Prisliste for Univisorer

Univisorer er Uniconta samlede betegnelse for revisorer og freelance bogholdere

Alle priser er pr. måned og excl. moms

Intet oprettelsesgebyr og ingen binding
 
Regnskabskunder uden brugeradgang pr. konto inklusiv data, afslutningsark, konti og vedhæftet bilag og filer.
 

Regnskabskunder med slutbrugeradgang.

Få registreret og faktureret alt. Hold styr på timer, kørsel og udlæg. Følg op på medarbejdere og sager. Med Uniconta Time sikrer du styringen og opfølgningen i din revisionsvirksomhed.

Uniconta Time er et cloudbaseret Timesagssystem til revisorer, der er fuldt integreret i Uniconta. Uniconta Time er udviklet af personer med mere end 30 års erfaring i udvikling af Timesagssystemer herunder bla. AuditPlus og TimePlus. 

Uniconta Time er skræddersyet til:

  • Tidsregistrering via PC & App
  • Normtidsstyring
  • Ferie & Flex registrering
  • Udlægs- og kørselsregistrering. Km opslag via Google Maps

Uniconta Time er fuldt integreret til Finans. Det betyder at Igangværende arbejder altid er opdateret både i Timesag og i Finans.

En Faktureringsbruger kan tilknyttes ét bestemt regnskab, og forudsætter at revisor har et Kunderegnskab for det samme regnskab.
 

En Uniconta Faktureringsbruger giver en revisor mulighed for at hjælpe sine kunder effektivt i deres daglige arbejde. Samtidig sikrer man, at det er revisor der håndterer bogføringen, momsrapporteringen og årsregnskabet, uden at kunden selv står med udfordringerne på disse områder. Kunden kan selv fakturere, se sin finans, sine debitorer samt indsende og se indsendte fakturaer og bilag.

Uniconta Faktureringsbruger kan kun sælges af Univisorer.

Læs mere: Uniconta Faktureringsbruger

Konvertering af kunderegnskab

Konverteringen omfatter kunderegnskaber, der konverteres fra standard C5, NAV eller e-conomic.

Minimum 50 kunderegnskaber.

Forudsætter desuden at Univisor leverer dataudtrækket, og selv udfører saldokontrol af de konverterede regnskaber.

Add-ins til Uniconta

Alle priser er pr. måned og excl. moms

Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti.

Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder.

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget.

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Læs mere Klik her

Revisor egne regnskaber
Følger den almindelige prisliste for Standard, Business og Enterprise – Se her.

Klik her for at læse mere om Paperflow.

Supportydelser

Alle priser er excl. moms

Skift til Uniconta

Få overblik over hvor nemt, det er at skifte til Uniconta

Fordele for revisorer

Oplev fordelene ved anvendelsen af Uniconta

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement