Prisliste for Univisorer

Univisorer er Uniconta samlede betegnelse for revisorer og freelance bogholdere

Alle priser er pr. måned og excl. moms

Intet oprettelsesgebyr og ingen binding
 
Regnskabskunder unden brugeradgang pr. konto inklusiv data, afslutningsark, konti og vedhæftet bilag og filer.
 

Regnskabskunder med slutbrugeradgang.

Få registreret og faktureret alt. Hold styr på timer, kørsel og udlæg. Følg op på medarbejdere og sager. Med Uniconta Time sikrer du styringen og opfølgningen i din revisionsvirksomhed.

Uniconta Time er et cloudbaseret Timesagssystem til revisorer, der er fuldt integreret i Uniconta. Uniconta Time er udviklet af personer med mere end 30 års erfaring i udvikling af Timesagssystemer herunder bla. AuditPlus og TimePlus. 

Uniconta Time er skræddersyet til:

  • Tidsregistrering via PC & App
  • Normtidsstyring
  • Ferie & Flex registrering
  • Udlægs- og kørselsregistrering. Km opslag via Google Maps

Uniconta Time er fuldt integreret til Finans. Det betyder at Igangværende arbejder altid er opdateret både i Timesag og i Finans.

En Faktureringsbruger kan tilknyttes ét bestemt regnskab, og forudsætter at revisor har et Kunderegnskab for det samme regnskab.
 

En Uniconta Faktureringsbruger giver en revisor mulighed for at hjælpe sine kunder effektivt i deres daglige arbejde. Samtidig sikrer man, at det er revisor der håndterer bogføringen, momsrapporteringen og årsregnskabet, uden at kunden selv står med udfordringerne på disse områder. Kunden kan selv fakturere, se sin finans, sine debitorer indsende og se indsendte fakturaer samt indsende og godkende bilag.

Uniconta Faktureringsbruger kan kun sælges af Univisorer.

Læs mere: Uniconta Faktureringsbruger

Konvertering af kunderegnskab

Konverteringen omfatter kunderegnskaber, der konverteres fra standard C5, NAV eller e-conomic.

Minimum 50 kunderegnskaber.

Forudsætter desuden at Univisor leverer dataudtrækket, og selv udfører saldokontrol af de konverterede regnskaber.

Add-ins til Uniconta

Alle priser er pr. måned og excl. moms

AutoBanking samler alle transaktioner med banker i ét modul og omfatter:

  • Bank Connect
  • Leverandørservice
  • Betalingservice PBS
  • SEPA Direct Debit

Læs mere: AutoBanking

Supportydelser

Alle priser er excl. moms

Skift til Uniconta

Få overblik over hvor nemt, det er at skifte til Uniconta

Fordele for revisorer

Oplev fordelene ved anvendelsen af Uniconta