Uniconta Update 89

Frigivelsesdato: Søndag den 22. maj, 2022

Klik på det enkelte modul, for en beskrivelse af nyhederne

indholdsikoner_u-bg_Oekonomi
Økonomi

Ofte besværliggøres bankafstemning når banken trækker gebyrer, så indbetaling ikke stemmer overens med den faktura, som den skal udligne. I finans/tilpasning/gebyrer er der nu kommet et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så nu kan man under bankafstemning angive en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket. Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.

Hvis man betaler en kreditor i valuta, og så senere indlæser banktransaktionerne, er der ofte en kursdifference mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs banken har brugt. Det gør bankafstemningen kompliceret. Nu gør man blot det, at man afmærker de 2 poster på henholdsvis banken og finansposteringen, og trykker på ”Udlign difference”. Så vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afmærkningen, som nu vil gå i nul. Hvis der ikke indgår valuta i udligningen, så vil Uniconta i stedet øredifference.

I hovedkartoteket for Anlægsaktiver, er der nu en funktion til salg af et anlægsaktiv. Den vil danne posterne i en kassekladde, som så kan bogføres.

I indbakken kan man nu se, om et bilag er kommet ind før. Uniconta ser på om kreditorkonto og fakturanummer har været brugt før. Dels har man en lokalmenu, som kan vise dubletterne, og ved overførelse til kladden, så kontrolleres også for dubletter, hvis kladden er sat op til at tjekke for om fakturanummeret eksisterer.

Hvis man ændrer Debitor/Kreditor konto på en bogført finanspostering, og posteringen er en faktura, så ændres kontoen også på fakturaen.

Når et fysisk bilag tildeles projektnummer, så vil den ansvarlige på projektet blive overført som godkender 1 på det fysiske bilag.

Såfremt revisor har adgang til et Uniconta regnskab, så er det muligt for revisor at printe balance med revisors logo, Navn, MME-nummer og andre revisorrelaterede oplysninger.

Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:

 • Kontooverførsel
 • SEPA
 • Bank Giro
 • Bank Giro med OCR
 • Plus Giro
 • Plus Giro med OCR

Regulatorisk rapportering er tilføjet i betalingsformaterne ISO20022_SE og ISO20022_NO. Det er et krav i Norge og Sverige for SEPA og Cross border betalinger, som overstiger henholdsvis 150.000 SEK eller 100.000 NOK. Der er tilføjet følgende to felter (Rapportering kode og Rapportering tekst) i Betalingskladden til at understøtte rapporteringen.

 • Nyt felt på kontoplanen ”Kommentar”, som også vises i Afslutningsarket
 • I opsætning af Afslutningsarket kan man nu afgøre om momskoderne fra kontoplanen skal indsættes som standard
 • Når man tilføjer en konteringsregel i bankafstemning, kan man nu tilknytte dimensioner
 • I Balancer er der nu funktioner til at ændre dato på alle kolonner. Læs mere her
 • I Balance-Skabeloner kan man nu kopiere en skabelon fra et andet firma
 • I oversigten over ”alle firmaer” og i ”skift regnskab”, kan man nu se ”Antal linjer i Indbakken”, ”Sidste bogføring” og ”Sidste bankpostering”
 • Modkonti, som findes i kassekladde, bank og fysisk bilag kan nu understøtte valuta. De har samtidig fået Projekt-felterne med
 • Hvis man overfører fra bank til kladde og ændre beløbet i kladden, så fjernes markeringen til banken (Hotfix 19. august)
 • Øredifferencen lægges til kasserabatten (Hotfix 8. september)
  Det er nu muligt at slette bilag, hvis mappen ikke er selve indbakken, men en undermappe. (Hotfix 8. september)
uniconta_ikoner_u-bg_bank
AutoBanking

Nordea en nu blevet en del af vores AutoBanking modul. Vi kan nu tilbyde de vores kunder, der benytter Nordea som pengeinstitut, at de hver morgen automatisk får indlæst kontoudtog direkte ind i bankafstemningen. Den samme service, som vores Bank Connect kunder har.
Note: planen er, at samme service for Danske Bank kommer i version 90.

Vi tilbyder nu afsendelse/modtagelse af fakturaer via PEPPOL-netværket. Det bliver en funktion, der skal aktiveres under Firma.
Det kan opsættes på den enkelte debitor, om de modtager OIOUBL eller PEPPOL.

 • Leveringsdato vil nu blive håndteret, som beskrevet i Unipedia her under ‘Afløftning af informationer’ (Hotfix 28. september)
 • Lagersted og lokation opdateres fra lagerkortet ifm. indsættelse af ordrelinje, hvis de er aktiveret (Hotfix 28. september)
 • En evt. værdi i BuyerCustomerParty.SupplierAssignedAccountID vil blive brugt til at fremsøge debitor, hvis der findes flere debitorer med samme EndPointId (GLN-nummer/CVR-nummer). Læs mere her under ’Modtagelse af Ordre’ (Hotfix 28. september)
indholdsikoner_Debitor
Debitor

Man kan nu lægge budgetter ind på kunder. Det skal slås til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.  Lægger man budgetter på sine debitorer og angiver ”Medarbejder”, kan disse ses i lokalmenuen på en medarbejder. Der er rapporter til at holde budgetterne op mod realiserede tal. De realiserede tal læses fra fakturahovedet.

I debitor vedligeholdelse, kan man nu kører en kørsel, der vil opdatere adresserne efter opslag i CVR-registret. Først vises de nye adresser, og her kan man så fjerne dem, som man ikke vil have opdateret, og derefter trykke ”opdater”.

Vi tilbyder nu afsendelse/modtagelse af fakturaer via PEPPOL-netværket. Det bliver en funktion, der skal aktiveres under Firma. Det kan opsættes på den enkelte debitor, om de modtager OIOUBL eller PEPPOL.

I API’et til fakturering kan man nu angive flere ”betalingskonti”. Benytter man Uniconta med et kasseapparat, så kan betalingen af købet konteres på flere konti med tilhørende beløb.

Der indsættes nu som standard Debitorkontonummer i feltet SupplierAssignedAccountID i sektionen AccountingCustomerParty. Læs mere her under afsnit Leverandør kontonummer (Hotfix 28. september)

indholdsikoner_u-bg_CRM
CRM

Når man danner en e-mail liste, kan man nu søge i fakturalinjer, og på baggrund af hvad kunden har købt, afgøre om denne skal med i e-mail listen. Der er filtre i menuen til at filtrere på varekartoteket og fakturalinjerne.

indholdsikoner_u-bg_Ordre
Ordre

På Abonnentsordre forbliver linjerne på ordren efter fakturering. Nu er der kommet et felt på ordrelinjerne ”Slet linje”, som vil tvinge linjen til at blive slettet efter fakturering. Herved kan man nu på faste ordrer blande faste ordrelinjer, og ordrelinjer, der kun skal faktureres en enkelt gang.

Når man kopierer en ordre, kan man nu vælge om der skal dannes en ny ordre, eller om linjerne skal kopieres over til en eksisterende ordre.

Man kan nu sætte et andet betalingsformat på sine ordrer i forhold til, hvad der står på Debitor/Kreditor.

I API’et til fakturering kan man nu angive flere ”betalingskonti”. Benytter man Uniconta med et kasseapparat, så kan betalingen af købet konteres på flere konti med tilhørende beløb.

 • Leveringsdato vil nu blive håndteret, som beskrevet i Unipedia her under ‘Afløftning af informationer’ (Hotfix 28. september)
 • Lagersted og lokation opdateres fra lagerkortet ifm. indsættelse af ordrelinje, hvis de er aktiveret (Hotfix 28. september)
 • En evt. værdi i BuyerCustomerParty.SupplierAssignedAccountID vil blive brugt til at fremsøge debitor, hvis der findes flere debitorer med samme EndPointId (GLN-nummer/CVR-nummer). Læs mere her under ’Modtagelse af Ordre’ (Hotfix 28. september)
indholdsikoner_u-bg_Kreditor
Kreditor

I kreditor vedligeholdelse, kan man nu kører en kørsel, der vil opdatere adresserne efter opslag i CVR-registret. Først vises de nye adresser, og her kan man så fjerne dem, som man ikke vil have opdateret, og derefter trykke ”opdater”.

Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:

 • Kontooverførsel
 • SEPA
 • Bank Giro
 • Bank Giro med OCR
 • Plus Giro
 • Plus Giro med OCR

Regulatorisk rapportering er tilføjet i betalingsformaterne ISO20022_SE og ISO20022_NO. Det er et krav i Norge og Sverige for SEPA og Cross border betalinger, som overstiger henholdsvis 150.000 SEK eller 100.000 NOK. Der er tilføjet følgende to felter (Rapportering kode og Rapportering tekst) i Betalingskladden til at understøtte rapporteringen.

indholdsikoner_u-bg_Indkoeb
Indkøb

Når man kopierer et indkøb, kan man nu vælge om der skal dannes et nyt indkøb, eller om linjerne skal kopieres over til et eksisterende indkøb.

Man kan nu sætte et andet betalingsformat på sine indkøb i forhold til, hvad der står på Debitor/Kreditor.

Logistics icon
Logistik
 • Nu opdaterer Uniconta også kostpriserne på Projekttransaktioner. Under firmaoplysninger kan man nu afgøre om efterberegningen skal foretages per Lagersted, Lagersted/Placering eller kun på varenummer
 • Nu opdateres lagerkortet ikke med sidste kostpris, når der er er lagersteder og variant. (Hotfix 19. august)

I opsætningen kan man afgøre om negativt lager kun skal virke på varenummer eller på varenummer/lagersted. Negativt lager tjekkes nu også fra lagerkladden. Det er således kommet en opsætning på kladden, hvor man kan slå fra om der tjekkes for negativt lager for den pågældende kladde.

Ændre Lagersted/Placering på lagerposterne kan nu gøres for en liste af poster

Flytning i lagerkladde på Batch tjekker ikke for længere negativt lager.

Det skyldes at en flytning ikke tager varer ud af lageret, men flytter rundt på noget, som måske allerede er gået i negativ (Hotfix 1. september)

indholdsikoner_u-bg_Projekt
Projekt

Vi har udbygget vores planlægningsmodul med en grafisk kalenderkomponent. Det er en kalender over alle medarbejdere og deres opgaver. Det giver et overblik over opgaverne, og hvordan de fordeler sig på medarbejderne samt i hvilke perioder, de er planlagt. I kalenderen kan der oprettes nye opgaver, rettes eller flyttes opgaver til nye perioder eller en anden medarbejder. Kalenderen minder meget om det, man kender fra Microsoft Outlook.

Læs mere: Kalenderplanlægning

 • Opret budget på basis af realiserede poster er ikke længere begrænset til 2.000 projekter (Hotfix 19. august)
 • Enheden på lønarter skal ikke længere være timer. Den tilhørende projektart skal stadig være arbejdsløn. (Hotfix 19. august)
 • Priser på budgetlinjer hentes nu via prismatrix som det kendes fra Timekladden (Hotfix 28. september)

Aconto er tilføjet til filter. Projekter kommer med på listen, hvis IGV-saldo <> 0 eller Aconto <> 0 (Hotfix 28. september)

Lokal cache med Medarbejdersatser vil fremover opdateres hver gang man åbner Projektkladden. Det betyder, at man får de senest opdateret medarbejdersatser til rådighed, i det øjeblik man åbner en projektkladde. (Hotfix 7. oktober)

Start/Stop som vi har i Uniconta Assistant app til at måle forbrugt tid på et projekt, er nu også kommet i Windows klienten. Ved stop gemmes der projektlinjer i projektkladden med den forbrugte tid.

Læs mere her

 • ”Mine projekter” er nu indarbejdet i Timekladden
 • Udvidelse af funktionaliteten i nul-faktura. Læs mere her
 • Lokalmenu i Projekt har fået ”Kontakter”
 • Udskift fysisk bilag på bogførte bilag udskifter nu også i Projekt
 • Personlig menu i Timekladde. Læs mere her
 • Kopier tilbud til Projektfaktura forslag. Læs mere her
uniconta_ikoner_u-bg_tandhjul
Generelt

Vi har udviklet vores egen App til Mobilen for at understøtte To Faktor Login. Den fungerer stort set ligesom Nem-Id. Efter login på Uniconta skal man bekræfte login på sin mobil. Dette glæder for alle typer af login. To Faktor Login aktiveres ved at downloade Uniconta Authenticator App’en, og så aktivere To Faktor Login. I Windows klienten i ”min Profil” kan man deaktivere To Faktor Login.

Under ”Tildel brugerrettigheder” kan man se om brugeren har aktiveret To Faktor Login.

I topbaren er der kommet en stjerne, som indeholder brugerens egne favoritter. Står man på et menupunkt i hovedmenuen, kan man højreklikke og vælge ”tilføj til favoritter”. I værktøjsmenu kan man under ”Menu” redigerer favoritmenuen og lave undermenuer. Favoritmenu gemmes per bruger og er ens i alle regnskaber.

Man kan nu zoome ind og ud i list-billeder, ved at holde Ctrl-tasten nede, og så bruge hjulet på musen.

Næsten alle større opdateringer i Uniconta foregår i baggrunden på serveren. Nu kan man få en besked, når et opdateringsjob er afviklet. Det kan være yderst anvendeligt for integrationer at få en besked, når f.eks. der er dannet en faktura.

Nemhandel-integration (OIOUBL) blev opgraderet til nyeste version i servicevinduet den 6. marts 2022. Det er nødvendigt, for at kunne understøtte MitID erhverv, som frigives senere på året.

Uniconta har fået en ny browser til visning af nyheder på startsiden: dotNetbrowser (chromium.exe)

 • I Partner Plugin billedet kan man nu se hvor det anvendes
 • Log af felter, der er ændret på stamdata, tager nu brugerfelterne med i loggen
 • I Klient/Server sporing i firmamenu kan ejeren nu se alle brugere i sit regnskab
 • Følgende felter kan nu have 4.000 tegn
  • Notat: Tekst
  • Bemærkning på Ordre/Indkøb/Tilbud/Produktion
  • Projekt:Beskrivelse
 • På egne tabeller, hvor der er valgt ”Vedhæftninger”, vises nu vores små ikoner
 • I vedhæftninger kan man nu udskifte dokumentet
 • Udvidet funktionalitet i Pivottabeller i Windows klienten. Læs mere her
 • Ny devexpress version. 21.2.7
 • Common.DLL udgår og skal ikke længere inkluderes i Visual Studio projekter. Kun Uniconta.WindowAPI.DLL.
 • Nu styrer brugerens ”Land” formatering af dato og beløb og ikke sproget (Hotfix 28. september)
 • NAV import indlæser nu kreditor fakturanummer (Hotfix 28. september)
 • Fokus-IT er tilføjet i import af firma (Hotfix 28. september)
 • E-conomic import indlæser nu stamdata fra ”Projekt” (Hotfix 28. september)
Dashboard icon
Dashboard

Der er kommet følgende nye funktioner:

 • Tilføj kun den valgte tabel. Ikke relaterede tabeller
 • Slet Dashboard fra visning. Læs mere her
 • Åbn Dashboard med filter fra lokalmenu .Læs mere her
 • Bestem størrelsen af Dashboard-vinduet i Uniconta klienten. Læs mere her
 • Synkronisering af Dashboards i lokalmenuer. Læs mere her
Standard rapporter
 • UCDK-Std-Likviditet
  • Viser den forventede likviditet baseret på bankbeholdninger, samt modtagne og sendte fakturaer.
Time/projektrapporter
 • UCDK-std-Km-Regnskab
  • Medarbejderens km i en valgt periode. Kaldes fra timekladden
 • UCDK-Std-Ferie-og-Flex
  • Medarbejderens ferie og flex saldo. periode. Kaldes fra timekladden
 • UCDK-Std-Medarbejder-TimeProduktion
  • Medarbejderens produktion via Timeregistrering. Kaldes fra Timekladden
 • UCDK-Std-Medarbejderstatistik
  • Viser eventuelle differencer på lagerværdier mellem lager og projekt.
 • UCDK-std-PeriodeOversigt
  • Viser medarbejderes produktion i to forskellige perioder mod andre to perioder.
 • UCDK-std-Medarbejder-Produktion
  • Viser alle medarbejderes produktion på fakturerbare og ikke fakturerbare timer i en valgt periode.
 • UCDK-std- UCDK-Std-Lager-Projektafstemning
  • Viser eventuelle differencer på lagerværdier mellem lager og projekt. Læs mere her

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement