Uniconta version 91 Hotfix

Frigivelsesdato: 12. november 2023

Uniconta version 91 Hotfix - 12. november

Prislister

Har man flere priser, som har samme varenummer, variant og antal, så vælges den laveste pris eller højeste rabat. Det kræver dog, at man på prislister slår ”Bedste pris” til.

Ny manuel kostprismodel

Der er kommet en ny kostprismodel ”Manuel”, som ikke reguleres, og hvor man kan angive kostprisen på ordrelinjen.

Balancer, budget

I balancer kan man vælge at se data fra et andet firma. Det virker nu også for budgetter.

Dimensioner på ”årets resultat”

Uniconta danner ikke dimensioner på ”overført året resultat”. Det kan man nu i firmaoplysninger, vælge at man gerne vil have gjort.

Vis beløb i valuta

Der er kommet en menu under finansposteringer, hvor man kan få vist beløbet i en fremmed valuta efter eget valg. Uniconta indsætter så en ny kolonnen med det omregnede beløb, og beløbet er omregnet med dagskursen for posteringen.

Indbakken: Kopier/flyt vedhæftede filter

Nu kan man også vælge ”medarbejder” og ”varer”

Firma: Brugeropsætning

Nu kan man kopiere alle brugere fra et firma til et andet. Når man tilføjer en ny bruger, kan man vælge at den skal have samme opsætning, som en anden bruger.

Andre nyheder
  • Det er kommet en ”opdater”-knap i klassekladden
  • ”Slet regnskabsår” sletter nu også posterne i bankafstemning
  • Simulerede posteringer virker i momsopgørelsen
  • Dropdown listen tilpasser størrelsen efter de længste tekster
  • Valutafunktionen i Dashboard’et bruger dagskursen som er angivet i metoden
  • Der er kommet nye enhed på lageret: Patron

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement