Skabelon og vejledning til beskrivelse af bogføringsprocedure

Skabelon og vejledning til beskrivelse af bogføringsprocedure er nu tilgængelig

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring.

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedure erstatter det tidligere krav om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Virksomhederne kan frivilligt vælge at gøre brug af skabelonen.

Uanset om en virksomhed vælger at anvende skabelonen eller udarbejder procedurebeskrivelsen på anden vis, indgår beskrivelsen som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndigheds kontrol.

Kravet om procedurebeskrivelse trådte i kraft 1. juli 2022. Erhvervsstyrelsen har tidligere udtalt, at virksomhederne først skal efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis virksomheden ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort. Dvs. at hvis virksomhedens regnskabsår eller indkomstår fx følger kalenderåret, skal beskrivelsen være klar senest 1. januar 2023.

Hent skabelon og vejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her

Uniconta og Bogføringsloven

Læs om alle kravene i den nye bogføringslov, og hvordan Uniconta hjælper dig i mål her.

bogføringsloven guide

Gratis guide til bogføringsloven

Her kan du downloade en guide til valg af nyt ERP system i forhold til de områder, som man skal være opmærksom på i den nye bogføringslov.

Gratis guide

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement