Uniconta arbejder med informationssikkerhed for at sikre fortrolighed, integritet

og tilgængelighed af aktiver, systemer og data.

Uniconta A/S har for femte år i træk fået vores Uniconta ISAE 3402 erklæring. Dette dokumenterer at vi overholder ISO 27002:2013, da denne årligt skal dokumenteres via en ISAE 3402 rapport.

ISAE 3402 erklæringen er en risikobaseret tilgang, som anvendes for at identificere og styre de relevante risici i forbindelse med informationssikkerhed, og samtidig en verificering af, at Uniconta er et driftssikkert og pålideligt system.

Uniconta ændrer revisionsperiode for vores næste it-erklæring

Fremover vil vores IT-erklæring løbe fra 01.01. – 31.12. i det aktuelle år. Det vil sige, at vores næste erklæring  (for 2024) vil omfatte 13 måneder fra 01.12.2023 – 31.12.2024.

Download ISAE 3402 revisionserklæringen her: UNICONTA AS – ISAE 3402 TYPE 2 ASSURANCE REPORT – DECEMBER 2023

Underleverandører

Uniconta A/S fører skarpt tilsyn og kontrol med vores underleverandører:

  • Mentor IT (er i 2023 fusioneret med Sotea). Mentor IT og Sotea er efterfølgende opkøbt af ITM8 i en større fusion, som er under udarbejdelse.
  • Paperflow (under Boyum IT Solutions)

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement