Bestyrelsen

Formand

Jan Andersen

Jan Andersen er formand i bestyrelsen. Jan startede som selvstændig revisor i 1979 og opnåede i 1983 beskikkelse som statsautoriseret revisor. Eksternt har Jan bistået primært mindre og mellemstore virksomheder med revision og regnskab samt økonomi- og ledelsesrådgivning. Herudover har Jan varetaget revisionen af enkelte større og børsnoterede danske virksomheder samt ydet rådgivning og afgivet erklæringer i forbindelse med flere børsintroduktioner. Jan ledede og udviklede egen revisionsvirksomhed og ved organisk vækst samt fusioner, spillede en aktiv rolle i udviklingen af først en lokal senere en national betydelig revisions- og rådgivningsvirksomhed frem til 2012. I årene 2000-10 var Jan medlem af Responsumudvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, de sidste 2 år som formand for udvalget.

Medlem

Hans Peter Bech

Hans Peter Bech er i dag forfatter og blogger med speciale i international forretningsudvikling i softwareindustrien. Han har skrevet adskillige bestsellers og afholder også foredrag og workshops for regeringer og virksomheder. Hans Peter har en mangeårig baggrund fra softwareindustrien, blandt andet som landechef for Damgaard i Tyskland og efterfølgende med ansvaret for de tysktalende lande efter fusionen med Navision. Hans Peter er cand. polit. fra Københavns Universitet.

Medlem

Fritjof Lind

Fritjof arbejder til daglig med IT-strategiudvikling, forretningsudvikling og digitalisering af virksomheder i ind og udland. Fritjof har arbejdet i IT-serviceindustrien i 30+ år og før det som forsker.
Medlem af bestyrelsen for virksomhederne Mjølner Informatik A/S, Knowledge Cube A/S, Mansoft A/S, SoftwareCentral A/S og Departementschef P.O.A Andersen og Hustrus Legat.
Er Partner i CIONET Danmark og sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement