Ny bogføringslov 2022

Uniconta kan allerede i dag opfylde de fleste af de forventede krav, den nye bogføringslov vil stille til digitalisering.

Der er ny bogføringslov på vej, som forventes at medføre en øget digitalisering af virksomheders arbejdsgange.
Hvis de nye forslag til bogføringsloven vedtages, bliver det bl.a. et lovkrav at opbevare sit regnskabsmateriale digitalt. Det vil stille en række nye krav til virksomheder, der før i tiden har været vant til at opbevare dokumentation i papirform og ringbind.

Læs også: Dine bilag og arbejdsgange skal være digitale

Uniconta opfylder de forventede krav til bogføringsloven

Uniconta kan allerede i dag opfylde de fleste af de forventede krav, den nye bogføringslov vil stille til digitalisering (indscanning af bilag, fysisk indbakke etc.). Vi står derfor godt rustet til, sammen med vores Uniconta Partnere og Univisorer (revisorer og freelance bogholdere), at hjælpe vores kunder til en nem overgang til de nye regler.

Vi har her samlet et overblik over de vigtigste punkter:

Del 1. Digital opbevaring af regnskabsmateriale

I første del af lovforslaget til en ny bogføringslov lægges der op til, at virksomheder skal omlægge deres procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopiere dette digitalt.

Det centrale punkt er:
Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en sikkerhedskopi heraf. Mindre virksomheder uden personlig hæftelse er undtaget.

Del 2. Digitale bogføringssystemer

Anden del af lovforslaget går ud på, at virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300 t.kr., fremadrettet skal bruge et godkendt digitalt bogføringssystem (ERP- og økonomisystem).

Der medfører en række nye overordnede krav til Uniconta, som en af udbyderne.

De vigtigste punkter, der handler om digital bogføring er:

  • Udbydere af digitale bogføringssystemer skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, så de kan føre regelmæssig kontrol
  • Virksomheder skal ved indberetning af årsrapporten også indberette, hvilket system de bruger
  • Erhvervsstyrelsen vil føre risikobaseret kontrol med virksomheder og deres regnskabssystemer
  • Erhvervsstyrelsen får øget bemyndigelse til at justere og fastsætte nye regler og krav til digitale bogføringssystemer og offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabsmateriale, herunder obligatorisk brug af e-fakturering.

Opbevaring af centrale data hos tredjemand

Derudover stilles der krav om, at virksomhederne skal opbevare registreringer af transaktioner og bilag, der dokumenterer transaktionerne, hos en tredjemand.

Kravet udspringer af, at myndigheder gang på gang oplever, at virksomheder i svindel- og skatteunddragelsessager oplyser, at netop dette materiale er bortkommet.

Der fremstilles forenklede krav til virksomheders beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Implementering over de kommende år

Forslaget har nu været i høring, og den nye bogføringslov forventes at blive vedtaget i løbet af 1. halvår 2022. Virksomhederne skal fra 1. januar 2023 gradvist efterleve kravene. Så der er god tid for en virksomhed til at få implementeret nye forretningsgange eller i mange tilfælde, et nyt ERP-system.

Uniconta A/S vil naturligvis følge arbejdet tæt, og er allerede involveret i dialogen med Erhvervsstyrelsen.

Med Uniconta er du allerede på vej

Uniconta har allerede i dag funktioner, som hjælper dig i gang med at digitalisere og automatisere dine arbejdsgange. Indscanning og indsendelse af bilag er eksempelvis allerede en del af standardpakken i Uniconta.

Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juli 2022, og der vil derfor stadig være mulighed for ændringer. Uniconta A/S holder løbende øje med udviklingen. 

Nyttige links:

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement