Uniconta Update 85

Frigivelsesdato den 24. maj 2020

AutoBanking – fire funktioner i ét modul

Med update 85 introducerer vi nu Bank Connect, og samler samtidig fire funktioner under ét samlet modul: AutoBanking.

AutoBanking vil fremover dække over Bank Connect, Leverandørsservice, PBS Betalingsservice og SEPA Direct Debit. Selvom vi introducerer Bank Connect, er modulprisen den samme som i dag: Kr. 99,- pr. måned for AutoBanking.

Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Uniconta vil dagligt hente kontoudtog for de konti, der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen.

Læs mere:

Indkøbstillæg kan fordeles efter størrelser

Hidtil er indkøbstillæg blevet relativt fordelt efter varelinjernes indkøbspris. Nu kan man også fordele kosten efter varens vægt, volumen eller kolli.

Indkøbstillæg kan tildeles en bestemt vare

På indkøbstillægget er det nu kommet et valgfrit varenummer. Hvis indkøbsordren indeholder dette varenummer, så vil tillægget kun blive tildelt denne linje.

Faktura fra projekt

Hvis man i projekt vælger hurtigfaktura eller ordre, og danner en faktura, så vil fakturalinjerne nu bliver ført tilbage på projektet, som omkostninger afmærket som ”faktureret”. Herved kan man danne sig et overblik over dækningsbidraget på et projekt, hvor man indrapporterer timer, som løbende skriver en direkte faktura til kunde på ting, som man laver.

Projektfaktura i valuta

Hvis projektet har en valutakode, så konverteres alle beløb til denne valuta, når der dannes en ordre fra projekt, og man kan så fakturere kunden i denne valuta.

Ny dialogboks til faktura

Vi har lavet en ny og mere overskuelig dialogboks i forbindelse med fakturering.

Forbedret opsætning af bankimport

I forbindelse med import af kontoudtog, kan de være svært for en bruger, at få mappet kolonnerne korrekt. Nu kan man i lokalmenuen åbne kontoudtoget, så man visuelt kan se indholdet. Der er nu kommet en ”Feltvælger” over hver kolonne. Så når man kan se en kolonne med ”beløbet”, så skal man blot over kolonnen vælge, at den skal læses ind i feltet ”beløb”.
Så vil Uniconta automatisk sætte ”beløb” til f.eks. kolonne 3, hvis ”beløb” nu er i tredje kolonne.

Valuta i bankkontoudtog

Nu har vi lavet to nye kolonner i bankkontoudtog, så vi kan importere valuta og valutabeløb, i tilfælde af, at transaktionen ikke er af samme valuta som kontoen. Dette valutabeløb kommer med over i kladden, så det kan udligne korrekt på debitor, hvis denne har betalt i valuta.

Prislister kan nu både søge en pris og en rabat

På prislister er det nu kommet et tjekmærke ”Søg både pris og rabat”. Normalt virker søgningen med at den stopper ved første match, og den fundne prislinje kan så både indeholde en pris og en rabat. Når tjekmærket er sat, og prislinje kun har en pris, så søges der videre under rabatgrupper, for at finde en rabat.

Opdater priser på ordre/indkøb

I funktionen masseopdater kan man nu genberegne priserne på en ordre/indkøb. Priserne genberegnes ud fra den samme logik, som benyttes ved indtastning af en ny ordrelinje. Man filtrerer på de ordrer, man vil have genberegnet, og trykker så ”genberegn priser”.

Bogfør rabat på selvstændig konto

På debitor- og kreditorgrupperne er der nu kommet to konti til at bogføre rabat givet/modtaget i forbindelse med fakturering. Omsætning/indkøb bogføres stadig som hidtil, fratrukket rabatten, så moms og omsætning/indkøb stemmer i forhold til hinanden. Men nu kan rabatten konteres på en konto, og modposteres på en modkonto.

Ved ”godkend bilag” kan man tilføje dimensioner

Hvis man vælger at godkende fysiske bilag via profil-menuen, så kan man nu sætte projekt, art, tekst og dimensioner på inden man godkender bilaget.

Debitor og kreditor kan nu køre efter ”saldometoden”

På debitor- og kreditorkortet kan man nu vælge om man vil styre balancen efter åbenpost- eller saldometoden. Hidtil har vi kun haft åbenpost, men ved saldometoden slipper man for at skulle udligne fakturaerne.

Se stykliste fuldt nedbrudt

Nu kan man i stykliste-menuen se en stykliste fuldt nedbrudt, og samtidig simulere det samlede forbrug, ved at man kan angive et ”Antal” af hovedvaren. Listen minder meget om Stykliste-hierarki, men forskellen er bare, at nu viser vi den i en ”standard-liste”, hvor man kan indsætte egne felter, andre felter og lave totaler.

Moms vedrørende opsætning af kassekladde

På kassekladden er der kommet endnu en valgmulighed til, hvordan moms beregnes. Nu kan man vælge, “at der ikke beregnes moms, og hvis der er en momskode, så bruges den beregnede moms ikke, men den indtastede værdi”. Dette er primært til revisorer, der importerer data fra andre regnskaber, hvor momsen er beregnet og afløftet.

Næste og forrige på kartoteker

Når man står i en liste og trykker ”ret”, så kommer man ind til ”kartoteksbilledet”. Der er nu kommet to knapper til at gå til forrige/næste. Så slipper man for at forlade billedet, skifte linje i listen, og så trykke ”ret” igen.

Vi fjerner nu ”overflødige vedhæftninger” i scan e-mail

Når Uniconta modtager en e-mail til indbakken, så kommer der ofte uønskede vedhæftninger med, som eks. logo og nogle filer med endelsen ”txt”. Vi har derfor nu indført følgende regel: Hvis en e-mail indeholder en pdf, så filtrerer vi alt andet fra, som ikke er pdf. Så nu kan man altså ikke i samme e-mail både sende pdf-filer og jpg-filer.

Design din egen hovedmenu

Hele vores layout af hovedmenu ligger i en xml fil. Nu kan man tage en kopi af denne xml fil, og gemme under et nyt navn. Herved kan man strukturere hele hovedmenuen fuldstændig, som man vil. Under firma/brugerrettigheder/administrer brugere, kan man tildele en hovedmenu til en bruger.

Ulempen ved denne metode er, at man jo ikke får nye menupunkter med ved en ny version. Så må man redigere xml filen, og indsætte de nye menuer. Derfor er der stadig brug for ”den gamle metode”, ”Rediger hovedmenu”, hvor man indsætter sit eget menupunkt, som så automatisk flettes ind i vores hovedmenu.

Fjern et faneblad i hovedmenuen for en bruger

Under firma/brugerrettigheder/administrer brugere kan man på en bruger nu fjerne et helt faneblad i hovedmenuen.

”Argumenter” på egne menupunkter

Laver du dit eget menupunkt, så kan feltet ”Argumenter”, nu bruges til at sætte værdier i den kontrol, som kaldes. Argumenterne bygges som ”Navn=værdi;Navn=værdi;Navn=værdi”

 • I alle kladder kan man skrive ”Journal=xxxx” (xxxx er journal id). Så kan man altså lave et menupunkt, som går direkte til kladdelinjerne, uden først at se oversigten over kladder.
 • I alle kontroller kan man skrive ”Filter=Property1:filterværdier1; Filter=Property2:filterværdier2”. Disse filtre vil så blive påtvunget i listen, og kan ikke fjernes med ”ryd filter”

Vi arbejder på at mange andre kontroller vil få disse parametre.

Sprog i egne rapporter

I menuen i rapportgeneratoren under ”ret” kan man nu tildele en rapport et sprog. Man kan også nu benytte @labels i egne rapporter. Via det nye ”Argumenter” kan man i argument til at køre en rapport, skrive ”Language=xxxx”.

Andre nyheder

 • Vi har lavet ”Sammenlæg to Lagersteder” og ”Sammenlæg to placeringer”
 • På vedhæftninger er der nu kommet et felt, ”ændret den”, så man kan se, hvornår dokumentet på vedhæftningen er opdateret
 • På styklister kan man indsætte felterne ”Vægt”, ”Volume” og ”Kolli”
 • På en stykliste er der nu kommet ”Vis på plukliste”. Før fulgte pluklisten ”vis på følgeseddel”, men nu har den fået sit eget felt
 • ”Tilføj variant” er nu kommet på hurtigfaktura. Den findes på ordrelinjerne
 • Leveringsbetingelser er nu kommet på leveringsadresser
 • I projekt har ”reguleringer” fået sin egen sum på projektkortet
 • Hvis en projekttransaktion ikke er fakturérbar, så sættes salgspris til 0
 • Nyt projekt-tekstfelt i kassekladden, som er 1.000 tegn langt, og som overføres til projektposteringen
 • ”Husk mig” ved login gemmes nu i Windows/Kontrolpanel/Styring af legitimationsoplysninger, hvor Microsoft selv også gemmer password som f.eks til Outlook og Skype
 • E-mails afsendt via ”EmailManager”, viser nu afsender som ”rigtig afsender” på e-mailen.
 • Når serveren danner en pdf, så giver vi den et hemmeligt password for editering, så den ikke bare kan editeres. Det kan sikkert knækkes af dem, som kan sådan noget, men vi tænker, det er bedre, end at den ikke bare ligger pivåben for editering
 • Som tidligere udmeldt, kræver vi nu minimum at .NET Framework 4.6.1 er installeret.

Share this post

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement