Uniconta Update 87

Frigivelsesdato: Den 21. marts 2021

Klik på nedenstående modul for beskrivelse af nyhederne.
indholdsikoner_u-bg_Oekonomi

Økonomi

Nu er der kommet 3 nye funktioner til at ændre på et bogført bilag: ”Tilføj moms”, ”Fjern moms” og ”Ændre debitor/kreditor”. Desuden har vi tilføjet en funktion, til at kopiere et bilag over i kladden, hvor man så kan vælge at ændre dato, tekst og fortegn. Funktionen ”Ændre debitor/kreditor” kan f.eks bruges, hvis man har bogført en indbetaling på en forkert debitor, så kan man meget let rette den til en anden debitor, hvor Uniconta så ophæver udligningen på den forkerte debitor, sletter posten og derefter danner den på den rigtige debitor, samt eventuelt lukker betalingen.

Det betyder samtidig, at alle funktioner til redigering af en bogført postering er samlet under ét nyt menupunkt i topmenuen: Rediger postering

Det kan være, at man starter med Uniconta med kun én dimension. Senere opretter man så dimension nummer to, og nu vil man gerne både have begge dimensioner udfyldt på de eksisterende poster. Under finans/vedligeholdelse/dimensioner kan man her køre konverteringer, der konverterer en vilkårlig kombination af dimensioner til en anden vilkårlig kombination af dimensioner.

Intrastat er opdateret med det udvidede filformat som bliver obligatorisk fra januar 2022.
Det bliver fremover et krav at angive:

 • Oprindelsesland (det land hvor varen er fremstillet)
 • Varemodtagers momsnummer

Der udlæses formatet Multi Excel, som herefter kan uploades til IDEP.web.
Det er kommet et nyt felt på varetabellen til angivelse af supplerende enhed.

 • Man kan skifte mellem combobox-felter med mellemrumstasten. finans/debitor/kreditor i klassekladden
 • I balancer, hvis fra-datoen er lig regnskabsårets start, så kan man vælge om man vil have primo posterne med
 • Fakturajournalen har nu datoer for afsendt via e-mail og afsendt via OIOUBL
 • Fakturajournalen har nu et tjekmærke for ”Fejl ved afsendelse”
 • Momsopgørelsen viser nu momskode fra kontoplanen, så man let kan se om der er afvigelser
 • Betalingsbetingelser har fået løbende måned på kasserabatten
uniconta_ikoner_u-bg_bankafstemning

Anlæg

 • Anlægsmodulet har fået ”Tilbageført afskrivning”, som vises i en separat sum
 • Første afskrivning tager nu hensyn til ”skæv” indkøbsdato
indholdsikoner_Debitor

Debitor og Kreditor

Når man opretter en kreditor, kan man vælge at udfylde feltet ”Debitor”. Så vil debitor og kreditor dele transaktionerne, så man kan udligne en kreditorfaktura med en debitorfaktura.

I kreditoroversigten vil kreditor stå med saldo 0, da saldoen nu kun optræder på debitor. I lokalmenuen for denne kreditor kan man dog godt vælge ”posteringer” og ”åbne posteringer”, hvor Uniconta så viser posterne fra debitoren.

I kreditor rapporter er disse poster ikke med.

I betalingsforslag vil Uniconta også vise poster fra debitor, hvis saldo er negativ, og man skylder debitor penge. Har man allerede oprettet kreditor, er det ikke nok bare at udfylde feltet ”Debitor”. Så skal man i kreditor/vedligeholdelse vælge at slå kreditor sammen med debitor. Når menupunktet køres, så vil posteringer, der allerede er lavet på kreditor, blive flyttet over på debitor.

Vi har allerede slutrabat-% på debitor, og nu har vi også lavet ”Linjerabat-%”, som så indsættes på ordrelinjen, når man danner en ny linje. Værdien kan overskrives.

Uniconta kan nu modtage dokumenterne Faktura og Kreditnota (EAN-faktura) via Nemhandel-netværket. Fakturaen indlæses direkte i Fysisk bilag (indbakke), og informationerne i OIOUBL fakturaen læses og indsættes i de respektive kolonner. Er der indlejret bilag i OIOUBL fakturaen, vil de blive sammenlagt i en kuvert.

Fakturaen kan herefter overføres til en Bogføringskladde eller til Indkøb, hvor der vil blive oprettet en Indkøbsordre med linjer fra OIOUBL fakturaen.

Det er også muligt at ’trække’ OIOUBL-fakturaer ind i den fysiske indbakke.

PS! Denne funktion slås til under AutoBanking.

Man kan skifte mellem combobox-felter med mellemrumstasten.  Eks. finans/debitor/kreditor i klassekladden.

indholdsikoner_Debitor

Debitor og Salgsordre

Det er nu muligt at simulere salgsordre og hurtigfaktura ved hjælp af F7. Det viser hurtig totalbeløbet.

indholdsikoner_Debitor

Debitor

I pdf’en for kontoudtog, rente og rykker er der nu kommet et link til at få vist fakturaen.

Der kan nu tilknyttes en fakturaserie til den enkelte debitorgruppe, således at alle fakturaer til kunder i denne debitorgruppe tildeles fakturanumre fra denne nummerserie i stedet for standard nummerserien til fakturaer.
Det er f.eks. et krav, at hvis en dansk virksomhed moms-registreres i England pga. de nye brexit-regler, så skal alle fakturaer bogført med engelsk moms faktureres med en fortløbende fakturanummerserie. 

Læs mere om Uniconta og Brexit: Uniconta og Brexit

Pga. Brexit er der på Debitorkartoteket og under Firmaoplysninger tilføjet et EORI-felt

Feltet bruges, når danske virksomheder skal fakturere virksomheder i England, hvor det er et krav, at modtagerens EORI-nummer og virksomhedens eget EORI-nummer fremgår af fakturaen.

Læs mere om Uniconta og Brexit: Uniconta og Brexit

Alle afsendte fakturaer via e-mails eller OIOUBL vil nu blive registreret i en log. Loggen kan åbnes fra Fakturajournalen, Debitor og hovedmenuen. To nye felter i fakturajournalen vil informere om, der er sket fejl i afsendelsen. Herefter kan man åbne loggen, for at se årsagen.

Mulighed for opkrævning af fakturaer, som ikke findes i fakturajournalen. I den forbindelse er der kommet en ny skabelon under Betalingsformater.
Nye parametre til skabelonerne, som kan bruges til at skjule nul for antal og beløb.

 • På debitor kontoudtog kan man nu vælge ”kun forfaldne” poster
 • Kontoudtog viser nu forfalden saldo i forhold til ”til-datoen”
indholdsikoner_u-bg_Kreditor

Kreditor

 • På kreditor kontoudtog kan man nu vælge ”kun forfaldne” poster
 • På kreditor kan man nu vælge ”Ingen”, så vil disse poster ikke komme med i betalingsforslaget
 • Kreditor har fået feltet GLN-nummer, som kan bruges ifm. modtagelse af OIOUBL
 • Kreditorfeltet betalingsreference i betalingsforslaget benytter ny systemnummerserie, der starter fra 100.000
 • Kreditor har fået de samme CRM-felter som Debitor
indholdsikoner_u-bg_Ordre

Salgsordre

På ordrelinjerne kan man nu trække et søgefelt ind, hvor man kan taste kundens varenummer. Så søger Uniconta i ”varenavne grupperne” for at finde dette varenummer, som kundens varenummer. Finder Uniconta nummeret, så udfyldes varenummer og variant. Det nye felt er kun et søgefelt, og gemmes altså ikke.

Vælger man denne mulighed, så vil afgiften kun optræde én gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift.

 • Hvis man ændrer leveringsdatoen på ordrehovedet, ændres datoen på linjerne automatisk
 • Ordre har fået feltet ”Leveringsdato bekræftet?”
 • Ordre har fået feltet ”Projekt-opgave”
 • På ordre-, tilbuds-, indkøbs- og produktions-linjer har vi en ”Varereference”. Her er det kommer 2 nye menupunkter: Varens notat og Varens Vedhæftninger.
indholdsikoner_u-bg_Lager

Lager

 • Mange nye enheder på lageret
 • Rumfang, vægt og volumen på lagerkortet har nu fået 6 decimaler
Logistics icon

Logistik

Vi har nu fået leveringsdato på listerne med reservationerne. Denne dato bruges så på de 2 næste rapporter. I dette billede kan man nu også hoppe med F6 til ordrerne.

På genbestillingslisten kan man nu afgrænse på leveringsdatoen, så man f.eks. ikke får behov/leveringer med, som ligger langt ud i fremtiden.

Vi har udviklet en ny rapport i Lager: Behovsprofil. Rapporten er er opdelt i perioder efter eget valg, og vil så for hver periode vise planlagte afgange/tilgange. Man kan flippe mellem af få vist Bevægelser/På lager.

Under firma/slå funktioner til/fra kan man slå til, at man kan have en stykliste per variant. I lagerkartoteket skal man vælge ”Varevarianter” eller ”Variant detaljer”. Her vil man så få vist styklistemenuen, hvor man kan oprette en ny stykliste for den givne variant.

På ordrelinjerne kan man nu trække et søgefelt ind, hvor man kan taste kundens varenummer. Så søger Uniconta i ”varenavne grupperne” for at finde dette varenummer, som kundens varenummer. Finder Uniconta nummeret, så udfyldes varenummer og variant. Det nye felt er kun et søgefelt, og gemmes altså ikke.

Vælger man denne mulighed, så vil afgiften kun optræde én gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift.

Lager/Rapporter/Posteringer, har fået ”Marker lagertransaktioner” ligesom vi har inden på ordrelinjerne. Herved kan man enten ophæve afmærkninger eller afmærke lagertransaktioner. Så hvis man glemte at afmærke i ordrelinjerne og har opdateret fakturaen, så kan man senere afmærke her.

Afgift linje har fået Fra-Dato og Til-Dato samt et afkrydsnings-felt ”leverings dato”.  Kryds i feltet, så kigger vi på leveringsdatoen ellers på fakturadatoen.

indholdsikoner_u-bg_Projekt

Projekt

Nu kan man tilknytte medarbejdere til projekter, så disse medarbejdere kun ser de projekter, de er med i. Det nye menupunkt hedder ”Mine Projekter”, og skal slås til i Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Listen over ”Mine projekter” kan vedligeholdes både på projektet og på medarbejderen.

 • Ved projektfaktura overfører vi nu projektnummer til finansposterne
 • Projekt kan nu danne en faktura med posteringer med en bestemt opgave
 • Time Planlægning har nu mulighed for at hente sidste års realiserede tal
 • Igangværende arbejder har fået to nye kolonner: Timer (bogførte timer) og Produktion (de timer der arbejdes ekskl. interne typer som ferie, sygdom etc.). Der også mulighed for at gruppere på opgave
 • Godkend timeregistrering i Time har også fået kolonnen Produktion, og den nuværende kolonne Registrerede timer viser nu de timer, som registreres for at opfylde normtid med undtagelse af linjer med negativ overtid/flextid
 • Mange steder i ”Time” brugte vi dags dato som default. Nu bruges system-datoen.
uniconta_ikoner_u-bg_tandhjul

Generelt

Under ”Bank” i firmaoplysninger kan man nu udfylde MobilePay telefonnummer. Når det er udfyldt, så vil der på kontoudtog, rente og rykker komme et link til at betale via MobilePay.

Nu har denne opsætning fået vedhæftning og notater. Vedhæftningerne sendes med ud med e-mailen. Det er speciel brugbart i CRM, hvor man benytter denne opsætning til at lave e-mail-udsendelser.

Når e-mail systemer er sat op til at videresende en e-mail, så vil feltet ”til” stadig indeholde den oprindelige modtager. Når Uniconta modtager en e-mail i indbakken, så kigger vi på, hvad der står i feltet ”til” og ”cc”.

Hvis vi ikke her kan se scan-e-mailen, så kan vi ikke gemme det fysiske bilag. Nu har vi på firmakartoteket oprettet et felt: ”E-mail, videresendt til indbakken”, hvor man kan indtaste den e-mail, som man oprindelig sender til, og videresende fra. Så når vores server ikke kan finde ”scan-e-mail” i ”til” eller ”cc”, så kigger vi på, om ”til” eller ”cc” matcher denne e-mail i det nye felt i firmakartoteket.

Læs mere:

Mange vælger at slå alt til i firma/slå funktioner til/fra, og alligevel ikke bruge funktionerne. Nu vil vi hver søndag tjekke om man har slået en eller flere af nedenstående funktioner til, men som ikke bruges, så vil det blive slået fra. Fordelen ved at slå funktioner fra er, at menuerne bliver mindre, samt at Uniconta ikke kalder serveren for at hente data.

Det drejer sig om: Enheder, afgifter, batch, lagersteder og lokation, varianter, varenavnegrupper samt Projekt-opgaver.

Version 87 er den sidste version med Silverlight. Fremover henvises til, at Uniconta er en Windows App, der skal afvikles på Windows.

Læs mere: Uniconta på Mac

 • På højre musetast kan man nu vælge ”kopier linje” og ”kopier felt”. Før var der kun ”kopier linje”
 • Medarbejder har fået to nye felter. ”Privat mobil” og ”Privat email”
 • To-faktor login med Azure. Læs mere: Azure Authentication in Uniconta

Devexpress: Version 87 kører på Devexpress version 20.1.8

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement