Uniconta Update 84

Frigivelsesdato: 15. marts 2020

Planlægningsmodul i Projekt (Time)

Vi introducerer et nyt planlægningsmodul til Projekt (Time). Her vil man kunne planlægge på tværs af projekter, arter, lønarter og medarbejdere. Man får et samlet overblik over realiserede tal, budgettal, normtider og afvigelser. Det hele er bygget op omkring en pivot-tabel.

Ønskes budgettet ændret eller flyttet fra en medarbejder til en anden, så kan dette gøres blot ved at flytte, tilføje eller ændre posteringen. Budgettet er herefter opdateret med ændringen og resultatet kan ses visuelt.

For at komme hurtigt i gang med budgetteringen/planlægningen kan forrige års realiserede tal kopieres over i et budget. Planlægningen kan nu begynde.
Såfremt der under planlægningen ændres priser på de enkelte medarbejdere, kan budgettet opdateres med de nye priser.

Igangværende arbejder i projekt

Man skal nu på projektgruppen sætte op, om man vil have igangværende arbejder bogført automatisk. Vil man ikke det, kan man benytte et nyt menupunkt, der både kan fremføre og tilbageføre igangværende arbejder.

På igangværende arbejder vil dobbeltklik nu åbne posteringslisten for det aktuelle projekt, og skærmbillederne kan synkroniseres.

Godkend timeregistrering

Dobbeltklik vil nu åbne den aktuelle timekladde, og skærmbillederne kan synkroniseres.

Flyt/Kopier i fysisk bilag (indbakken)

Nu kan man flytte/kopiere et fysisk bilag til både en finanskonto og et projekt.

Slet en dimension

Vi kan sammenlægge dimensioner, og nu også sammenlægge en dimension til en ”tom” dimension. Det svarer til, at man sletter dimensionen. Har man taget en dimension i brug, og alligevel ikke ønsker den, så skal man tage alle udfald, og sammenlægge til en tom dimension. Herefter kan man fjerne dimensionen.

Anlægsmodulet er frigivet

Anlægsmodulet er nu frigivet og kan slå til under ”slå funktioner til/fra”. Der kan læse mere om dette modul på Unipedia:

Bankafstemning mod poster i kassekladden

Når man sidder i bankafstemningen, så vil kassekladdens poster også blive vist sammen med finansposterne. Kan man se at bogføringsnummeret er 0, så er det bankposteringer i kladden. Nu kan man så afstemme mod dem, inden man bogfører sin kladde.

Egne mapper i fysisk bilag

I overskriften til ”mapper” i fysiske bilag (indbakken) er der nu et lille ikon. Her kan man nu oprette egne mapper. De ”gamle” brugermapper er udgået.

Ikon i topbaren til at trække og slippe fysiske bilag

Der er kommet en ikon i topbaren til at gemme fysiske bilag. Man trækker blot en fil eller en e-mail hen på ikonet, slipper, og så kan bilaget gemmes.

Balance kan vise posteringerne bag et beløb

Når man danner en balance på skærmen, og kolonne er en ”postering”, kan man dobbeltklikke på tallet, og så vil Uniconta åbne et posteringsbillede, der viser de poster, som ligger bag posteringerne.

Antal i finans

Benytter man ”antal” i finansposteringerne, dannes der nu primo poster på ”antal”.

EU-salg uden moms

Rapportering til SKAT vedrørende EU-salg, der tidligere hed EU-listesystem. Rapporten er blevet optimeret, så den kun medtager fakturalinjer med momsoperationerne S3 og S4, dvs. det salg, der laves til EU-kunder, og som sælges uden moms.

Nets Betalingsservice

PBS Debitorgruppe kan nu angives i Uniconta (Default = ‘00001’). BetalingsID på Indbetalingskort udsendt af Nets, kan nu defineres i Uniconta. Bruges når FI-advisering er banken og ikke Nets.

Virksomhedens nøgletal

Der er tilføjet et nyt standard dashbord: “Uniconta std. Virksomhedens Nøgletal”. Det kan vise virksomhedens nøgletal, såfremt de korrekte kontotyper er valgt på de enkelte konti i kontoplanen. I standard regnskabernes kontoplan, er der vist et eksempel på, hvilke konti, der er tilknyttet de enkelte kontotyper

Kartotek over egne SMTP-opsætninger

Under debitor/tilpasning skal et firma i dag sættes op sin egen e-mail server, når der skal sendes e-mails. Nu har vi lavet et nyt og mere generelt kartotek under firma/vedligeholdelse til opsætning af disse e-mailafsendere med firmaets egne SMTP-servere. Så skal login, password og andre tekniske ting, kun vedligeholdes ét sted.

Samtidig har nu vi indført et Api (Uniconta.API.System.EmailAPI), som kan benyttes til at afsende egne e-mails med vedhæftede dokumenter via Uniconta serveren.

Godkendelses e-mails sendes fra egen server

I version 83 indførte vi, at en bruger kunne modtage en e-mail fra Uniconta, når der var et fysisk bilag til godkendes. Det afsendes fra Uniconta egen SMTP-opsætning. Med det nye kartotek til opsætning af SMTP-sendere, kan man nu inde i opsætningsbilledet, vælge hvilken opsætning man vil benytte til disse godkendelses e-mail.

Det giver bedre tryghed for virksomheden, og forhindrer at disse e-mails havner i spam-folderen. Generelt kan firmaer jo bedst lide at bruge deres egen e-mail-server til udsendelse af e-mails.

Benyt Outlook til afsendelse af dine e-mails

Overalt i Uniconta, hvor man kan bede serveren om at afsende e-mail, kan man nu klikke af- at man gerne vil have sin lokale Outlook, til at afsende e-mailen. Så vil nu åbne Outlook med den vedhæftede PDF-fil, som vi lige har dannet, samt udfylde Modtager, Emne og Indhold ud fra den opsætning, som man ellers har sat op.

Benyt e-mail til at sende dokumenter til debitorer

Nu er der kommet et tjekmærke på debitorkartoteket, som afgør, om man skal sende e-mails til kunderne. Før skulle faktura e-mail feltet være udfyldt, men nu er det nok, at tjekmærket er hakket af.

Datamanipulation lige ved hånden

Står man i debitoroversigten, og skifter billedet til ”rediger alle”, så vil man, hvis man højreklikker på overskriften over et felt, se, at der er kommet et menupunkt ”Tildel ny værdi”.

Åbner man det, så har man faktisk en ”datamanipulation” på feltet gældende de synlige rækker. Det kan benyttes overalt i Uniconta, hvor listen er i redigeringsmode. Så har man eksempelvis en forkert dato i kladdekladden, så kan den på få klik rettes for alle linjerne.

Alfanumerisk fakturanummer i kreditor

Nu kan man benytte bogstaver i fakturanummer i kreditor. Det vil dog stadig være en kolonne, der viser fakturanummeret, hvor bogstaverne er fjernet, for at være bagud kompatibel, da vi nemlig måtte lave et nyt felt.

Vægt, volumen and kolli på ordren

På en ordre udregner vi nu disse tre ”størrelser”, og opdaterer ordrekortet. Dette skal slås til, da vi nu under præference i firma-menuen har fået ”benyt størrelser”. Hvis det ikke er slået til, så fjernes felterne.

Forbedringer i optællingslisten til lageret

Nu kan man lave en eksport af en optællingsliste til csv-format, og åbne den i Excel. Så kan en medarbejder tælle lageret op, og skrive beholdningen i Excel. Herefter gemmer man filen, og læser den tilbage i Uniconta, hvor forskellen så kan overføres til kladde, og bogføres. Dermed betyder det ikke noget, at nogle varer i mellemtiden er solgt, da Uniconta bogfører forskellen, som står i regnearket.

I optællingslisten kan man også slå en vare op på EAN-nummer. Nu vises alle kombinationer af varianter også, hvor det før kun var dem, som havde en beholdning. I firmamenuen under præferencer, kan man slå fra at varianter udfoldes.

Godkendelse af salgs- og indkøbsordre

Man kan nu under præference opsætte at salgs- og indkøbsordre skal godkendes, før de kan faktureres. Når de godkendes, stemples de med klokkeslæt samt medarbejderen, der godkender ordren.

Batchnumre og lokationer

Nu er der kommet et under-kartotek til batchnumre, så man kan holde styr på hvis et batchnummer ligger på flere lokationer.

Rette faktura

Der er kommet en ret-funktion i fakturajournalen. Nu kan man så rette ”ikke følsomme” felter.

OIOUBL

Der tilføjet følgende to sektioner til OIOUBL faktura dokumentet:

 • BuyerCustomerParty: Varekøber, som i Uniconta er identisk med Leveringskontoen
 • SellerSupplierParty: Sælger samt regningsafsender, som i Uniconta altid vil være de samme informationer, som der står i AccountingSupplierParty, nemlig Firmaoplysninger fra det aktuelle regnskab.

GLN-nummer vil blive indsat som EndPointID (sektion AccountingSupplierParty og SellerSupplierParty), hvis det er udfyldt under Firmaoplysninger.

Andre nyheder

 • Projektnummer kan nu være på over til 40 tegn
 • Der kan nu registreres kørsel på fakturerbare projekter
 • I projekt kan budgetgruppe nu angives på budgetterne
 • Der er vedhæftninger på styklistelinjer
 • Der er nu ikoner for vedhæftninger på ordre, indkøb, tilbud og produktioner
 • Kreditorbetalinger – tilvalg af lang adviseringstekst
 • Der er tilføjet en ny momstype ”K8” med navnet ”Ydelseskøb, Udland (omvendt betalingspligt)”
 • Vi har taget en ny Devexpress (19.2.6) i brug
 • Egne valutakurser har fået 10 decimaler
 • Produktion har nu fået ”udløbsdato”, som overføres til batchnummeret
 • F7 både åbner og lukker visning af fysisk bilag

Share this post

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement