Uniconta version 91 Hotfix

Frigivelsesdato: 10. og 12. oktober 2023

Uniconta version 91 Hotfix - 12. oktober

Fejlrettelser og Momsindberetning til Skat

Denne hotfix er kun fejlrettelser, og mest ting omkring indberetning af moms til SKAT.

Dynamiske Serverfiltre

Brug af dynamiske serverfiltre giver mulighed for at et serverfilter altid afgrænser på datoer regnet fra dags dato.

Der er disse fem typer af dynamiske serverfiltre: 

  • Today
  • Month
  • Endmonth
  • Year
  • Endyear+/-antal år – altid til slut år

Læs mere (scroll ned): Dynamiske serverfiltre

 

Uniconta version 91 Hotfix - 10. oktober

Økonomi

Postering på konto i fysisk bilag

I fysisk bilag er der nu kommet ”Posteringer på konto”. Den viser poster for udgiftskontoen, og er den ikke angivet, så posteringer fra kreditor.

Når man tilføjer en indkøbsordre, og der i indbakken er angivet et fakturanummer, så påføres nu indkøbsordren med dette nummer.

Ny ”Oprindelse” på finansposteringer

Når Uniconta danner en regulerings-postering for varer med fast kostpris, så blev tidligere brugt Oprindelse ”indkøbstillæg”. Nu er der lavet en ny oprindelse – Fast kostpris – som benyttes.

Momsindrapportering

Det var en række småfejl i momsrapporteringen, som nu er rettet. Fejlen med link eksisterer stadig, da problemet er hos Told & Skat.

Gammel momsrapport

Inde i det tidligere gamle momsbillede, er den gamle momsrapport nu lagt ind, da vi har kunder, der bedre kan læse den.

Andre nyheder

Dinero konvertering

Nu kan vi importere en Dinero. Vi bruger Dineros api, og det kræver at det er en Dinero Pro. Vi indlæser finans, debitor og kreditor med poster samt varenumre, fakturaer og fysiske bilag. I Unipedia kan man læse mere om det her: Dinero konvertering

Partner DLL

Nu kan man stå på en partner DLL og gemme den på harddisken. Derved vil man kunne bruge Microsofts værktøjer til at læse indholdet, så man f.eks kan få dato og informationer. Nogle partnere var i tvivl om hvilken version, der var gemt i Uniconta.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement