Uniconta Update 86

Frigivelsesdato: Søndag den 20. september 2020

Flere ordrer kan indgå på samme faktura (salg og indkøb)

Nu kan der indgå flere ordrer på en faktura. Når fakturaopdateringsboksen åbnes, er det muligt at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen. Det vises kun ordrer fra samme debitor eller kreditor. De linjer der inkluderes fra de valgte ordrer, følger samme kriterier for fakturering, som hvis ordren blev faktureret alene. På lagerposterne vil der stå det ordrenummer, fakturalinjen stammer fra.

Vælg batchnummer fra lagersted

Når man ved indtastning af ordrelinjer, vælger at tilknytte et batch, vil vi nu vise alle de lagersteder, et batch ligger på, og så kan man vælge det lagersted, man ønsker.

Foto på varianter

Fra version 83 har man kunne tilknytte et foto på en vare. Nu kan man via ”variant detaljer” også tilknytte et foto på varianten. Bemærk, hvis hovedvaren ikke har tilknyttet et foto, tjekker Uniconta ikke, om varianten har et foto.

Drag & drop i indkøb

I lokalmenuen ”fysisk bilag” i ”indkøbsordrer”, kan man nu aktivere ”Drag & drop”. Derefter kan man lægge et fysisk bilag ind på indkøbsordren, og så vil den automatisk blive tilknyttet indkøbet, og blive gemt i ”fysisk bilag, indbakken”.

Drag & drop andre steder

Samme drag & drop-funktion af bilag som i indkøb, er også kommet i klassekladden, bankafstemning og i rapporten ”posteringer”, hvor man kan tilføje et fysisk bilag efter, at posten er bogført.

Ny vedhæftningstype: WWW

Vi har lavet en ny type for dokumenter og vedhæftninger: WWW. Når WWW er udfyldt, skal man udfylde ”URL”, og så vil vi på knappen ”vis” åbne dette website i browseren.

Rigtig mange leverandører har en webside, der har et billede og forklaringer omkring et produkt. Nu kan man så benytte ”vedhæftninger” til at henvise til disse websider.

WWW på varekartoteket

På varekartoteket kan man sætte op hvilken vedhæftning, der har WWW, som vi kender det fra foto. Herved kan man hurtigt gå til WWW for varen.

CVR på debitor

Vi benytter nu websitet https://ec.europa.eu/ til, at tjekke om et CVR-nummer er korrekt.

Rapporter til at vise følgeseddellinjer

Vi har nu lavet 2 nye rapporter: en til debitor følgeseddellinjer og en til kreditor.

Åben post kan tilrettes

Når man benytter F8 i kassekladden eller bankafstemning, kan man nu redigere den åbne post, ligesom man kan, hvis man havde valgt posten i det normale åbenpostbillede.

Send e-mail fra CRM

Nu kan man sende e-mails fra CRM-modulet. I forvejen kunne man opbygge e-maillister, og nu kan man så også sende den. Når en e-mail sendes, kan Uniconta automatisk oprette en opfølgningsaktivitet.

”Godkend bilag” har fået påmindelse

Uniconta sender nu automatisk en e-mail til de personer, som ikke har godkendt deres bilag. Vi sender kun en e-mail per person, men e-mailen vil indeholde en liste af alle de bilag, som ikke er godkendt, samt et link til at godkende bilaget. I firmakartoteket skal man sætte op hvilke ugedage, man vil have Uniconta til at sende en påmindelse til medarbejderne.

Auto gem

Har man auto gem slået til på sin profil, så gemmer Uniconta nu automatisk, når man klikker væk fra Uniconta.

Ny hotkey, +

Denne hotkey er lig , og . Dvs at den forlader feltet du står i, og går til samme felt linjen under. Normalt vil man bruge til dette, men står man i et felt som ”kontonummer” og man har en dropdown, så vil bevæge sig i dropdownlisten. Denne nye hotkey er god til bankafstemning, hvor man skal udfylde kontonummer på en række linjer. Nu kan man taste kontonummeret, trykke +, og så hopper man til samme felt i næste linje.

Print

Ved print har vi nogle muligheder for at vælge skrifttype og størrelse. Nu er der også kommet ”linjeafstand” og ”antal linjer”, samt om man ønsker et gitter. Disse indstillinger er nyttige, hvis man ønsker at afsætte plads til at skriver noter på udskriften, så som ved en optællingsliste.

OIOUBL via NemHandel

Der kan gratis sendes OIOUBL-faktura via NemHandel. Det er en opsætning under Firmaoplysninger.

Bank Connect

Der kan nu tilknyttes flere Uniconta regnskaber til samme Bank Connect aftale.

Kontoudtog vil som standard blive indlæst i Bankafstemningen. Der vil nu også, være mulighed for at få indlæst kontoudtoget direkte i en bogføringskladde.

Uniconta kan læse følgende formater fra banken:

 • CAMT.053 indeholder posteringer End Of Day, disse modtages typisk dagligt næste morgen
 • CAMT.054 indeholder adviseringer ”i løbet af dagen” + evt. Fi-adviseringer. Udtrækket kan bestilles til én eller flere gange i løbet af dagen f.eks. hver 2. time. Denne opsætning foretages i banken.

Kasserabat via kassekladden

Når en faktura registreres i kassekladden og betalingsbetingelser har kasserabat eksklusiv moms, så regnes kasserabatten nu rigtigt ud.

Multivalg på enum i bruger defineret felt

Når man opretter et brugerdefineret felt, så kan man slå ”multivalg” til. Så kan feltet tildeles flere værdier fra listen, som man kender det fra interesse og produkt i CRM-modulet.

Tabel type for brugerdefineret tabel

Hastigheden på en søgning i SQL afhænger af, om et felt er med i index eller ej. Vi har nu oprettet en ny underliggende SQL-tabel til brugerdefinerede tabeller, hvor vi har et prædefineret felt – ”Dato”, som indgår i index. Når man opretter en brugerdefineret tabel, kan man vælge ”Base tabel type”, og her vi her har ”Standard” og ”Transaktion”.  ”Transaktion” er den nye som har index på ”MasterRow, Dato”. Har man allerede en tabel med data, som er ”Standard”, og vil skifte til ”Transaktion”, så skal man eksportere sine data, slette alle rækker, skifte tabeltype og så importere igen.

Andre nyheder

 • Varegruppen har fået ”Projektart”. Hvis varen ikke har en projektart, så benytter vi den fra varegruppen
 • ”Projektopgave” har fået feltet ”Beskrivelse” samt brugerdefinerede felter
 • Time Igangværende arbejder kan vise kostværdi
 • Time planlægning på uge niveau
 • Hvis man kører med egne bilagsnumre i kassekladden og bilaget ikke stemmer, så vises det med rødt i simuleringen
 • Debitor-/kreditorposterne har fået ”faktura” i menuen, så man nu let kan finde fakturaen bag posten
 • Udligningsfunktionen er forbedret, så det nu er muligt, at udligne flere åbne posteringer på én gang
 • På prislister er der et tjekmærke, som afgør om Uniconta skal søge i discountgruppe før varegruppe
 • I Betalingsservice og Leverandørservice er der en ny parameter: ’Benyt debitorkonto som mandat-id’
 • OData har nu metoder til at hente dokumentet på vedhæftninger og fysiske bilag
 • Vi har opgraderet til nyeste Devexpress 20.1.7
 • Webvisning i Uniconta bruger nu Edge (WebView2), som er defineret i .NET 4.6.2. Derfor kræver Windows klienten nu minimum .NET 4.6.2
 • Importværktøjet kan nu genkende SKR, NKR og DKR som valuta, og lave dem om til SEK, NOK og DKK
 • Importværktøjet kan nu importere en tysk e-conomic
 • Ny property ”CountryName”, som skriver “UnitedStates” som “United States”, etc.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement