Persondatapolitik

Baggrund

Når du benytter vores tjeneste, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig som kunde. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os, og vi vil gerne forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor finder du en beskrivelse af de personoplysninger, vi indsamler, til hvilket formål, vi behandler personoplysningerne, hvor længe vi beholder personoplysningerne, og hvorvidt vi deler personoplysningerne med andre.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Uniconta A/S
CVR-nr.: 33266928
Ørestads Boulevard 73
2300 København S
Danmark
Tlf.: +45 70 33 16 16
E-mailadresse: info@uniconta.com

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Vi har derimod en person, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende vores anvendelse af personoplysninger, og som håndterer eventuelle klager fra registrerede. Du kan henvende dig med eventuelle spørgsmål til info@uniconta.com.

Formål

Anvendelsen af dine oplysninger sker med henblik på at

  • opfylde EULA’en, herunder forbedre tjenesten og håndtere supportforespørgsler samt til at
  • sende servicebeskeder og nyheder og opdateringer om vores tjeneste.

Dele af oplysningerne vil i det relevante omfang blive anvendt til at opfylde lovbestemte pligter, herunder bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Kategorier af personoplysninger og hvor personoplysningerne stammer fra
Vi indsamler personoplysninger, der falder ind under artikel 6 i databeskyttelsesforordningen (almindelige personoplysninger).

Vi indsamler personoplysningerne fra de medarbejdere hos vores kunder, som vi er i kontakt med.

Personoplysningerne knytter sig til de opgaver, som vi løser for vores kunderne. Der vil typisk være tale om kontaktoplysninger udover information relateret til support eller forespørgsler vedrørende væres tjeneste.

Typen af personoplysninger

Vi indsamler kontaktoplysning såsom navn, stilling, e-mail og telefonnummer på relevante medarbejdere hos vores kunder og leverandører.

Retsgrundlag

For at indsamle, anvende og eventuelt videregive personoplysninger, skal vi have et lovligt grundlag efter databeskyttelsesreglerne, herunder databeskyttelsesforordningen og -loven.

Når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig i forhold til vores kunder, sker behandlingen med baggrund i EULA’en eller med henblik på at vedtage EULA’en med kunderne, jf. databeskyttel-sesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Endelig behandler vi personoplysninger, såfremt lovgivningen i øvrigt angiver, at vi har ret eller pligt til at gøre det. Det kan eksempelvis følge af social – eller skattelovgivningen samt bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger opbevares hos vores IT-leverandører og øvrige databehandlere, som leverer eksempelvis hosting og udvikling af vores økonomisystemer samt e-mail.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande udenfor EU.

Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

Personoplysninger slettes løbende. Vi gemmer dine personoplysninger til senest et år efter opsigelsen, medmindre vi er påkrævet at beholde personoplysningerne i en længere periode i overensstemmelse med lovkrav, herunder eksempelvis bogføringsloven.

Dine rettigheder

Generelt: Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle rettigheder, der kan anvendes i fuldt omfang i alle tilfælde. Eksempelvis sletter vi ikke oplysninger, som vi skal opbevare i henhold til lovgivningen, eller hvis vi af anden grund måtte være berettigede til fortsat at opbevare personoplysningerne.

Rettighederne

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger.

Du kan få personoplysninger slettet.

Du kan kræve, at vi begrænser anvendelsen af personoplysningerne. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du kan desuden få visse af dine personoplysninger overført digitalt (ret til dataportabilitet).

Vi er endelig forpligtede til at underrette enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om, hvem der har modtaget en kopi af personoplysningerne, hvis du anmoder om det.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du henvende dig til os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ovenstående mail. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Forinden en sådan klage vil vi sætte pris på at blive kontaktet.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement