System status

Aktuel status på driftssystemet

Status den 28. september kl. 10.00:

Bank Connect er kørende igen.

 

Status den 28. september kl. 09.00:

Bank Connect: Der er pt. problemer med at hente kontoudtog fra BEC.

Følg status hos Bank Connect her https://www.bankconnect.dk/da/drift/driftsstatus