Udvidet Intrastat filformat i Uniconta

Fra januar 2022 er der krav om et udvidet filformat. Dette udvidede filformat ligger allerede nu i Uniconta.

Intrastat-oversigten i Uniconta bruges til at rapportere oplysninger om varehandel mellem EU-lande på månedsbasis. Intrastat-posteringerne indeholder bl.a. oplysninger om mængde, vægt og værdien af varebevægelserne.

Ændringer til Intrastat 1. januar 2022

1. januar 2022 træder en ny EU-lovgivning i kraft. Den nye lovgivning betyder at en mindre del af de danske eksportører og en væsentlig andel af danske importører fritages for indberetning til Intrastat. Samtidig indføres der nye regler vedr. filformater der kan bruges til indrapporteringen og der tilføjes nye samt ændres på eksisterende transaktionsarter. 

Virksomheder der i 2021 har en årlig Intrastat eksport på under 10 mio. DKK fritages pr. 1/1 22 for indberetning til Intrastat. 
Virksomheder der i 2021 har en årlig Intrastat import på under 13 mio. DKK fritages  pr. 1/1 22 for indberetning til Intrastat. 

De virksomheder, der herefter skal indberette Intrastat-oplysninger, skal pr. 1. januar 2022 benytte et nyt filformat, der allerede nu ligger i Uniconta. Det nye format stiller krav til udfyldelse af oprindelsesland på varerne.

Hvis oprindelseslandet ikke kan bestemmes, eller ikke er udfyldt på de enkelte varer i varekartoteket i Uniconta, udfyldes feltet Oprindelsesland (ukendt) manuelt i Uniconta med enten EU-land eller Tredjeland i Intrastat-oversigten inden filen med intrastat-oplysninger dannes.

Ligeledes skal intrastat-bevægelserne pr. 1/1 22 indeholde varemodtagerens momsnummer ved Intrastat eksport. Sælges der varer til privat-personer i EU, skal der benyttes momsnummer: QV999999999999.

Intrastat i Uniconta

Intrastat ændringer fra januar 2022