System status

Aktuel status på driftssystemet

Normal drift på Uniconta

26. juni 2022 kl. 19,00

Alle NemID services er igen operationelle. Alle OIOUBL glider nu fint igennem.