilag – og der skal foretages regelmæssig sikkerhedskopiering af registreringer
 • Ændringer i registreringer eller bilag skal fremgå af systemet
 • Gendannelse af bogføringsdata i et maskinlæsbart format
 • Hvis en virksomhed har fravalgt revision eller ikke har indsendt den første årsrapport, kan Erhvervsstyrelsen lave en risikobaseret bogføringskontrol
 • “Regnskabsmateriale” udvides til også at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport
 • Der bliver mulighed for at give væsentlige højere bøder, hvis en virksomhed ikke lever op til de nye regler. Der vil være mulighed for at give bøder på op til 1,5 mio. kr.

Krav om opbevaring og sikkerhedskopi gælder ikke små virksomheder med personlig hæftelse. For disse virksomheder vil det være de nuværende krav, der stadig vil gælde.

Ændringer til årsregnskabsloven

Som nævnt tidligere kommer der sandsynligvis også ændringer til årsregnskabsloven. Nedenfor kan du se de største ændringer, der forventes at komme:

 • Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år – dette gælder uanset nettoomsætningens størrelse
 • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher (hvis de har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende år)
 • Det vil ikke være muligt at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvaskningsloven, samt hvis et medlem af ledelsen har haft konkurskarantæne inden for de seneste to år
 • Hvis der er væsentlige fejl og mangler i en virksomheds bogføring, er der mulighed for administrativt at pålægge denne revision
 • Antallet af medarbejdere i virksomheden skal også fremgå af årsrapporten, selvom der er 0 ansatte

Ændringerne betyder, at Erhvervsstyrelsen får flere muligheder – hvor de tidligere primært kun havde mulighed for at foretage kontrol af den indsendte årsrapport. Med de nye regler vil de også få mulighed for at få regnskabsmaterialet udleveret samt inddrage revisor.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Det forventes, at den nye bogføringslov træder i kraft den 1. juli 2022 med effekt fra 1. januar 2023.

Der vil være en overgangsperiode, og det vil derfor være forskelligt, hvornår reglerne for den digitale bogføring træder i kraft for de forskellige regnskabsklasser.

Nyttige links: